Pleidooi voor screening van schoonmakers op risicovolle werkplek

Schoonmaakbedrijf ISS wil extra controles om veiligheidsrisico te beperken

ISS, het grootste schoonmaakbedrijf van het land, vraagt aan de regering dat haar schoonmakers die op risicovolle werkplekken poetsen, kunnen worden gescreend, om zo eventuele veiligheidsrisico’s te vermijden. De ministerraad heeft deze week beslist dat de Staatsveiligheid in bepaalde sectoren het personeel  dat op ‘gevoelige plaatsen’ werkt, of een ‘gevoelige functie’ uitoefent, verplicht moet screenen. ISS vraagt nu dat ook schoonmakers moeten kunnen gecontroleerd worden.

 

Nog dit jaar wordt de wet gewijzigd die bepaalt welke beroepen gescreend moeten worden door de Staatsveiligheid, de zgn. ‘wet betreffende de veiligheidsmachtigingen, attesten en adviezen’ (uit 1998). In de nieuwe wet wordt ook vastgelegd wat bedrijven en sectoren als een gevoelige functie op een gevoelige plaats kunnen beschouwen.

De ministerraad wil dat het personeel in de openbare en bepaalde privésectoren (de farmaceutische sector, SEVESO-bedrijven, openbaar vervoer, telecomsector, …) dat op ‘gevoelige plaatsen’ werkt, structureel wordt gescreend. Het gaat om plaatsen met een zogenaamde kritische infrastructuur, plaatsen waar gevoelige gegevens worden bewaard, waar gevoelige materialen en stoffen opgeslagen liggen, …  De regering zal overleg plegen  met alle betrokken sectoren.

Aanslagen

ISS, het grootste schoonmaakbedrijf van het land, vraagt nu dat ook de schoonmaaksector bij wordt opgenomen in de lijst van te controleren sectoren. Het schoonmaakpersoneel werkt ook vaak op risicovolle werkplekken zoals financiële instellingen, IT-bedrijven, overheidsgebouwen of luchthavens. Plaatsen die extra gevoelig zijn voor eventuele aanslagen of waar bijvoorbeeld met delicate informatie wordt gewerkt.

“Door de aard van hun job werken onze schoonmakers soms op gevoelige plaatsen bij bedrijven en organisaties. In de huidige maatschappelijk context moeten we alle garanties inbouwen dat alle mogelijke veiligheidsrisico’s onder controle worden gehouden. Op die manier kunnen we sneller ingrijpen wanneer we met verdachte individuen te maken krijgen, en kunnen we onze klanten een betere dienstverlening garanderen.”
Kris Cloots, CEO ISS

Sinds de terreuraanslagen van de voorbije jaren stelt  ISS vast dat haar klanten steeds bezorgder zijn over de betrouwbaarheid van het externe schoonmaakpersoneel. Meer en meer klanten - bedrijven en overheden - vragen dat het schoonmaakpersoneel extra zou kunnen gescreend worden.  ISS zelf voert nu al een strenge selectie en controle uit, en dat gebeurt al meteen bij de aanwerving. Zo werd er de voorbije maanden 1 schoonmaker met sympathieën voor terreurgroep IS geïdentificeerd en meteen van zijn ‘gevoelige werkplek’ verwijderd.   
 

Duidelijke afspraken

ISS benadrukt dat het overgrote deel van het schoonmaakpersoneel onberispelijk gedrag vertoont.

“99% van de schoonmakers oefent zijn job perfect uit. Hun reputatie mag niet beschadigd worden door een individu met slechte bedoelingen.”
Kris Cloots, CEO ISS

Ook sectororganisatie ABSU, de Algemene Belgische Schoonmaak Unie, steunt de vraag van ISS om haar personeel een veiligheidsscreening te kunnen laten ondergaan. De voorbije maanden was er al overleg met de kabinetten van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Werk Kris Peeters. Als de screening voor schoonmakers er komt, wil ISS samen met de sociale partners en de sector duidelijke afspraken maken over de voorwaarden en het verloop van die screening.

 

Over ISS

De ISS Group werd in 1901 opgericht in Kopenhagen en is vandaag een van de toonaangevende Facility Services ondernemingen in de wereld. ISS biedt onder meer schoonmaakdiensten, cateringdiensten en algemene facilitaire diensten aan. ISS België boekte in 2015 een omzet van 335 miljoen euro met bijna 9.500 werknemers.

Liesbeth Demuynck

Corporate & Legal Director

Jochem Goovaerts

Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be