E-training tegen CBRN-terrorisme

De Europese Commissie staat al sinds 2006 in voor de veiligheid van CBRN-materialen (chemische, biologische, radiologische of nucleaire materialen). Als reactie op een verslag van de CBRN Task Force, waarbij deskundigen uit zowel de private als de publieke sector betrokken waren, communiceerde de Commissie over de versterking van CBRN-veiligheid in de Europese Unie. Daarbij hoort ook een Europees CBRN-actieplan.

                                                                   ***

Dit actieplan stelt veiligheidsbewustzijn, training en opleiding voorop als enkele van de meest doeltreffende maatregelen om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot CBRN-materialen.

In het kader van het CBRN-actieplan ontwikkelden Securitas Transport Aviation Security en zijn partners, de universiteit van Luik, TNT en Securitas Training, een e-learningprogramma over CBRN. Dit programma werd specifiek ontworpen voor personen die werken op locaties waar gevaarlijke CBRN-materialen aanwezig zijn. De leden van deze doelgroep zijn immers niet specifiek opgeleid om op te treden als eerstehulpverleners.

De e-TACT-opleiding bestaat uit drie aparte lesmodules die ter beschikking worden gesteld op een online opleidingsplatform, http://www.securitaslearning.be/cbrn. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Basisniveau:

  • Fundamentele kennis verwerven om te reageren bij een CBRN-gebeurtenis

  • Begrijpen wat gevaarlijke stoffen zijn.

  • Vertrouwd raken met de risico's die komen kijken bij ongevallen.

  • Noodprocedures in gang zetten door de juiste autoriteiten te verwittigen.

  • Zichzelf en andere beschermen, evacueren en specialisten oproepen indien nodig.

Transportniveau:

  • Specifieke veiligheidsvereisten buiten ADR en andere verordeningen.

Gevorderd niveau:

  • Belangrijkste aspecten van het basisniveau.

  • Managementaspecten zoals procedures, onderzoeken en communicatie.

De drie hoofddoelgroepen voor de lesmodules zijn operationeel- en veiligheidspersoneel voor het basisniveau, personeel dat betrokken is bij de transit en het vervoer van CBRN-materialen voor het transportniveau, en managementpersoneel en werkgevers voor het gevorderd niveau.

De kennis van de deelnemers van de opleiding wordt aan het einde van iedere lesmodule getest met een eindexamen. Als de deelnemer slaagt voor het examen, krijgt hij een certificaat van voltooiing.

Wil je deze cursus volgen? Je vindt alle info op http://www.securitaslearning.be/cbrn.   

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be