Bedrijven betalen 74 miljoen ‘onterechte subsidies’ niet terug

Bedrijven die subsidies krijgen, maar achteraf de voorwaarden voor die subsidies niet naleven, moeten dat geld (gedeeltelijk) terugbetalen aan de Vlaamse overheid. Zo werd sinds 2010 al voor 172 miljoen euro teruggevorderd. Maar nu blijkt dat 43% van dat bedrag, of ruim 74 miljoen euro, nooit effectief geïnd zal worden en dus verloren is. Dat blijkt uit cijfers die Daniëlle Vanwesenbeeck, Vlaams parlementslid voor Open VLD en zelf onderneemster, kon inkijken.   

In 2016 signaleerde het Rekenhof al dat de teruggevorderde subsidies niet steeds worden geïnd. Dit wordt nu ook bevestigd door de cijfers.

Wanneer bedrijven bijvoorbeeld het gesteunde project niet of niet volledig uitvoeren, of de algemene subsidievoorwaarden niet naleven, kan het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Sinds 2010 moest het VLAIO daarom 154 miljoen economische steun terugvorderen, en 18 miljoen innovatiesteun. In totaal dus 172 miljoen euro terug te vorderen bij 2400 bedrijven.

Van dat bedrag werd ondertussen al ruim 90 miljoen gerecupereerd. Maar van het resterende bedrag zal naar verwachting nog hooguit 10% geïnd worden. Dat betekent dat nog 74 miljoen euro, of 43%, nooit meer gerecupereerd zal worden.

“74 miljoen, dat is een enorme hoeveelheid belastinggeld. Belangrijk is om nu snel te achterhalen hoe dat komt en gepaste maatregelen nemen. Ik ben er zeker van dat minister Muyters die bezorgdheid deelt. We moeten vermijden dat er belastinggeld verloren gaat. Dat is alleen maar rechtvaardig ten opzichte van de bedrijven en ondernemers die wel strikt de voorwaarden en verplichtingen naleven om subsidies te krijgen. En ten opzichte van de belastingbetaler, de burger.”

Maar volgens Vanwesenbeeck illustreert dit probleem heel goed dat het hoog tijd is om onze subsidiepolitiek grondig te herbekijken.

“Subsidies hebben in bepaalde gevallen zeker hun nut. Denk maar aan het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling (O&O), of innovatie. Maar de huidige subsidieregeling is niet alleen bijzonder complex, het is ook een belangrijke kostenpost bij de overheid én de bedrijven. Want de overheid moet de aanvragen evalueren en goedgekeurde dossiers blijven opvolgen. En voor de bedrijven kruipt er veel tijd en energie in het aanvragen van subsidies en het voldoen aan de voorwaarden (bvb. rapportering). We moeten dringend werk maken van een efficiënter en doordachter subsidiebeleid.”

Contacteer ons
Daniëlle Vanwesenbeeck Vlaams Parlementslid Open VLD
jochem goovaerts Bepublic
Daniëlle Vanwesenbeeck Vlaams Parlementslid Open VLD
jochem goovaerts Bepublic
Over Bepublic

Wij pakken communicatie journalistiek aan. We zorgen ervoor dat jouw organisatie relevant communiceert. Op de juiste manier, en met het juiste publiek.