1 op de 10 Vlaamse werknemers vreest impact Coronavirus op loon

Uit een online-bevraging die loopbaan- en talentexpert LHH liet uitvoeren bij om en bij 1000 Vlaamse werknemers, blijkt dat één op de tien Vlaamse werknemers vreest dat het Coronavirus ook impact zal hebben op zijn of haar loon. Nog eens twee op de tien werknemers zegt nog totaal niet te kunnen inschatten of de Coronacrisis gevolgen zal hebben op het einde van de maand. Zeven op de tien werknemers denkt dat er voorlopig niets zal veranderen.

De vrees voor impact op het loon is het grootst bij arbeiders in de privé-sector, gevolgd door bedienden in de privé-sector. Ambtenaren vrezen het minst voor impact op hun loon. Werknemers met een diploma hoger onderwijs zijn doorgaans ook iets geruster dan werknemers zonder diploma hoger onderwijs. Het aantal mensen dat aanvinkte nog geen idee te hebben van de impact, steeg de afgelopen twee dagen naar één op de drie. Gemeten over de volledige duurtijd van de bevraging, zegden twee op de tien werknemer de impact niet te kunnen inschatten.

“De vrees voor loonverlies door het Coronavirus kan medewerkers verlammen of aanzetten om andere, meer zekere oorden op te zoeken. Dat geldt zeker voor gegeerde talenten. Als ze verwachten dat er klappen zullen vallen, blijven ze niet zomaar wachten op slechtere tijden. Werkgevers en leidinggevenden moeten daarom voldoende en transparant communiceren over het loonperspectief en de tewerkstelling. Alleen zo geef je medewerkers het nodige vertrouwen in hun toekomst bij de organisatie en neem je mogelijke onzekerheid weg."

Filip De Pooter, LHH Belgium

Werknemers kunnen om verschillende redenen impact vrezen, afhankelijk van de tewerkstellingssituatie. Werknemers kunnen bezorgd zijn dat er periodes van technische werkloosheid zullen komen, waarbij er niet genoeg werk is om het bedrijf op volle kracht te laten draaien en werknemers een tijdje thuis moeten blijven met een werkloosheidsuitkering die lager ligt dan hun normale loon. Wie als uitzendkracht aan het werk is, kan bang worden dat de arbeidsmarkt zal verslechteren.  Of werknemers kunnen vrezen dat de bedrijfsresultaten zo sterk zullen terugvallen dat ze misschien loon zullen moeten inleveren of dat ze verlof zonder wedde zullen moeten nemen. In het ergste geval vrezen sommige werknemers misschien zelfs ontslag omdat er minder werk is.
 

Meer bedrijven zullen technische werkloosheid aanvragen

LHH verwacht op korte termijn een toename van het aantal bedrijven dat technische werkloosheid aanvraagt om de gezondheidscrisis te overbruggen. LHH adviseert klanten om daarover ook zelf goed te communiceren met hun medewerkers en niet te snel te denken dat ze al alles in de pers hebben kunnen lezen. Tegenover werknemers kan je nooit té veel informatie geven over zoiets belangrijks als hun arbeidsvoorwaarden en toekomstperspectieven.

"Het is duidelijk dat sommige sectoren meer kwetsbaar zijn dan andere. In de toeristische sector, de horeca en de luchtvaartsector bijvoorbeeld is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen voor het personeel. Mensen appreciëren eerlijkheid. Doe je dat niet, dan drijven onzekerheid en indianenverhalen mensen net weg van je organisatie, net op een moment dat je organisatie de nodige veerkracht nodig heeft.”

Filip De Pooter, LHH Belgium

 

Informatie over de bevraging:

De bevraging werd op vraag van LHH België georganiseerd door het Nederlandse onderzoeksbureau Markteffect. Ze vond plaats via een online vragenlijst, van woensdag 4 maart tot en met donderdag 12 maart 2020. In totaal namen 975 Nederlandstaligen uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel, allen tewerkgesteld als werknemer. De bevraging werd zo opgezet dat de 975 respondenten representatief zijn voor de Vlaamse werknemerspopulatie wat betreft geslacht, leeftijdsgroep (18 tot 33 jaar, 34 tot 49 jaar, 50 tot 65 jaar) en woonplaats (via provincies en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Filip De Pooter

country manager LHH Belgium

Jurgen D'Ours

PR Consultant Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be