Corona raakt 3 op de 10 Belgische gezinnen in de portefeuille

Corona raakt 3 op de 10 Belgische gezinnen in de portefeuille

Financiële druk op lage inkomens: genoodzaakt tot extra job, lening bij vrienden of betalingsuitstel

De huidige gezondheidscrisis heeft al 3 op de 10 Belgische gezinnen in de portefeuille geraakt. Toch behoort België tot de beste leerlingen van de klas in Europa. In ons land worden alle gezinsinkomens, hoog en laag, even hard getroffen terwijl in andere landen de kloof tussen arm en rijk groter wordt. Dat blijkt uit het European Consumer Payment Report van financieel dienstverlener Intrum. De getroffen Belgische gezinnen met een laag inkomen nemen wel vaker een extra job, vragen sneller een lening bij vrienden of familie en stellen het betalen van facturen meer uit.

In Europa heeft 40 procent van de gezinnen met een laag inkomen een deel daarvan tijdens de gezondheidscrisis verloren. Daarmee werden zij meer getroffen dan de Europese gezinnen met een hoog inkomen. Zo’n 33 procent van die gezinnen met een hoog inkomen heeft aangegeven door COVID-19 een daling mee te maken. In België heeft corona voorlopig nog geen onderscheid gemaakt tussen arm en rijk. In alle inkomensgroepen - lage, gemiddelde en hoge inkomens - zag zo’n 30 procent van de Belgische gezinnen hun maandelijks inkomen dalen tijdens de COVID-19-crisis. De recente aankondiging van de moratoriastop kan volgens Intrum een golf van faillissementen op gang brengen, die tot jobverlies leiden wat een negatieve impact zal hebben op de huidige Belgische goede score.

“De ongelijkheid in Europa neemt toe door de gezondheidscrisis. Maar voorlopig nog niet in ons land. De speciale steunmaatregelen van onze overheden en ons goed uitgebouwde sociale vangnet zorgen ervoor dat de kloof tussen arm en rijk voorlopig niet vergroot. Het is natuurlijk afwachten wat de komende maanden zullen geven nu de moratoria, waarmee de federale regering ondernemingen de voorbije twee coronagolven beschermde tegen een gedwongen faillissement, verdwijnen.”
Christophe De Boeck, woordvoerder van Intrum

Familie, extra job of betalingsuitstel als reddingsboei
Ook al zijn zowel de groep met een laag inkomen als die met een hoog inkomen in ons land even vaak geïmpacteerd, het is vooral de eerste groep die wel vaker op zoek moet naar een extra reddingsboei. Zo doen de lage inkomensklassen getroffen door een inkomensdaling bijvoorbeeld vaker een beroep op familie en vrienden om financieel bij te springen.

“Zo’n 30 procent uit de lage inkomens die getroffen zijn zegt geld te hebben geleend bij hun naasten. Dat cijfer ligt met 9 procent bij de hoge en 11 procent bij de middelmatige inkomens die in hun portefeuille geraakt worden, voor die categorieën een pak lager. Daarnaast stellen de lage inkomens ook vaker betalingen uit dan de hogere inkomens met 25 procent tegenover 11 procent of zoeken ze sneller een extra job met 18 procent tegenover 8 procent.”
Christophe De Boeck

Jonge gezinnen vaker getroffen
Opvallend is ook dat 1 op de 3 gezinnen met een hoog inkomen die hun inkomsten zagen dalen beroep heeft gedaan op hun opgebouwde spaarreserves. Bij de gezinnen met een laag inkomen kon slechts 1 op de 50 terugvallen op een spaarpotje tijdens deze crisis. Daarnaast daalde het gezinsinkomen het vaakst bij de jongere generaties tussen 18 tot 37 jaar (45%). Bij de leeftijdsgroep van 38 tot 44 ligt het cijfer een vijfde lager (36%) en bij de groep tussen 45 en 54 zakt het tot 1 op de 4 (27 %). Volgens Intrum is dit het logische gevolg van het feit dat de jongste categorie het minst gevestigd is op de arbeidsmarkt waardoor hun jobs sneller geschrapt worden wanneer het economisch slechter gaat.

“Deze studie toont ook aan dat de helft van de Belgische gezinnen met kinderen zich zorgen maken over hun financieel welzijn. Wie geen kinderen heeft, is iets minder ongerust, want bij de kinderloze gezinnen daalt het cijfer tot vier op de tien. Uit onze contacten met klanten van onze opdrachtgevers blijkt dat bijvoorbeeld eenoudergezinnen snel in financiële moeilijkheden komen als die man of vrouw zonder job valt. In die situaties zijn de steunmaatregelen van onze overheden echt cruciaal.”
Christophe De Boeck

Gezinnen en bedrijven uit de crisis helpen
De financiële dienstverlener heeft de afgelopen maanden geen forse stijging gezien in tussenkomstaanvragen. Nu de terugschroeving van de steunmaatregelen aan de bedrijfswereld een feit is, verwacht Intrum wel een toename van gezinnen die hun facturen niet zullen betalen.

“Op dat ogenblik zullen bedrijven het onderscheid moeten maken tussen de mensen die niet kunnen betalen en zij die echt niet willen betalen. Denk voor die eerste groep bijvoorbeeld aan gezinnen die in een sector werken die zwaar getroffen is door COVID-19. Vanuit onze expertise zullen wij bedrijven helpen deze mensen een betalingsplanning op maat voor te stellen zodat we allen samen uit deze crisis geraken.”
Christophe De BoeckOver het European Consumer Payment Report 2020
Het European Consumer Payment Report is gebaseerd op een extern onderzoek onder meer dan 24.000 consumenten in 24 Europese landen, uitgevoerd tussen 28 augustus en 5 oktober 2020. In België werden 1.000 consumenten bevraagd. Lage inkomensklassen hebben een maximaal bruto jaarinkomen van 20.000 euro. Tot de hoge inkomensklassen worden gezinnen gerekend met een bruto jaarinkomen van minstens 40.000 euro.

Over Intrum n.v.
Intrum vormt de toonaangevende aanbieder binnen de sector van de credit management services. Het bedrijf biedt naast diensten binnen de sector van de schuldinvordering en het kopen van vorderingen ook betaal- en facturatiediensten aan. Intrum biedt een allesomvattend dienstenpakket aan, waaronder het kopen van vorderingen met als doel de kasstromen en de winstgevendheid op de lange termijn van haar opdrachtgevers aanzienlijk te verbeteren. Het credit management bedrijf is lokaal aanwezig in 24 markten verspreid over heel Europa en beschikt over een team van ongeveer 8.000 medewerkers die zich inzetten om een gezonde economie te bevorderen. De onderneming heeft haar hoofdkantoor in Stockholm, Zweden en staat genoteerd op Nasdaq Stockholm.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.intrum.be.

Contacteer ons
Christophe De Boeck Woordvoerder Intrum
Ken Standaert PR Consultant Bepublic
Christophe De Boeck Woordvoerder Intrum
Ken Standaert PR Consultant Bepublic
Over Bepublic