Bij 4 op de 10 bedrijven stuurt de CEO zelf het woon-werkverkeer

Fleet managers en COO’s 3 tot 4 keer minder eindverantwoordelijke voor mobiliteitsbeleid

De sleutelfiguur voor het mobiliteitsbeleid binnen Belgische ondernemingen blijft de grote baas zelf, zo blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek door het Arval Mobility Observatory. Bij 4 op de 10 Belgische bedrijven beslist de CEO of managing director hoe de mobiliteit voor de werknemers georganiseerd wordt. “Enkel in bedrijven met meer dan 500 medewerkers wordt de eindverantwoordelijkheid over het bedrijfswagenpark, de mogelijkheid tot autodelen of het starten of uitbreiden van fietsleasing volledig gedelegeerd naar de fleet manager of de operationeel directeur”, vertelt Yves Ceurstemont, Head of Arval Mobility Observatory Belgium.

Heel wat bedrijven houden hun mobiliteitsbeleid vandaag tegen het licht om te bekijken hoe ze het woon-werkverkeer van hun medewerkers verder kunnen verduurzamen. Onder impuls van de fiscaliteit en ESG-doelstellingen versnelt de transitie naar een geëlektrificeerd wagenpark, maar ook andere mobiliteitsoplossingen zoals de introductie van bedrijfsdeelwagens, het leasen van (elektrische) fietsen en speedpedelecs via de werkgever en de terugbetaling van multimodale trajecten winnen aan populariteit. Maar welke opties een medewerker krijgt om zich duurzaam van en naar de werkplek te begeven, hangt het vaakst af van de grote baas zelf, zo blijkt uit een rondvraag bij 300 Belgische bedrijven door het Arval Mobility Observatory.

“Bij 4 op de 10 Belgische bedrijven bepaalt de CEO of managing director welke opties voor het woon-werkverkeer de werknemer krijgt. Dat gaat over welk mobiliteitsbudget iemand krijgt, of er leasefietsen aangeboden worden, maar ook over het integreren van bedrijfsdeelwagens of de mogelijkheid om via een cafetariaplan een wagen te leasen.”
Yves Ceurstemont, Head of Arval Mobility Observatory Belgium

Fleet manager zilver, COO en aankoopdirecteur gedeeld brons
De enige bedrijvencategorie waar de CEO minder het laatste woord opeist, is de groep bedrijven met meer dan 500 medewerkers waar in slechts 27 procent van de gevallen de CEO de eindbeslissing op het vlak van mobiliteitsbeleid neemt.

De fleet manager is – over alle bedrijfscategorieën heen – in slechts 13 procent van de gevallen, ofwel 3 keer minder vaak, de eindbeslisser over het mobiliteitsbeleid. Op plaats drie staan de COO ofwel Chief Operating Officer en de aankoopdirecteur ofwel procurement manager die elk bij 10 procent van de Belgische bedrijven bepalen welke richting mobiliteitsbeleid uitgaat en hoe multimodaal het woon-werkverkeer georganiseerd wordt.

“Een mobiliteitsbeleid uittekenen of wijzigen heeft op verschillende vlakken een impact waardoor het – zeker bij kleinere organisaties - logisch is dat een CEO of managing director mee aan de knoppen wil zitten. Er is het financiële aspect, het ecologische aspect en de duurzaamheidsambities van de organisatie, maar ook op vlak van rekrutering en retentie spelen mobiliteitsoplossingen een steeds grotere rol. Die puzzel leggen is de afgelopen jaren alleen maar complexer geworden, zeker in ons land door de gewijzigde fiscaliteit.” Yves Ceurstemont, Head of Arval Mobility Observatory Belgium

Boven het Europees gemiddelde
Wanneer we de Belgische cijfers in de weegschaal leggen met het Europese gemiddelde en de ons omliggende landen, zien we dat Belgische CEO’s vaker de eindbeslissing over het mobiliteitsbeleid van hun onderneming opeisen dan hun Britse, Franse, Duitse en Nederlandse collega’s. Enkel in het Groothertogdom Luxemburg bepalen CEO’s nog vaker hoe de mobiliteit van de werknemers georganiseerd wordt.

Noot voor de redactie:
Het onderzoek werd uitgevoerd in 20 Europese landen waar Arval actief is, bij in totaal 5.854 bedrijven met bedrijfsvoertuigen waarvan 300 Belgische ondernemingen. De Belgische ondernemingen werden gecatalogeerd in 4 groepen: klein (minder dan 10 medewerkers) met 101 respondenten, gemiddeld (met 10 tot 99 medewerkers) met 58 respondenten, middelgroot (met 100 tot 499 medewerkers) met 78 respondenten en groot (met 500+ medewerkers) met 63 respondenten.

Yves Ceurstemont

Yves Ceurstemont

Head of Arval Mobility Observatory, Arval Belgium

Hannelore Schmid

Senior PR Consultant, Bepublic Group

 


Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be