CTG neemt Frans testingbedrijf StarDust over

Versterking van het aanbod van testoplossingen met innovatieve crowdtesting

CTG (NASDAQ: CTG), een toonaangevende leverancier van oplossingen en diensten voor informatietechnologie (IT) in Noord-Amerika en West-Europa, heeft vandaag de overname van StarDust aangekondigd, een leider in het testen en de kwaliteitsborging van digitale diensten met hoofdkantoor in Marseille, Frankrijk, en een vestiging in Montréal, Canada.

Kernpunten van de overeenkomst:

  • CTG versterkt zijn aanwezigheid op de snelgroeiende wereldwijde testingmarkt,
  • de capaciteit voor crowdtesting biedt een snellere, meer flexibele testoplossing waarmee CTG zijn bestaande klantenbestand kan uitbreiden,
  • CTG krijgt vaste voet op de Franse testmarkt en breidt zijn testcapaciteiten uit in de Verenigde Staten en Canada,
  • Dit betekent een additionele omzet van ongeveer $ 7 miljoen op jaarbasis; en zal naar verwachting onmiddellijk bijdragen tot het bedrijfsresultaat, de gebruikelijke overnamekosten buiten beschouwing gelaten.

StarDust, een gespecialiseerd testing dienstverlenend bedrijf, concentreert zich op de digitale kwaliteitsborging in Frankrijk en Canada. Het bedrijf biedt een compleet gamma testingdiensten aan, waaronder functionele testing, testen van meertalige applicaties, operationele, omgevings- en regressietesting en applicatie-benchmarking. StarDust heeft een flexibele servicebenadering met in-lab testers, on-site testers, crowdtesters, of een hybride combinatie daarvan. Het aanbod van StarDust focust op het testen van digitale diensten en websites, software, mobiele toepassingen en Internet of Things (IoT)/connected objects. In zijn negenjarige geschiedenis heeft het bedrijf voor meer dan 200 klanten uit verschillende sectoren gewerkt. StarDust focust op het beperken van de bedrijfsrisico's voor zijn klanten en op een maximale tevredenheid van de eindgebruikers.

"De testoplossingen van StarDust zijn een aanvulling van het huidige testaanbod van CTG, zodat wij ons dienstenaanbod kunnen uitbreiden naar klanten met complexe testvereisten. Deze overname ondersteunt de strategie van CTG om onze aanwezigheid op de markt van de globale testoplossingen te versterken, niet alleen in Frankrijk, maar ook in België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Specifiek voor Frankrijk kan CTG dankzij de overname van StarDust sneller groeien in het domein van het testen van mobiele toepassingen, waarop CTG France momenteel focust. Bovendien vullen de huidige StarDust-klanten de bestaande klantenbasis van CTG aan, met vrijwel geen overlapping, wat aanzienlijke mogelijkheden voor cross selling schept. Het belangrijkste is dat CTG nu beschikt over een aanbod voor crowdtesting, zodat we 24/7 gebruik kunnen maken van testers over de hele wereld, met een brede waaier van vaardigheden, talen en ervaring en een grote variatie van testapparatuur en –configuraties, en dat met een minimale voorafgaandelijke investering. Crowdtesting zal CTG duidelijk onderscheiden van veel van onze grotere concurrenten, omdat we nu sneller kunnen inspelen op de noden van onze klanten en hen meer flexibele en kosteneffectieve testoplossingen kunnen aanbieden."
Filip Gydé, President en Chief Executive Officer van CTG

"Voor de CTG-groeistrategie is het belangrijk dat we hierdoor ons aandeel in  de Europese testingmarkt vergroten en onze aanwezigheid versterken op de Noord-Amerikaanse markt, waar we onlangs ons eerste testingopdracht hebben gestart. We hebben recentelijk Pieter Vanhaecke aangesteld als Global Director Testing om deze activiteiten in goede banen te leiden. Als onderdeel van de integratie van StarDust zullen we ons Testing Delivery Center in Frankrijk gebruiken om de verkoop en levering van deze diensten in de hele organisatie nog efficiënter te maken."
Filip Gydé van CTG 

Na de afronding van de overname, die vandaag plaatsvond, zullen de stichters en het managementteam van StarDust bij CTG blijven om de continuïteit van de dienstverlening aan de klanten te waarborgen. Ze zullen nauw samenwerken met de managementteams in Europa en Noord-Amerika om het bedrijf naadloos te integreren in de activiteiten van CTG.

"Deze belangrijke stap in de geschiedenis van StarDust opent vele nieuwe mogelijkheden voor ons bedrijf en onze medewerkers, crowdtesters en klanten. Onze hybride testaanpak met in-lab, on-site en crowdtesting, in combinatie met de visie van CTG op testoplossingen, creëert enorm veel boeiende opportuniteiten om het bedrijf uit te breiden."
Delphine Guyot-Giler, CEO, Canada, en medestichter van StarDust

"Ik ben enthousiast over de kans om samen met het team van CTG onze diensten op groepsniveau uit te rollen naar veel meer sectoren en markten."
François Joseph Viallon, CEO, Frankrijk, en medestichter van StarDust

De transactie gebeurt volledig in cash en wordt gewaardeerd op ongeveer $ 4,85 miljoen, exclusief de netto kaspositie op moment van overname en de potentiële toekomstige earn out, terwijl de omzet van StarDust op jaarbasis op $ 7 miljoen wordt geraamd.  CTG heeft de aankoopprijs gefinancierd door opname van het wentelkrediet van de onderneming.

