De boekhoudbalans 2019 door Wolters Kluwer

Hoe ziet het Belgische accountancylandschap er anno 2019 uit? Hoe groot is het gemiddelde klantenportfolio? Hoe oud is de gemiddelde zaakvoerder? Op welke manier treden accountants in contact met hun klanten? Antwoorden op die en vele andere vragen vindt u hieronder in de boekhoudbalans van Wolters Kluwer België, gebaseerd op een recent onderzoek uitgevoerd bij 345 zaakvoerders van accountancykantoren en CFO’s en bij 112 accountingmedewerkers. Tijdens de “Week van de Boekhouder” (21 oktober - 25 oktober 2019) zet Wolters Kluwer deze beroepsgroep en hun specifieke noden en bezorgdheden in de kijker.

Het profiel
Het Belgische tax en accountancy-landschap bestaat hoofdzakelijk uit eenmanszaken en kleine boekhoudkantoren. Bijna de helft van hen, 45%, zag hun aantal werknemers stijgen. Bij 48% bleef het aantal werknemers gelijk. 9 op 10 kantoren beheert minder dan 500 klantendossiers. 3 op 4 zaakvoerder zijn mannelijk en de gemiddelde leeftijd ligt op 48 jaar oud.

Aantal medewerkers:
Alleen: 23%
1-5: 53%
6-20: 19%
21-50: 4%
51-...: 2%

Aantal klantendossiers:
Minder dan 100: 38%
101-500: 51%
501-1000: 8%
1000+: 4%
Geen idee: 1%

Leeftijd zaakvoerder:
Jonger dan 40: 25%

41-50: 31%
51-60: 32%
60+: 12%


Het toekomstperspectief
27 procent van de boekhouders schat dat de helft van de huidige werkzaamheden die uitgevoerd worden, niet langer door mensen zullen gebeuren of gewoonweg niet meer zullen gebeuren. 4 op 10 schat het percentage van werkzaamheden die niet meer (door mensen) worden uitgevoerd lager in dan de helft. 13 procent schat dat meer dan de helft van de huidige werkzaamheden niet meer (door mensen) zal worden uitgevoerd terwijl 20 procent aangeeft daarover geen idee te hebben. In die laatste groep zitten hoofdzakelijk zelfstandige boekhouder en kantoren met maximaal 5 werknemers (inclusief zaakvoerder).

Maar hoe zal de zaakvoerder en het kantoor het wegvallen van werkzaamheden opvangen?
1) Meer ingewikkeld en boekhoudkundig advies verschaffen: 65%
2) Meer businessgerelateerd advies aan klanten (betrokken in business cases, modellen, …): 63%
3) Meer rapportering mbt financials aan klanten: 54%

Welke doelen willen boekhoudkantoren de komende 5 jaar realiseren?
46% ambieert groei vanuit hun huidige kantoororganisatie
13% wil groeien door samenwerking met andere kantoren
8% wil groeien door overname(s) van andere kantoren
15% hoopt dat de activiteiten gelijk blijven

Gevraagd naar de drie hoogste prioriteiten blijkt digitalisering voor alle kantoren de voornaamste prioriteit, gevolgd door het ‘business luik’: behoud en uitbreiding van de klantenportefeuille en activiteiten. Op HR-vlak ligt de focus eerst op de verlaging van de werkdruk en daarna pas op opleiding en verbetering van de werkomgeving.

Top 5 prioriteiten:
Digitalisering: 57%
Behoud huidige werkzaamheden/klanten: 33%
Uitbreiding activiteiten/ontwikkeling extra aanbod: 30%
Verlaging werkdruk: 30%
Benaderen van nieuwe klanten/marketing: 28%

Knelpuntberoep
Belgische boekhoudkantoren hebben het ontzettend moeilijk om nieuwe medewerkers te vinden want zowel de ‘basisprofielen’ als de gespecialiseerde functies en medezaakvoerders blijken ontzettend gegeerd gezien de vele vacatures op dit ogenblik.

Generalisten:
6 op 10 kantoren doet er maanden of soms zelfs jaren over om dit type medewerker aan te trekken. 2 op 10 kantoren vindt zelfs geen medewerkers van dit type, maar evenveel kantoren geven aan vlot deze medewerkers aan te trekken.
Dossierbeheerder:
19% geeft aan vlot dit type medewerker aan te werven. 2 op 3 kantoren doen er echter maanden tot jaren over en 15% geeft aan dat dit type vacatures nooit ingevuld raakt.
Themaspecialisten (bv. btw, persoonlijke financiële planning, …):
1 op 3 kantoren geeft aan dat voor dit type medewerker vacatures nooit ingevuld raken. Bij 59% duurt het maanden tot jaren om een geschikte medewerker te vinden. Slechts 8% van de kantoren vindt dit profiel relatief makkelijk.
Partners/collega-zaakvoerder:
11% vindt vlot een nieuwe partner of collega-zaakvoerder om het boekhoudkantoor te versterken. Tegelijk vindt 38% nooit een partner of collega-zaakvoerder. 51% van de kantoren geeft aan dat het maanden of jaren duurt alvorens ze een nieuwe partner of collega-zaakvoerder vinden als een dergelijke vacature ingevuld moet worden. 

Communicatie
43 procent van de ondervraagde boekhoudkantoren geeft aan op geen enkele andere manier te communiceren met zijn klanten buiten de traditionele manieren (telefoon en face-to-face contacten). Dat betekent dat 57 procent wel digitale kanalen gebruikt om zijn communicatie te versterken. Uit de bevraging blijkt dat kantoren met meer dan 20 werknemers vaker gebruik maken van LinkedIn, videoconferenties en Twitter.

Overzicht meest gebruikte digitale communicatietoepassingen:
LinkedIn: 26%
Eigen klantenportaal: 24%
Facebook: 23%
Whatsapp: 16%
Videoconferentie: 12%
Andere sociale media of toepassingen (waaronder nieuwsbrieven per e-mail): 11%
Chat: 8%
Twitter: 4%
Youtube: 1%
Slideshare: 1%
Instagram: 1%

Kathleen Iwens

Communications Manager Wolters Kluwer

Ken Standaert

PR Consultant Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be