Baloise Insurance maakt komaf met “kleine lettertjes”

Verzekeraar maakt polissen transparanter om consument beter te informeren

  • Slechts 15 procent van de mensen begrijpt de polisvoorwaarden van traditionele verzekeraars

  • Baloise Insurance  maakt contracten duidelijker

  • Eerst autopolis, later volgen brand- en andere polissen

Baloise Insurance maakt als eerste verzekeraar in ons land voorgoed komaf met de beruchte ‘kleine lettertjes’ uit de verzekeringscontracten. Voortaan zijn het duidelijk gestructureerde en eenvoudige teksten. De verzekeraar doet dat om de transparantie te vergroten, want amper 15 procent van de mensen begrijpt de traditionele verzekeringscontracten. “Eenvoudig en helder taalgebruik moet onze klanten meer vertrouwen geven”, zegt woordvoerder Bart Walraet.

***

Begrijpelijke en transparante verzekeringscontracten  

“Voor welke schade betalen wij?” Dat is voortaan de eerste zin van de polisvoorwaarden van Baloise Insurance. Gevolgd door een kort en helder antwoord. Een enorm verschil met de oude versie, waar dit de eerste zin was: “Overeenkomstig de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en volgens de bepalingen van de Modelovereenkomst dekken wij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen wanneer zij met het verzekerde voertuig een schadegeval veroorzaken dat verband houdt met het verkeer op de openbare weg of op de openbare of de privéterreinen.”

Waar amper 15 procent van de mensen de traditionele verzekeringscontracten begrijpt, stijgt dat nu tot minstens 80 procent. De meeste verzekeraars hanteren voor hun contracten het Europese taalniveau C1 voor geoefende gebruikers, de polisvoorwaarden van Baloise Insurance zitten voortaan op niveau B1.

"Omdat ze zo moeilijk geformuleerd zijn , tekenen veel mensen contracten zonder ze zelfs maar te lezen, laat staan te begrijpen. Omdat algemene voorwaarden vaak nodeloos lang zijn en moeilijk verwoord, lijkt het al snel alsof verzekeraars iets te verbergen hebben. Dat is bij ons zeker niet het geval: onze klare taal in de nieuwe contracten bewijst dat."

Bart Walraet, woordvoerder van Baloise Insurance

Taalniveau van jongeren

 

Baloise Insurance voert de vereenvoudiging door om de consument te behoeden voor onaangename verrassingen. Om er zeker van te zijn dat alle bestuurders de voorwaarden van hun autoverzekering ook echt begrijpen, hielden de tekstschrijvers de taalvaardigheid van een 14-jarige in gedachten. Kortom: eenvoudige woorden, korte zinnen en een actieve schrijfstijl. Baloise keek niet alleen naar het taalgebruik van de polissen, maar paste ook de structuur aan. Zo staan er voortaan meer tussentitels in de contracten en staan er vragen in de tekst, zodat bestuurders snel een antwoord vinden.

“We streven naar volledige transparantie van onze contracten. Dat geeft de klanten meer vertrouwen in hun verzekering en voorkomt misverstanden.  Onze verzekerde is zo beter op de hoogte van wat een contract inhoudt.”

Bart Walraet

Huzarenstukje

Baloise is van plan om na de autopolis ook andere polissen te herschrijven. Na de autopolis volgt de brandpolis en ook andere polissen.  Later worden ook andere documenten onder de loep genomen. Het herschrijven van de voorwaarden en contracten klinkt eenvoudiger dan het is, want de contracten moeten ook juridisch sluitend blijven.

“Onze nieuwe contracten hebben nog steeds dezelfde juridische kracht van vroeger. Het was een huzarenstukje om eenvoudige schrijfstijl te hanteren en tegelijkertijd juridisch correct te verwoorden.”

Bart Walraet

Hierna volgen enkele voorbeelden van oude en nieuwe stijl waaruit die helderheid zal blijken. We namen de proef op de som en legden de teksten voor aan een klas van 14-jarigen.

Vroeger

Nu

Overeenkomstig de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en volgens de bepalingen van de Modelovereenkomst dekken wij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen wanneer zij met het verzekerde voertuig een schadegeval veroorzaken dat verband houdt met het verkeer op de openbare weg of op de openbare of de privéterreinen.

Voor welke schade betalen wij?

Bent u met een verzekerd voertuig op een openbare weg, op een openbaar terrein, op een terrein waar mensen mogen komen of op een privéterrein? En veroorzaakt u een verkeersongeval met een verzekerd voertuig waardoor iemand anders schade heeft of iets van iemand anders beschadigd is? Dan betaalt deze verzekering de schade. Deze verzekering doet minstens wat in de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en in de Modelovereenkomst staat.

Doet het schadegeval zich voor buiten het Belgisch grondgebied, dan geven wij dekking zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving op de verplichte  motorrijtuigenverzekering van het land waar het schadegeval zich heeft voorgedaan.

Bij een verkeersongeval in het buitenland betalen wij wat wij moeten betalen van de wetgeving die geldt in het land waar u het schadegeval hebt veroorzaakt.

 

De toepassing van die buitenlandse wet mag de verzekerde evenwel niet de ruimere dekking ontnemen die de Belgische wet hem verleent.

Is de wetgeving daar minder gunstig voor u dan wat u kunt terugvinden in de voorwaarden van uw verzekering BA Motorrijtuigen? Dan passen wij toch uw voorwaarden toe.

Zodra de bevoegde overheid aanvaardt de betaalde borgsom vrij te geven of de door ons betaalde borgstelling op te heffen, moet de verzekerde op onze vraag alle formaliteiten vervullen nodig voor de vrijgave of de opheffing.

Vindt die overheid het niet nodig om dat bedrag te behouden? Dan moet u, als wij u dat vragen, ons helpen dat bedrag terug te krijgen van die overheid.

Bart Walraet

woordvoerder, Baloise Insurance

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be