"StarDust is de derde acquisitie waarmee we ons dienstenaanbod aan onze klanten uitbreiden en versterken. In de toekomst zullen kleine acquisities waarmee we dieper kunnen doordringen in nieuwe of bestaande markten in Noord-Amerika en Europa, deel blijven uitmaken van de bredere groeistrategie van CTG."
Filip Gydé 

Over CTG
Sinds zijn stichting in 1966 heeft CTG een uitstekende reputatie opgebouwd qua reactiesnelheid en betrouwbaarheid – eigenschappen waarmee we volgens onze klanten het verschil maken. CTG biedt totaaloplossingen aan op het gebied van informatie, technologie en bedrijfsvoering die een antwoord bieden op kritieke uitdagingen voor klanten in snelgroeiende sectoren in Noord-Amerika en West-Europa. CTG heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van betrouwbare dienstverlening en zet in op langdurige klantrelaties en -vertrouwen. Daardoor kunnen we strategische inzichten ontwikkelen die de investeringen en het concurrentievoordeel van de klant maximaliseren. CTG is actief in Noord-Amerika, West-Europa en India. Het bedrijf publiceert regelmatig nieuws en andere belangrijke informatie online op www.ctg.com.

Over StarDust
StarDust is een leider op het gebied van crowdtesting en kwaliteitsborging voor digitale diensten, met hoofdkantoor in Frankrijk en een vestiging in Montréal, Canada. Het bedrijf biedt diensten aan voor kwaliteitsborging (QA) en gebruikersacceptatietesten (UAT) die ontworpen zijn om digitale diensten te lanceren en de gebruikerservaring te verbeteren. De diensten worden geleverd door in-lab, on-site en crowdsourced testers. StarDust focust op het testen van digitale diensten en websites, software, “connected objects” (internet of things) en mobiele toepassingen. De diensten omvatten adviserende diensten, functionele testing, operationele testing, omgevingstesting, regressietesting, testing van meertalige applicaties, applicatie-benchmarking, het organiseren van ‘Functional Bug Bounties’ en ”accessability” testing . Meer informatie over StarDust is online te vinden op www.stardust-testing.com.

Safe Harbor Statement
Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de toepasselijke federale effectenwetgeving, en bevat over het algemeen woorden als “gelooft", “verwacht", “bedoelt", “voorziet", “raamt" en gelijkaardige uitdrukkingen. De Onderneming kan geen zekerheid geven dat werkelijke of toekomstige resultaten of gebeurtenissen die in deze verklaringen worden besproken, zullen worden bereikt. Alle toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen uitsluitend de huidige standpunten van de Onderneming en mogen niet worden gezien als een weergave van de standpunten van de Onderneming op een latere datum. De werkelijke resultaten kunnen materieel verschillen van de vooruitzichten, richtsnoeren, verwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen, als gevolg van een aantal factoren, waaronder de beschikbaarheid voor de Onderneming van gekwalificeerd beroepspersoneel, de binnenlandse en buitenlandse bedrijfsconcurrentie voor klanten en talent, met inbegrip van technisch, verkoop- en managementpersoneel, de toegenomen onderhandelingspositie van grote klanten, het vermogen van de Onderneming om vertrouwelijke klantgegevens te beschermen, het gedeeltelijke of volledige verlies van inkomsten die de Onderneming genereert uit International Business Machines Corporation (IBM) en/of SDI International (SDI), de mogelijkheid om overgenomen bedrijven te integreren, hun klanten te behouden en tegelijk de doelstellingen inzake kostenreductie te bereiken, de onzekerheid van de implementatie door klanten van projecten voor kostenreductie, het effect van hervormingen en initiatieven in de gezondheidszorg, de mix van werk tussen personeel en oplossingen, wisselkoersrisico's, risico’s in verband met activiteiten in buitenlandse jurisdicties, de heronderhandeling, vernietiging of schending van contracten met klanten, verkopers, onderaannemers of andere partijen, de wijziging in de waardering van geactiveerde softwarebalansen, de impact van huidige en toekomstige wetten en overheidsregulering, alsook de intrekking of wijziging ervan, met gevolgen voor de informatietechnologie (IT) oplossingen en personeelsindustrie, belastingen en de activiteiten van de Onderneming in het bijzonder, de sectorale en economische omstandigheden, met inbegrip van schommelingen in de vraag naar IT-diensten, consolidaties onder concurrenten of klanten van de Onderneming, de noodzaak om onze IT-diensten aan te vullen of te wijzigen naar aanleiding van nieuwe aanbiedingen in de sector of veranderingen in de eisen van klanten voor IT-producten en -oplossingen, de risico's in verband met overnamen, de negatieve effecten van acties van activistische aandeelhouders en andere factoren die risico's en onzekerheid met zich brengen, waaronder de factoren die vermeld staan in de rapporten van de Onderneming die op de datum van dit document bij de Securities and Exchange Commission zijn ingediend. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen moeten worden gelezen in samenhang met de bekendmakingen van de Onderneming zoals uiteengezet in Formulier 10-K van de Onderneming uit 2018, dat als referentie is opgenomen, en andere rapporten die van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission kunnen worden ingediend. De Onderneming verbindt zich niet tot het bijwerken van de toekomstgerichte informatie in dit persbericht.

John M. Laubacker

Chief Financial Officer, Investeerders en Media bij CTG

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be