ECO-oh! verbaasd over voorstel rond nieuwe PMD-zak: roze zak zeker behouden tot en met 2020

Rol in scheidingsproces door Fost Plus wordt crucialer dan ooit

Houthalen-Helchteren - De plannen van Fost plus zoals die vandaag in de media zijn voorgesteld, wekken verbazing bij ECO-oh!. Het bedrijf is het enige recyclagebedrijf in ons land dat gemengde huishoudelijke plastics verwerkt tot nieuwe grondstoffen of producten. ECO-oh! wijst erop dat er de komende drie jaar voor de twee miljoen Vlamingen die vandaag reeds via de roze zak of het recyclagepark sorteren niets verandert.

 

Om te beginnen begrijpt ECO-oh! dat het voor de burger zonder twijfel eenvoudiger wordt om plastics te sorteren wanneer alle soorten in een zak mogen. Toch leren de cijfers dat vandaag al meer dan twee miljoen Vlamingen , of een op de drie, al op een correcte manier restplastics (botervlootjes, yoghurtpotjes, folies, …) sorteren die via de roze zak of het recyclagepark later gerecycleerd worden.

Tegelijkertijd benadrukt ECO-oh! dat het voorstel van Fost plus op korte termijn niet mag leiden tot een verslechtering van het recyclageproces. Doordat vandaag al de verschillende soorten plastics al van bij de consument gescheiden worden, begint het scheidingsproces van bij de bron. Wanneer burgers alle plastics samen mogen steken in de blauwe zak, zoals Fost plus voorstelt, vraagt dit een extra stap in dit proces en vergroot de kans dat recycleerbare plastics toch in de verbrandingsoven belanden.

Bovendien wekt de communicatie van vandaag de indruk dat de roze zakken en het sorteren via het recyclagepark al op korte termijn worden afgeschaft. Terwijl de afspraken met Fost Plus en de overheid duidelijk aangeven dat deze nog minstens tot en met 2020 behouden blijven. ECO-oh! wijst erop dat er de komende drie jaar voor de twee miljoen Vlamingen die vandaag reeds sorteren er dus niets verandert.

Een belangrijke troef van de inzameling met de roze zak is dat het reële recyclage-percentage veel hoger is dan dat van P+md - tot bijna 100%. Wanneer alle plastics in één stroom terechtkomen en daar nog gescheiden moeten worden, acht ECO-oh! de kans groot dat er verhoudingsgewijs meer plastics verbrand zullen worden dan vandaag. Dat is onaanvaardbaar. Daarom dringt ECO-oh! er bij Fost Plus op aan zijn voorstel te herbekijken. En nog belangrijker: dat Fost Plus zijn rol in het scheidingsproces bijzonder nauwgezet uitvoert indien de regio’s het voorstel goedkeuren.

Daarenboven creëert het voorstel ook een financieel ongelijke behandeling tussen de P+md en de roze zak. Ook dat is onaanvaardbaar en dient bij het finale voorstel aangepast te worden.

Bij ECO-oh! leeft al geruime tijd de overtuiging dat afhankelijkheid van één inzamelmodel als enige bron van aanvoer niet gezond is. Het bedrijf bereidt zich hoedanook voor om gesorteerde stromen uit P+md inzameling te verwerken. Daarom voerde het bedrijf dit jaar al succesvolle testen uit met ingevoerde stromen uit onze buurlanden, waardoor ECO-oh! ondertussen ook op dit vlak al de nodige expertise bezit.

ECO-oh! wacht nu af hoe de verschillende ministers bij de gewesten zullen reageren op deze voorstellen.

Over ECO-oh!

  • Vestigingen in Houthalen-Helchteren en Laakdal

  • 45 medewerkers

  • Verwerkt jaarlijks 7,5 miljoen roze zakken, dat zijn er gemiddeld 37.500 per dag

  • Zamelde vorig jaar een recordaantal van bijna 15 miljoen kilo restplastics in

 

Contacteer ons
Stefan Wauters Communicatieverantwoordelijke ECO-oh!
Stefan Wauters Communicatieverantwoordelijke ECO-oh!
Over Bepublic