België koopt 23 Brusselse kantoorgebouwen van de Europese Commissie met het oog op transformatie 

De Belgische overheid koopt via haar investeringsmaatschappij SFPIM een portefeuille van maar liefst 23 kantoorgebouwen van de Europese Commissie. Het Belgische Cityforward, een fonds opgericht door SFPIM en Ethias en beheerd door hun Brussels-Antwerpse partner Whitewood, zal binnenkort 21 van deze gebouwen in de Europese wijk, met een totale oppervlakte van 300.000 vierkante meter, omvormen tot 70 procent duurzame kantoren en 30 procent winkels, openbare voorzieningen en vooral woningen. Deze extra wooneenheden zullen uiteindelijk het aantal gezinnen in het hart van de Europese wijk doen verdubbelen. Vanaf 2028 kunnen de eerste nieuwe bewoners en kantoormedewerkers er hun intrek nemen. 

Deze transactie is het startpunt van een grote herontwikkelingsoperatie die tegen 2028 moet leiden tot duurzame kantoren waarin de Europese instellingen zich kunnen vestigen en die hen voor de komende decennia in Brussel verankeren. ​ ​ 

De Europese Commissie heeft een uitgebreide portefeuille van 23 gebouwen verkocht aan SFPIM. SFPIM heeft op zijn beurt de 21 gebouwen in de Europese wijk verkocht aan het Belgische fonds Cityforward om ze te transformeren tot een duurzame en dynamische wijk. De twee andere gebouwen die door de Europese Commissie zijn verkocht, liggen buiten de Europese wijk en zijn verkocht aan Vicinity Affordable Housing Fund en buurtontwikkelaar Matexi, die ze zullen herontwikkelen naar duurzame en betaalbare huur- en koopappartementen. 

De Europese Commissie, SFPIM en Cityforward kwamen voor de 21 gebouwen in de Europese wijk een marktprijs van ongeveer 880 miljoen euro overeen. Dit bedrag steunt op de analyses van twee externe en onafhankelijke deskundigen. De aankoopprijs werd ook overgenomen als eenmalige canon voor de erfpachtcontracten van 99 jaar die SFPIM aan Cityforward heeft toegekend. Het fonds Cityforward heeft de nodige financiële middelen bijeengebracht met de steun van SFPIM, Ethias, finance&invest.brussels, Belfius, Whitewood, ING, KBC, BNP Paribas Fortis, BIL en Helaba. De fondsbeheerder is Whitewood AIFM, die gecertificeerd is om fondsen van deze omvang te beheren. 

De totale kosten van de transformatie die Whitewood aan de gebouwen wil uitvoeren, worden geschat op dezelfde grootteorde als die van de aankoop, d.w.z. een totale investering van bijna 2 miljard euro. 

De laatste handtekening voor de verkoop van de gebouwen en de kapitaalverhoging van Cityforward werd gezet op maandag 29 april 2024. 

