Belgisch voetbal maakt balans op na 1 jaar actieplan tegen discriminatie en racisme

De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF blikken vandaag terug op hun gezamenlijke Come Together-actieplan tegen discriminatie en racisme naar aanleiding van Zero Discrimination Day op 1 maart en de eerste verjaardag van het actieplan.

Een jaar geleden lanceerden de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF een ambitieus actieplan tegen discriminatie en racisme. In het Come Together-actieplan benadrukten de belangrijkste actoren van het Belgische voetbal de wil om beter te luisteren, een betere afspiegeling van de maatschappij te worden, om beter op te leiden en beter te registreren om sneller te kunnen bijsturen en ingrijpen rond verschillende vormen van discriminatie.

“Onze strijd tegen discriminatie en racisme is en blijft een topprioriteit voor de KBVB. Dat dit noodzakelijk is blijkt uit de vele – ten zeerste te betreuren – incidenten op voetbalterreinen in alle afdelingen. We hebben het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet met ons Come Together-plan. Maar er is nog veel werk aan winkel en we zullen ons blijven focussen op onze strijd.”
Peter Bossaert, CEO van de KBVB

32 racismemeldingen per maand
Een van de missies van het actieplan was om beter te luisteren naar wie gediscrimineerd wordt en daarom werd onder meer het Diversity Board, bestaand uit 13 vertegenwoordigers met diverse achtergronden, opgericht. Deze externe experts staken vijf keer de koppen bij elkaar over onder meer de opleidingen rond discriminatie en racisme door de KBVB, de communicatie-acties in het kader van Come Together en de uitwerking van de alternatieve sancties. Daarnaast hebben de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF het afgelopen jaar geregeld opgeroepen om elke vorm van discriminatie te melden en dat is ook 843 keer gebeurd. 394 daarvan, of ongeveer 32 per maand, hadden specifiek te maken met racisme op of langs het veld.

“Maandelijks zijn er 70 discriminatiegevallen gemeld, er is zeker nog een dark number van zaken die gebeuren en niet door de beugel kunnen. Daarom herhalen we onze oproep aan iedereen betrokken bij het Belgische voetbal om elk discriminatiegeval te blijven melden via de RBFA-app of de website van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF. Uit elke melding leren we iets bij waardoor we in de toekomst nog gerichter op de verschillende niveaus en met de verschillende actoren stappen kunnen nemen om discriminatie een halt toe te roepen.”
Pierre Cornez, woordvoerder van de KBVB

Inzetten op opleidingen
Het afgelopen jaar werden ook verscheidene workshops rond discriminatie en racisme georganiseerd en namen 188 clubleden en 185 scheidsrechters deel aan specifieke Come Together-opleidingen. Die laatsten kregen dit jaar ook een vernieuwd en aangepast scheidsrechtersblad om melding te kunnen maken van elk discriminatie-incident, ook wanneer ze het zelf niet hebben waargenomen. Tot op vandaag liepen langs deze weg 204 incidentmeldingen binnen.

“Een groot aantal meldingen die binnenkomen worden behandeld en opgelost door onze aanspreekpersonen integriteit van de federatie. Door de dialoog aan te gaan en op te zetten tussen de verschillende betrokkenen, wordt er samen vaak tot een oplossing gekomen, die ook veel duurzamer blijkt. Wanneer het incident van die aard is dat het vertoonde gedrag echt niet door de beugel kan, wordt er natuurlijk overgegaan tot een vervolging binnen onze Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme of andere disciplinaire organen.”
Pierre Cornez, woordvoerder van de KBVB

Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme deed tot dusver 75 uitspraken ​
Alle meldingen die binnenlopen via de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF worden gescreend. Lichtere vergrijpen worden via clubondersteuners, Voetbal Vlaanderen en ACFF in een eerste fase remediërend benaderd, maar wie hardleers is of het te bont maakte, moet langs de nieuwe Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme (NKDR). In die disciplinaire voetbalrechtbank zetelen nieuwe en diverse raadgevers die ervaring hebben met discriminatie en racisme en ze oordeelt over elk discriminatiedossier, gaande van het prof- tot en met het jeugdvoetbal en dit over alle provincies heen.

Sinds de start van de Nationale Kamer werden 75 uitspraken gedaan, met sancties gaande van geldboetes en het spelen van wedstrijden achter gesloten deuren voor clubs tot schorsingen voor leden van de KBVB, zoals spelers, coaches en clubafgevaardigden. Daarnaast maakt de KBVB momenteel ook werk van de eerste proefprojecten rond alternatieve sancties voor wie zich schuldig maakt aan racisme en discriminatie met onder meer de Kazerne Dossin en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Meer diversiteit in rekrutering en commissies
De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF streven er ook naar om binnen hun organisatie een betere afspiegeling te zijn van onze huidige maatschappij. Daarom werden de samenstelling van verscheidene commissies, disciplinaire organen en de Licentiecommissie diverser, met voortaan zowel mannen als vrouwen die hierin zetelen. Ook op vlak van de eigen werknemers heeft de KBVB de afgelopen twee jaar diverser en complementairder dan ooit gerekruteerd, wat onder meer blijkt uit een man-vrouwverhouding van 60/40 voor de ingevulde vacatures. Ook de Raad van Bestuur van de KBVB heeft een belangrijke stap gezet naar een meer diverse samenstelling, door de aanstelling van Pascale Van Damme en Paul Van den Bulck als onafhankelijke bestuurders.

“In onze hertekening van het jeugd- en amateurvoetbal trekken we de kaart van de professionalisering van onze werking, maar ook van de herziening van de onze tuchtwerking met één gecentraliseerd en overkoepelend Disciplinair Comité met 30 leden, die geselecteerd worden op basis van hun competentieprofiel en achtergrond. Hiermee willen we ervoor zorgen dat ons Disciplinair Comité een betere afspiegeling wordt van voetballend Vlaanderen en iedereen zich vertegenwoordigd en begrepen voelt.
Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen 

Pierre Cornez

Press Officer RBFA

Nand De Klerck

Woordvoerder Voetbal Vlaanderen

Ken Standaert

Ken Standaert

Team Lead/Senior PR Consultant Bepublic Group

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be