Beslissingen van de crisiscel corona van de KBVB

Beslissingen van de crisiscel corona van de KBVB

  • Clubs krijgen 3 maanden uitstel van betaling van de bondsbijdragen  
  • Geen officiële matchen voor 1 mei  
  • Collectieve trainingen blijven voor alle voetbalploegen opgeschort tot en met 5 april 
  • Alle activiteiten voor de jeugd, zoals voetbalkampen en toernooien, opgeschort tot minstens na de paasvakantie  

De crisiscel corona van de KBVB, waarin alle entiteiten van het Belgisch voetbal vertegenwoordigd zijn (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League), kwam deze voormiddag virtueel samen en heeft een aantal belangrijke beslissingen genomen voor het verdere verloop van het Belgisch voetbal de komende weken.

Ten eerste besliste de crisiscel om alle clubs drie maanden uitstel van bondsbetalingen te geven. De KBVB is zich bewust van de precaire financiële situatie waarin sommige clubs zich momenteel bevinden. Het (voorlopig) opschorten van de trainingen, competities en toernooien heeft tot gevolg dat de belangrijkste inkomstenbronnen van de clubs plots wegvallen. Een aantal kosten blijven echter doorlopen. Het uitstel van betaling moet de clubs wat ademruimte geven.  

Verder besliste de crisiscel corona van de KBVB om alle wedstrijden minstens tot en met 30 april uit te stellen. De werkgroep buigt zich in de tussentijd ook over verschillende scenario’s met betrekking tot het verdere verloop van de competities. Dat hangt natuurlijk sterk af van hoe de situatie rond het coronavirus in België de komende weken zal evolueren.   

Collectieve trainingen blijven tot nader order voor alle voetbalclubs in België opgeschort tot en met 5 april, zoals beslist door de Veiligheidsraad. Voor de periode erna zal de werkgroep de adviezen van de Veiligheidsraad opvolgen.  

Ten slotte heeft de crisiscel corona beslist om alle activiteiten voor de jeugd, zoals voetbalkampen en toernooien, te annuleren en dat minstens tot na de paasvakantie.

Contacteer ons
Pierre Cornez Press officer, KBVB
Pierre Cornez Press officer, KBVB
Over Bepublic