"Duurzame, energie-efficiënte renovatie van gebouwen is één van de belangrijkste pijlers van de energiestrategie van SFPIM. Voor dit transformatieproject, ongezien op deze schaal, zijn de nauwe samenwerking en de constructieve dialoog tussen de verschillende partijen essentiële factoren geweest voor het succes ervan. Niet alleen voor de overheid en regelgevende instanties, maar ook voor experts en investeerders. Door deze dialoog vanaf het begin te starten, zijn we erin geslaagd om een groot draagvlak te creëren voor de duurzame transformatie van verouderde gebouwen. Door deze transformatie versterken we de positie van onze hoofdstad als het hart van Europa. Tegelijk spelen we ook in op de sterke vraag naar diversificatie en bijkomende woningen in de Europese wijk.” ​
Laurence Bovy, voorzitter van de raad van bestuur van SFPIM 
"We zijn bijzonder enthousiast om bij te dragen aan de transformatie en heropleving van een gebied dat heel symbolisch is voor Brussel, de Europese wijk. Temeer omdat dit project multifunctioneel is. Enerzijds zal het de Europese Commissie in staat stellen om zich permanent te vestigen in duurzame gebouwen uitgerust met toptechnologie. Anderzijds zal het de komst van nieuwe bewoners aanmoedigen, dankzij de bouw van kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare prijzen en het voorzien van nieuwe diensten - zoals een school en buurtwinkels - om aan hun behoeften te voldoen. Dit is volledig in lijn met de waarden van Ethias en haar wens om een katalysator te zijn voor projecten die een duurzamere samenleving bevorderen in functie van toekomstige generaties.” Philippe Lallemand, CEO van Ethias. 
"Dit grootschalige project respecteert zowel de sociale belangen als de economische realiteit. Het geeft ons veel vertrouwen in voor wat mogelijk is in onze hoofdstad. De fundamenten zijn gelegd om in de nabije toekomst een toonbeeld te worden van een gediversifieerde stedelijke omgeving waar duurzame werkplekken hun plaats krijgen, in een leefbare wijk waar het goed leven is. Het is dankzij investeerders als SFPIM, finance &invest.brussels en Ethias dat dit mogelijk werd gemaakt. Ze hebben het project van bij het begin volledig gesteund als echte partners. Frédéric Van der Planken, CEO van Whitewood, manager van Cityforward. 
"Met deze investering bevestigen we opnieuw ons engagement om een leidende rol te spelen in de economische ontwikkeling van het Brussels Gewest, als hoofdstad van Europa. Dit project past perfect in onze investeringsstrategie, omdat het gaat over de renovatie van het reeds bestaande patrimonium, essentieel om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan. Tegelijk draagt het bij tot de heropleving van een centraal gelegen wijk, waardoor de levenskwaliteit van de Brusselaars verbetert". Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels. ​  

Sterke marktvraag naar duurzame kantoren en woningen  

Zelfs nadat het transformatieproject is voltooid, zal er volgens recente studies alleen al voor de Europese instellingen nog steeds een tekort zijn van 300.000 vierkante meter duurzame kantoorruimte in de Europese wijk. Het fonds Cityforward verwacht veel belangstelling voor deze nieuwe duurzame kantoorgebouwen gezien het beperkte aanbod. 

Het project is er ook op gericht om kantoorgebouwen om te zetten in woningen. Cityforward verwacht dat ongeveer 30 procent van de herontwikkelde ruimte zal worden bestemd voor winkels, openbare voorzieningen en een divers aanbod aan woningen. Dankzij dit project komen er ongeveer 750 tot 800 nieuwe appartementen bij in de wijk. 

In de startblokken  

Nu de transactie en de financiering rond zijn, kan het project echt van start gaan. Het doel is nu om dit ambitieuze programma aan te houden en nauw samen te werken met de bevoegde autoriteiten. De eerste vergunningen moeten al in 2026 worden verkregen. In 2028 moeten de eerste appartementen en kantoren worden opgeleverd. Daarom lanceert Whitewood in mei van dit jaar de eerste drie architectuurwedstrijden (waaronder het project 'Ilot 130'), in samenwerking met de Brusselse Bouwmeester Maitre Architecte (BMA). 

 

Joel Decerf

Communication Officer, SFPIM

Serge Jacobs

Spokesperson, Ethias

Mélusine Baronian

Spokesperson, finance&invest.brussels

 

Lijst van gebouwen in deze Cityforward-transactie

 1.  Rue Belliard 68, 1000 Brussel 
 2. Rue de Trèves 74, 1000 Brussel 
 3. Avenue Palmerston 6-14,1000 Brussel 
 4. Rue Van Maerlant 18, 1000 Brussel 
 5. Rue de la Loi 130, 1000 Brussel 
 6. Rue Joseph II 99, 1000 Brussel 
 7. Rue Joseph II 102,1000 Brussel 
 8. Rue de la Loi 86, 1000 Brussel 
 9. Rue Joseph II 79, 1000 Brussel 
 10. Rue de Spa 3, 1000 Brussel 
 11. Rue Joseph II 54, 1000 Brussel 
 12. Rue du Luxembourg 46, 1000 Brussel 
 13. Rue Montoyer 59, 1000 Brussel 
 14. Rue Belliard 232, 1000 Brussel 
 15. Rue Froissart 101, 1000 Brussel 
 16. Rue Joseph II 70, 1000 Brussel 
 17. Rue Froissaert 36, 1000 Brussel 
 18. Place Madou 1, 1000 Brussel 
 19. Rue Demot 24, 1000 Brussel 
 20. Rue Demot 28, 1000 Brussel ​ 
 21. Rue de la Science 11, 1000 Brussel 

