Depressie bespreekbaar maken in de klas met gratis educatief pakket

Uitgeverij Averbode en AG ontwikkelen een gratis lespakket om depressie en somberheid bij jongeren uit taboesfeer te halen

Steeds meer jongeren uit het secundair onderwijs kampen met depressieve gevoelens. Om ervoor te zorgen dat leerkrachten hun leerlingen goed kunnen begeleiden, stellen Uitgeverij Averbode en AG gratis een uniek educatief spel ter beschikking. Via een op maat gemaakt lespakket kunnen leerkrachten het thema bespreekbaar maken in klassen van de 2e en 3e graad secundair onderwijs. “Er kleeft nog steeds een stigma aan psychische problemen en dat maakt het voor jongeren moeilijk om de stap naar hulp te zetten. Daarom is het zo belangrijk om dit thema bespreekbaar te maken. Omdat dat niet eenvoudig is, willen we met dit pakket leerkrachten handvaten bieden om het gesprek aan te gaan in de klas,”zegt Joke Benoot, klinisch kind- en jeugdpsychologe en auteur van het educatieve pakket. Het educatief pakket is ontworpen in samenwerking met Ed TV, een digitaal platform voor jongeren dat gevoelige onderwerpen bespreekbaar maakt, en met de steun van AG en Te Gek?!

Breekijzer. Zo heet het spel ontworpen door Uitgeverij Averbode samen met kind- en jeugdpsychologe Joke Benoot dat de basis vormt van het lespakket. Aan de hand van stellingen in het spel kunnen leerlingen in kleine groepen praten over hun gevoelens. Dat is nodig, want door het verplichte afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis en de verschillende lockdowns kampen steeds meer Vlaamse jongeren met depressieve gevoelens of negatieve gedachten. Omdat de wachtlijsten in de zorg voor psychologische hulp ook steeds langer worden, is spreken over depressieve gevoelens op school alvast een eerste stap om toch sneller al een eerste vorm van ondersteuning te kunnen bieden.

“De adolescentie is een complexe levensfase waarin jongeren extra kwetsbaar zijn, maar tegelijk is het ook het uitgelezen moment om aan je geestelijke gezondheid te werken. Scholen zijn een cruciale plek om psychisch welbevinden bespreekbaar te maken. Zo kunnen zij een belangrijke rol spelen in het voorkomen van psychische problemen en in het ondersteunen van jongeren die het moeilijk hebben. En als leerkracht ben je vaak een belangrijke gids en vertrouwenspersoon voor leerlingen die hun weg zoeken.” - Joke Benoot, klinisch kinder- en jeugdpsychologe en auteur van het educatieve pakket

Gratis lespakket biedt houvast

Tijdens de schooluren de tijd nemen om het over depressieve gevoelens te hebben is niet evident, maar wel nodig. Echter, om deze gesprekken in goede banen te kunnen leiden is er nood aan lespakketten die speciaal voor leerlingen ontworpen zijn. Leerkrachten weten namelijk niet altijd hoe zij het best over depressie kunnen spreken. Pakketten op maat gemaakt over dit onderwerp waren er tot nu toe nog niet.

“Het educatief pakket is opgebouwd vanuit een spel ‘Breekijzer’. Het spel biedt leerkrachten en andere jongerenbegeleiders een toegankelijke vorm om jongeren op een veilige manier te laten praten met elkaar, gevoelens te delen en naar zichzelf te laten kijken. Vanuit het spel kan de klas vervolgens dieper ingaan op de materie aan de hand van allerlei oefeningen.” - Mieke Verminck, Audience Expert bij Uitgeverij Averbode

Het ​ lespakket van Uitgeverij Averbode moet de leerkrachten een betere houvast bieden. Het spel dat deel uitmaakt van het educatief pakket werd in een eerste fase alvast al eens getest bij de leerlingen van het 5de middelbaar van de Broederschool in Sint-Niklaas.

“Breekijzer is een spel dat erin slaagt om barrières weg te werken waardoor je als leerkracht veel gemakkelijker ontdekt wat er leeft in je klas. Lesgeven werkt namelijk enkel als je leerlingen ook echt kan bereiken en dat kan via dit spel. Je creëert ruimte voor dialoog en zorgvragen zodat "luisteren naar elkaar" opnieuw vanzelfsprekend wordt. Onze leerlingen vonden de stellingen herkenbaar, waardoor de drempel voor hen plots veel lager was om hierover te praten.” - Laura Pauwels, leerkracht FransBroederschool Sint-Niklaas

Ook verzekeringsmaatschappij AG werkte mee aan het educatief pakket. Met dit educatief pakket investeert het mee in het mentale welzijn van jongeren.

