Belgische reissector eist snel duidelijkheid over verbod op niet-essentiële reizen

VVR: Duiding en concrete cijfers rond verbod op buitenlandse reizen

De Belgische reissector vraagt, via de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) en de Union Professionnelle des Agences de Voyages (UPAV), vrijdag duidelijkheid van de overheid over het reisverbod. De verenigingen willen op het komend overlegcomité een duidelijk perspectief. “De situatie in de reissector is kritiek. Niet alleen de reisbureaus, maar ook de reizigers willen van de overheid horen wanneer en onder welke voorwaarden toeristische reizen weer mogelijk zijn”, zegt Koen van den Bosch van de VVR.

De situatie van de reissector, die al bijna een jaar zwaar wordt getroffen door de crisis, is vandaag nog kritieker dan in 2020. Door het gebrek aan enig vooruitzicht en garantie voor de reizigers liggen de boekingen voor 2021 stil. De impact ervan is zwaar. Niet in het minst voor de ondernemers, hun medewerkers en hun gezinnen, maar eveneens voor de reizigers. De sector heeft het gevoel dat de overheid zich daar niet volledig rekenschap van lijkt te geven. Daarom hopen de UPAV en de VVR vrijdag na het overlegcomité duidelijke vooruitzichten van de overheid te krijgen, die zowel voor de reisindustrie als voor de reizigers onontbeerlijk zijn. 

“We dringen er als sector bij de regering op aan om zich eindelijk aan te sluiten bij een Europese coördinatie-aanpak. Dat maakt de maatregelen doeltreffender. Daarnaast willen we als reisverenigingen dat de genomen besluiten binnen een redelijke termijn bekend gemaakt worden zodat de sector en de reizigers zich kunnen organiseren. Zowel de VVR als UPAV stelden zich al constructief op en stelden een aantal alternatieve oplossingen voor die het mogelijk zouden maken de grenzen te heropenen en tegelijkertijd de veiligheid van de reizigers te garanderen.”
Koen van den Bosch, voorzitter van de Vereniging Van Reisagenten (VVR)

Duiding en concrete cijfers rond verbod op buitenlandse reizen 

Het verbod op niet-essentiële reizen, dat oorspronkelijk liep tot 1 maart, werd in alle stilte verlengd tot minstens 1 april. Het ziet er echter naar uit dat het Overlegcomité van 26 februari dit standpunt vóór die datum niet zal herzien. Het blijft afwachten en daardoor blijft onzekerheid troef. Bovendien wachten zowel de reissector als de Europese Commissie nog steeds op concrete cijfers en tekst en uitleg van de regering rond het verbod op buitenlandse reizen. Ons land is het enige land dat meende verder te moeten gaan dan de Europese aanbevelingen op vlak van reizen. En dat is niet de eerste keer. 

“In de zomer van 2020 verbood België al als enige land het reizen naar rode zones en dit tot en met 25 september. Daardoor ging de zomer voor de reisbureau- en reisorganisatorensector en voor de reizigers verloren. De Europese Commissie plaatst dan ook terecht vraagtekens bij de proportionaliteit van de huidige maatregel en vraagt zich af waarom we niet in lijn met de rest van Europa overgegaan tot een sterk afraden van reizen. Gezien de nieuwe vraag en deadline die Europa stelde lijkt het erop dat België hier tot op vandaag nog niet heeft op geantwoord.”
Koen van den Bosch van de VVR

Binnen deze context vraagt de reissector via de Verenigingen van Vlaamse en Franstalige Reisbureaus (UPAV en VVR en UPAV) meer duiding en concrete cijfers met betrekking rond dit verbod. Het vormt een belemmering voor het vrije verkeer van mensen en berokkent de sector ernstige schade.

"Het is het van essentieel belang dat de regering begrijpt dat we perspectieven nodig hebben. Wij moeten reizigers helder kunnen uitleggen wanneer zij kunnen reizen, onder welke voorwaarden en naar welke bestemmingen. Hoewel wij blijven vasthouden aan ons credo dat gedrag belangrijker is dan locatie, weten wij dat de situatie kwetsbaar blijft. Maar als mensen hier de gezondheidsregels respecteren, moeten ze dat ook in het buitenland doen. Bovendien zijn vakantiereizen naar bepaalde bestemmingen tegenwoordig niet gevaarlijker dan zakenreizen, die overal ter wereld zijn toegestaan. Tot dusver hebben wij nog steeds geen onderbouwde uitleg gekregen over dit dossier.”
Koen van den Bosch van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus

Koen van den Bosch

CEO - Gedelegeerd Bestuurder, Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR)

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be