 

Gebouwen verkocht door SFPIM aan Vicinity - Matexi 

 

 1. Avenue Beaulieu 25 1160 auderghem 
 2. Avenue Beaulieu 29-33 1160 auderghem 

 

Financiële deelnemers aan deze Cityforward-transactie  

 • SFPIM 
 • Ethias 
 • finance&invest.brussels 
 • Belfius 
 • Alides 
 • Whitewood 
 • ING 
 • KBC 
 • BNP Paribas Fortis 
 • BIL 
 • Helaba 

 

 ​ ​ 

Over SFPIM ​ ​ 

SFPIM (De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) is het ‘Sovereign Wealth Fund’ van België. ​ Ze wil een betrouwbare partner zijn voor Belgische bedrijven, zowel kmo’s als scale-ups, en ze helpen uitgroeien tot een referentie in hun sector door ‘smart capital solutions’ aan te bieden. ​ SFPIM speelt ook een belangrijke rol in de stabiliteit van de Belgische economie op lange termijn, door bij te dragen tot de verankering van strategische activa via ‘smart capital solutions’ in zowel beloftevolle als gevestigde ondernemingen of ecosystemen. ​ Ze investeert in een groot aantal bedrijven en sectoren waarop ze vanuit historisch oogpunt focust (lifesciences, financiën en luchtvaart), alsook in nieuwe toekomstgerichte sectoren (energy & utilities, transport & mobility, impact investing). ​ Bovendien beheert ze ook activa voor rekening van de federale Staat. ​ 

 

Over Ethias  

Ethias is de derde grootste levens- en schadeverzekeraar van België. Ze staat bekend om haar unieke businessmodel gebaseerd op directe, digitale en openbare diensten, de inzet van haar 1.900 medewerkers, het vertrouwen van haar klanten (1.180.257 particuliere klanten en 43.283 institutionele en zakelijke klanten), de steun van haar aandeelhouders, haar meer dan 100 jaar ervaring en haar sterke financiële basis. Gesteund door een solide groepsstrategie innoveert Ethias voortdurend om waarde te creëren en te voldoen aan de behoeften van morgen via ecosystemen op het gebied van gezondheid, mobiliteit en huisvesting. Met haar fygitale aanpak en sociale verantwoordelijkheid wil Ethias niet alleen een verzekeraar zijn, maar ook een partner voor het dagelijks leven, toegankelijk voor iedereen. ​ 

Onze missie: verzekeringen vereenvoudigen om u zekerheid, gemoedsrust en ondernemersvrijheid te bieden, met innovatieve producten en diensten. Als uw dagelijkse partner stellen wij onze expertise en dynamiek tot uw dienst. 

 

Over Whitewood AIFM ​ 

Whitewood AIFM beheert in opdracht van verschillende investeerders Cityforward, een binnenstedelijke transformatie fonds. Whitewood AIFM is de fondsbeheer-divisie van de Whitewood Group, een Brussels-Antwerpse vastgoedgroep die innovatieve vastgoeddiensten aanbiedt voor het beheer en de transformatie van grote gebouwen, voornamelijk kantoren. De specialisatie van Whitewood Group is de transformatie van verouderderde 'bruine' gebouwen naar 'groene', state-of-the-art duurzame kantoren en woning goed voor een beheerd vermogen van circa 3 miljard euro. . ​ ​ 

Whitewood AIFM opereert onder de Europese Alternatieve Investment Fund Managers-richtlijn en is als fondsbeheerder erkend door de Belgische autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA). 

 ​ 

Over finance&invest.brussels 

finance&invest.brussels is een naamloze vennootschap van openbaar nut. Ze faciliteert en vervolledigt de financieringsketen voor ondernemingen die waarde creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En dat in sectoren die essentieel zijn voor duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Ze biedt concrete oplossingen aan voor de financiële behoeften van ondernemers in de vorm van leningen, participaties of waarborgen op beslissende momenten in hun bestaan. De oplossingen zijn op maat van start-ups, scale-ups en kmo’s, maar zijn er ook voor sociale ondernemingen en coöperaties. 

 

 

 

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be