“AG strijdt met het project ‘Allen tegen eenzaamheid’ al twee jaar tegen de problematiek. Ook eenzaamheid kan lijden tot depressie. Dit taboe doorbreken, door erover te praten, is een eerste stap. Leerkrachten zijn als het ware gidsen van onze toekomstige burgers. Daarom zijn wij trots dat AG een educatief dossier ter beschikking stelt van leerkrachten om hen daarbij te helpen.” - Frija Leunens, Head of Corporate Brand Activation and Verbal Identity, AG Insurance

Ook organisatie Te Gek ?! steunt het educatief pakket in scholen als eerste stap om leerlingen te begeleiden die met depressieve gevoelens kampen.

“Ongeveer 1 op 10 jongeren rapporteert depressieve klachten. Dit is niet abnormaal gezien de puberteit gekenmerkt wordt als een periode met grote veranderingen, zowel fysiek, psychisch als sociaal. Tijdens deze periode ervaren jongeren vaak negatieve emoties die meestal vanzelf weer voorbij gaan. Maar soms blijven de klachten aanhouden, zijn de klachten opmerkelijk hevig en/of bestaan er meerdere klachten tegelijkertijd. Dan is er meer aan de hand. Door het stigma dat op depressieve klachten kleeft, zien we dat jongeren deze gevoelens vaak verbergen en ontkennen. Dit kan leiden tot het niet zoeken naar hulp en brengt daarnaast ook andere risico’s met zich mee zoals het ontstaan van andere, terugkerende of langdurige problemen. Vanuit Te Gek!? vinden we het bijgevolg belangrijk om jongeren te ondersteunen om over deze gevoelens te praten en zo depressieve klachten zo vroeg mogelijk aan te pakken.” - Marlien De Coen, Stafmedewerker Te Gek!?

Het volledige pakket is gratis te downloaden op allentegeneenzaamheid.be

Meer informatie over het lespakket

Het educatief pakket bevat:

  • Het spel ‘Breekijzer’ en andere werkvormen voor in de klas
  • Achtergrondinfo, een praktische handleiding en handvaten voor de leerkracht
  • Een aparte infobundel voor jongeren met tips en organisaties waar ze terecht kunnen
  • Een mini-serie, waarbij een ​ jongere die met depressieve gevoelens zit haar (fictieve) verhaal doet en geholpen wordt door haar omgeving

Wie is Uitgeverij Averbode?

Uitgeverij Averbode geeft tijdschriften, boeken en interactieve lesmethodes uit voor het kleuter-, het basis-, het secundair en het volwassenenonderwijs. De uitgeverij is al meer dan 100 jaar een begrip in België en richt zich ondertussen al geruime tijd op de Nederlandse en de Franse markt. Ze levert lesmateriaal aan meer dan 3000 lagere en bijna 1000 secundaire scholen in Vlaanderen en verkoopt meer dan 100.000 abonnementen op kindertijdschriften (en leesreeksen) en meer dan een half miljoen Vlaamse schoolboeken per jaar. Bij de ontwikkeling van al het materiaal werken ze nauw samen met specialisten uit het onderwijs en het brede speelveld. Uitgeverij Averbode is tevens distributeur van andere educatieve uitgeverijen, zoals Hachette, Didier, Edelsa en Mary Glasgow.

Meer info op www.uitgeverijaverbode.be.

Wie is AG?

AG is een Belgische verzekeringsmaatschappij die zowel levens- als niet-levensverzekeringen en aanvullende pensioenen aanbiedt.

Eenzaamheid treft bijna één op de twee mensen in België. AG strijdt al meer dan 20 jaar tegen dit probleem dankzij talrijke initiatieven: financiële en logistieke steun aan organisaties, begeleiding van ouderen, organisatie van sportevenementen en zelfs een gepersonaliseerd programma voor werknemers met een burn-out. Met één enkel doel: mensen die eenzaam zijn ondersteunen om een sociaal netwerk uit te bouwen en zo een glimlach op hun gezicht toveren.

Het educatief pakket rond depressie is het tweede educatief pakket dat AG lanceert rond geestelijke gezondheid bij jongeren. Vorig jaar brachten ze al een educatief pakket rond Eenzaamheid uit waarmee leerlingen via het proces van Design Thinking aan de slag gaan rond het thema. Want één op twee jongeren voelt zich soms eenzaam.

Meer info op https://allentegeneenzaamheid.be/

Wie is Te Gek?!

Te Gek!? ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen waar mensen met een psychische kwetsbaarheid, zonder stigma of discriminatie, volop kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien maakt Te gek geestelijke gezondheid bespreekbaar bij het grote publiek. Voor Te Gek!? is geestelijke gezondheid een hoofdzaak. Guy Swinnen en Selah Sue zijn peter en meter van Te Gek!?.

Te Gek!? maakt deel uit van Psyche vzw. Psyche vzw bestaat sinds 31 maart 2022 en bundelt de krachten van Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!? en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid, twee organisaties die al jaren succesvol initiatieven ter bevordering van herstelgerichte zorg en mentale gezondheid ondersteunen.

Meer info op www.tegek.be

Perscontact

Tiffany Mestdagh

PR Consultant Bepublic

 

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be