Damiaanactie: nieuwe algemeen directrice Pascale Barnich wil Belgische organisatie internationaal meer op de kaart zetten

17 september 2022 - Damiaanactie heeft met Pascale Barnich een nieuwe algemeen directrice in België. Vanuit haar rijke ervaring bij diverse gezondheidsorganisaties in Afrika wil Barnich de internationale dynamiek versterken, het netwerk van vrijwilligers uitbreiden en meer partners mobiliseren. Dat moet de Belgische organisatie, momenteel actief in 14 landen, helpen lepra, leishmaniasis en tuberculose te bestrijden, stuk voor stuk ziekten die vooral de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treffen. ​

Pascale Barnich, afgestudeerd als handelsingenieur, werkte 20 jaar in de Democratische Republiek Congo. Ze bekleedde er leidinggevende functies bij onder meer Dokters van de Wereld, Handicap International en MSI Reproductive Choices. Binnen de Belgische medische non-profitorganisatie wenst ze de internationale dynamiek aan te zwengelen. 

Pascale Barnich, algemeen directrice Damiaanactie
Pascale Barnich, algemeen directrice Damiaanactie
"Het model van Damiaanactie is uniek. Het combineert onderzoek, screening en behandeling binnen een kwaliteitsvol kader. Daarbij bieden we ook hulp aan patiënten na hun genezing, zodat ze hun waardigheid kunnen behouden en in de best mogelijke omstandigheden verder kunnen leven. Dat doen we met gekwalificeerd en lokaal personeel, wat zorgt voor een pragmatische en efficiënte aanpak op het terrein. Al sluit dat de dynamiek en de inclusieve visie van internationale uitwisselingen natuurlijk niet uit. Het is mijn ambitie om uitwisselingen tussen alle landen waar Damiaanactie actief is te versterken. Bovendien is het volgens mij essentieel en fundamenteel om de inkomstenbronnen uit te breiden, iets dat uitsluitend op mondiaal niveau besproken kan worden. Bij elk programma en land wil ik ontmoeting, begrip en begeleiding centraal zetten, of het nu in Afrika, Latijns-Amerika of Azië is. Toegang tot gezondheid is essentieel voor de menselijke waardigheid. Mijn missie bestaat eruit om de continuïteit van Damiaanactie te waarborgen en waar nodig te versterken.'' ​ - Pascale Barnich, algemeen directrice van Damiaanactie 

Meer screening ​  

Volgens de WHO wordt jaarlijks wereldwijd bij meer dan 200.000 patiënten lepra vastgesteld. Elk jaar krijgen 10 miljoen mensen tuberculose en sterven 1,5 miljoen mensen aan deze ziekte. Sinds 2010 heeft Damiaanactie 2,5 miljoen gevallen van tbc en 230.000 gevallen van lepra opgespoord. ​ De wereldwijde Covid-19 pandemie leidde echter tot een daling van 20% in het opsporingspercentage voor lepra en een daling van 6% voor tbc. Eén van de uitdagingen van de Damiaanactie is dan ook om de screeningscapaciteit opnieuw te vergroten. ​ 

Damiaanactie is actief in 14 landen, verspreid over vier continenten. Voor de meerderheid van de bevolking in deze landen blijft de toegang tot gezondheidszorg een complex gegeven. Daarom wil Damiaanactie haar werkterrein in deze landen in de komende jaren zoveel mogelijk uitbreiden. ​ 

Met het oog op deze uitdagingen gelooft het bestuur van de organisatie dat de ervaringen van Pascale Barnich van onschatbare waarde zullen zijn. 

"We zijn verheugd Pascale te verwelkomen bij Damiaanactie. Haar internationale ervaring en terreinkennis binnen de gezondheidssector zijn echte troeven voor onze organisatie. Wereldwijd worden nog steeds te veel mensen getroffen door lepra, leishmaniasis of tuberculose. De gezondheidscrisis heeft de vooruitgang in de bestrijding van deze ziekten de afgelopen twee jaar sterk vertraagd. Daarom zetten we onze missie voort in en samen met de landen waar onze interventies gevraagd worden. Met de komst van Pascale Barnich zal Damiaanactie haar wereldwijde missie voor een toekomst zonder lepra, leishmaniasis en tuberculose optimaliseren.” ​ - Dr. Lena Fiebig, hoofd programma's en lid van het bestuurscomité ​ ​ 

Actie financieren en vrijwilligersnetwerk in België versterken 

Een andere grote uitdaging voor de nieuwe directrice is de financiering, gezien Damiaanactie hoofdzakelijk afhankelijk is van particuliere giften. 

"Damiaanactie heeft in 2021 een evenwichtig boekjaar weten te verwezenlijken, dankzij een zeer gezond management, maar ook dankzij de volharding van de aanwezige teams. De terugkeer van de vrijwilligers kon de daling van de donaties gedeeltelijk compenseren. ​ Opeenvolgende crises zoals de oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie en de stijgende energieprijzen doen ons echter uitkijken naar nieuwe inkomstenbronnen.” ​ -  Pascale Barnich, algemeen directrice van Damiaanactie ​ 

Pascale Barnich wil ook het vrijwilligersnetwerk versterken en verjongen, het Belgische publiek sensibiliseren en donateurs mobiliseren. ​ Verder wil ze een sterkere positionering bepalen om alle partners van de organisatie te verenigen en de expertise uit te diepen. Die expertise van Damiaanactie is cruciaal in de strijd tegen lepra, tuberculose en leishmaniasis, en andere ziekten die de meest kwetsbare gemeenschappen treffen. ​ 


Over Damiaanactie 

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België. ​ 

Meer informatie op www.damiaanactie.be ​ 

Perscontact

Damiaanactie - Greetje Wassenberg
Head of Fundraising & Communication
greetje.wassenberg@damiaanactie.be
+32 475 95 10 88 

Bepublic - Sofie Santermans ​
PR Consultant ​
sofie.santermans@bepublicgroup.be ​
+32 486 67 86 45 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be