Charter moet wetenschap en techniek ‘cool’ maken

Ministers, sociale partners, onderwijs- en bedrijfswereld zetten samen mogelijkheden van STEM in de kijker

Jongeren inspireren om een opleiding en beroep te kiezen in Wetenschap, Techniek, Engineering en Wiskunde. Dat is één van de doelstellingen van het ‘STEM-charter’ dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk , Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters zondag ondertekenden, samen met heel wat bedrijven, organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. “We moeten meer tonen welke boeiende wereld er voor hen opengaat als ze die richting uitgaan”, zegt Martine Tempels, voorzitster van het STEM-platform.

                                                                   ***

Niet alleen de maatschappij is erbij gebaat als meer mensen kiezen voor zo’n opleiding, ook de jongeren zelf hebben erbij te winnen. Ze hebben niet altijd een juist beeld van de mogelijkheden en de opleidingen in deze gebieden. Het is niet altijd ‘te moeilijk’ en jobs hierin zijn allesbehalve ‘saai’.

STEM biedt een ontzettend breed palet aan opleidingen en beroepen, van de meest theoretische tot door-en-door-praktische; ze laten jongeren meebouwen aan opwindende ontwikkelingen — van robots in de keuken over smartphones en zelfrijdende auto’s, tot baanbrekend onderzoek in de hernieuwbare energie. STEM’ers garanderen ook onze toekomst op vlak van voeding, landbouw en preventie van ziektes.

Die ontwikkelingen zijn voorwaarden om onze welvaart en ons welzijn hoog te houden. Ze bieden een massa stabiele jobs voor jonge mannen en vrouwen die beslagen zijn in de STEM-domeinen (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

Het is belangrijk dat we door mooie verhalen aantonen hoe leuk, cool en zinvol wetenschap en techniek kunnen zijn. Om nog meer jongeren te stimuleren om voor die richtingen te kiezen, moeten ze vooral beter de mogelijkheden ervan ontdekken. Met een keuze voor een STEM-richting kiezen jongeren niet alleen voor hun eigen toekomst — werkzekerheid en een boeiende job — maar ook voor dé toekomst: alleen met zulke creatieve krachten kunnen we de maatschappij van morgen maken.

Martine Tempels, voorzitster van het STEM-platform. 

Om die reden is er het ambitieus charter, een initiatief van het STEM-platform, een groep mensen uit diverse kringen die op vraag van de Vlaamse overheid advies geven over de concretisering van het STEM-actieplan. Via het charter slaan ze de handen in elkaar met het onderwijs, sectororganisaties, onderzoeksinstituten, een hele reeks bedrijven, de sociale partners – de grote werkgevers- en werknemersorganisaties — en alle Vlaamse universiteiten en hogescholen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters ondertekenen het charter ook.

Aantrekkingskracht, samenwerking en kwaliteit verhogen

STEM is de voorbije jaren aantrekkelijker geworden. Meer jongeren, en ook meer meisjes, kiezen bewust voor STEM-richtingen in het secundair en hoger onderwijs. In twee derde van de Vlaamse gemeenten is de jongste jaren een STEM-academie opgericht waar jongeren in hun vrije tijd zich bekwamen in techniek, programmeren, wetenschap,… Tal van secundaire scholen hebben hun STEM-aanbod verruimd en ook het basisonderwijs zet steeds meer in op wetenschap en techniek . Door de groei en het succes is er nood aan duidelijke omkadering voor scholen die meer willen weten. Daarom lanceert Minister van Onderwijs, Hilde Crevits vandaag ook het STEM-kader waarbij de uitwisseling van ervaringen, begeleiding en bijscholing erg  belangrijk zijn.

Er wordt met dit alles gemikt op twee doelen. Enerzijds de algemene basis-STEM-geletterdheid van alle jongeren verhogen, en anderzijds meer jongeren stimuleren naar STEM-specialisaties.

Die positieve evolutie is te danken aan de inspanningen die velen hiervoor afgelopen jaren gedaan hebben. Vanaf nu gaan ze hun krachten bundelen, en dat zal de effectiviteit verhogen. Ze gaan gezamenlijk acties opzetten om de aantrekkingskracht, maar ook om de kwaliteit van de opleidingen nog te verhogen.

STEM heeft op korte tijd een stevige voet aan de grond gekregen in ons onderwijs. Dit komt mede door de talloze initiatieven en de vele buitenschoolse opdrachten die het onderwijs onderneemt. Het charter is een warme oproep om onze krachten te bundelen zodat we op de ingegane weg sneller kunnen stappen. Jongeren zullen zich daardoor, nog meer dan nu, klaar en zelfzeker voelen om aan de slag te gaan in het werkveld, of om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Vakmanschap is het kernwoord: wie afstudeert in een STEM-richting, moet echt klaar zijn om de arbeidsmarkt te verrijken met zijn kennis en kunde.

Dit charter verenigt al wie wil getuigen hoe boeiend, zinvol en belangrijk wetenschap, techniek, engineering en wiskunde wel zijn en zich zal inzetten om STEM-opleidingen en -beroepen aantrekkelijker te maken en ze meer waardering te bezorgen.
 

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

 

Over het STEM-platform

Het STEM-platform is een onafhankelijke groep die de STEM-stuurgroep en de Vlaamse regering adviseert over het STEM-actieplan. De leden van het STEM-platform zijn aangesteld door de Vlaamse regering op basis van hun expertise en hun potentieel om een breed draagvlak te creëren. Zij zijn dus bereid hun kennis, ervaring en hun netwerk in te zetten om via het STEM-platform de beoogde doelstellingen te bereiken.

De leden van het STEM-platform delen een gemeenschappelijke bezorgdheid: het te lage aantal jongeren dat interesse betoont voor STEM-opleidingen. Het platform werkt adviezen uit en stelt prioriteiten voor. De stuurgroep bekrachtigt die voor uitvoering.

Hun namen kan je vinden op http://www.ond.vlaanderen.be/stem/Stem-platform/

 

 

Martine Tempels

STEM-voorzitter, Telenet

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be