Eneco versterkt duurzame koers en bouwt internationaal verder uit met een consortium geleid door Mitsubishi Corporation als nieuwe aandeelhouder

Aandeelhouderscommissie en Eneco bereiken akkoord met een consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu over een bod op Eneco ter waarde van EUR 4.1 miljard.

Kernpunten van de overeenkomst:

• De aandeelhouderscommissie1 , Eneco en een consortium geleid door Mitsubishi Corporation hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van alle aandelen Eneco voor een totale aandelenwaarde van in totaal EUR 4.1 miljard

• Het consortium heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en alle overige stakeholders van Eneco, waaronder de medewerkers, met de beste voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid

• Mitsubishi Corporation (80%) en Chubu (20%) zullen de voorgenomen transactie volledig uit eigen middelen financieren

• Mitsubishi Corporation en Chubu zijn aandeelhouders met een lange termijn horizon, met volledige steun voor versterking van de duurzame strategie van Eneco • Het consortium gaat Eneco internationaal verder uitbouwen:

o Eneco wordt het Europese centrum van alle energie-gerelateerde activiteiten van Mitsubishi Corporation, een wereldspeler met grote ambities op het gebied van de energietransitie, en Chubu, het derde grootste energiebedrijf van Japan met ongeveer 10.2 miljoen consumentencontracten en een focus op niet-fossiele energiebronnen
o Mitsubishi Corporation wil een deel van haar offshore windactiviteiten (meer dan 400 megawatt) onderbrengen bij Eneco

• Eneco blijft intact als een geïntegreerd en zelfstandig Nederlands energiebedrijf:
o de merken van Eneco, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven ongewijzigd
o de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd o het hoofdkantoor van Eneco blijft gevestigd in Rotterdam

• Eneco’s huidige kredietwaardigheid (nu BBB+ onder S&P) zal naar verwachting profiteren van de financiële slagkracht van de nieuwe aandeelhouders

• Ruud Sondag zal na afronding van de voorgenomen transactie aftreden als CEO en aanblijven als senior adviseur. Hij zal worden opgevolgd door een Nederlandse CEO • Eneco Chief Customer Officer Hans Peters en een nog bekend te maken vertegenwoordiger van Mitsubishi Corporation zullen aan de huidige raad van bestuur worden toegevoegd

• Het thans bereikte akkoord is aangegaan door de aandeelhouderscommissie. De 44 gemeentelijke aandeelhouders krijgen de komende periode de mogelijkheid definitief te besluiten om tot de verkoop van hun aandelen over te gaan

• Het thans bereikte akkoord wordt unaniem gesteund door de raad van bestuur en raad van commissarissen van Eneco, die deze overeenkomst in het belang van Eneco en alle stakeholders achten

• De centrale ondernemingsraad van Eneco is positief gestemd over Mitsubishi Corporation en Chubu als toekomstige aandeelhouders en heeft onvoorwaardelijk positief geadviseerd over de voorgenomen transactie

• De Ondernemingskamer zal worden verzocht de enquêteprocedure te beëindigen

De aandeelhouderscommissie, Eneco Groep N.V. (“Eneco”) en een consortium van Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi Corporation") en Chubu Electric Power Co., Inc. ("Chubu"), (“Consortium”), maken vandaag bekend dat zij een overeenkomst hebben gesloten over de overname van de aandelen van Eneco voor een totaalbedrag van EUR 4.1 miljard. Het Consortium heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en alle overige stakeholders van Eneco, waaronder de medewerkers, met de beste voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid. De 44 gemeentelijke aandeelhouders krijgen de komende periode de mogelijkheid definitief te besluiten tot de verkoop van hun aandelen over te gaan.

De aandeelhouderscommissie, de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Eneco hebben de afgelopen maanden een zorgvuldig privatiseringsproces doorlopen, met aandacht voor de belangen van alle stakeholders. Dit heeft geleid tot de aankondiging van vandaag. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante autoriteiten, waaronder de minister van Economische Zaken en Klimaat.

 

Takehiko Kakiuchi, CEO van Mitsubishi Corporation: “Wij zijn onder de indruk van de prestaties van Eneco en haar marktpositie en willen daar graag aan verder bouwen. Eneco en wij hebben sinds 2012 succesvol samengewerkt in een lange termijn strategisch samenwerkingsverband, met een bewezen track record van succesvolle samenwerkingen in verschillende hernieuwbare energieprojecten als resultaat. We onderschrijven de lange termijn visie van "Duurzame energie van iedereen", hebben een goede culturele fit en geloven er sterk in dat Eneco goed is gepositioneerd om een leidende rol in de energietransitie te blijven vervullen. Eneco sluit perfect aan bij onze huidige energieactiviteiten en biedt ons een platform om verder te groeien in de Europese markt waarin wij koploper willen zijn in de energietransitie. We geloven sterk dat we de beste partner voor alle stakeholders van Eneco zijn en kijken er naar uit om een duurzame strategie samen verder te ontwikkelen.”

Ruud Sondag, CEO van Eneco: “Met het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu hebben wij aandeelhouders gevonden die honderd procent achter de strategie van Eneco staan. Onze jarenlange partner Mitsubishi Corporation wordt nu onze grootste aandeelhouder. En, net zo belangrijk: Eneco blijft intact als geïntegreerd en zelfstandig Nederlands energiebedrijf. Wij krijgen daarnaast ook volop kansen voor uitbreiding in Europa en daarbuiten. Ik ben er trots op dat wij in gezamenlijkheid en unanimiteit van de aandeelhouderscommissie, raad van commissarissen en raad van bestuur tot deze positieve uitkomst zijn gekomen. Minstens zo belangrijk is dat de centrale ondernemingsraad ook positief gestemd is over Mitsubishi Corporation en Chubu als toekomstige aandeelhouders en onvoorwaardelijk positief heeft geadviseerd over de voorgenomen transactie. We kijken er naar uit samen met onze klanten, medewerkers, partners, overheden, en nieuwe aandeelhouders verder te blijven werken aan de energietransitie en een duurzame toekomst.”

Arjan van Gils, wethouder financiën van de gemeente Rotterdam en voorzitter van de aandeelhouderscommissie: “De interesse van verschillende marktpartijen in Eneco was groot en bevestigt de unieke positie die Eneco inneemt in de energietransitie. Voor ons stond voorop dat we een zorgvuldig verkoopproces zouden voeren, met aandacht voor de duurzame strategie en de overige belangen van alle stakeholders van Eneco. Wij zijn dan ook verheugd dat we met de raad van bestuur en de raad van commissarissen in unanimiteit in Mitsubishi Corporation en Chubu stabiele aandeelhouders hebben gevonden voor Eneco met gedeelde duurzame doelen en ambities. Het consortium heeft op alle niveaus de beste voorwaarden geboden en voldoet het beste aan alle in het verkoopproces gestelde voorwaarden. Het consortium heeft de benodigde financiële slagkracht om 3 Aandeelhouderscommissie Eneco Eneco te laten groeien, zowel in het licht van de energietransitie als commercieel. De komende periode zullen wij de voorgenomen transactie verder toelichten aan de 44 aandeelhouders van Eneco.”

Strategische rationale

Met het Consortium heeft Eneco de aandeelhouders gevonden die de duurzame strategie volledig steunen, versterken en helpen deze nationaal en internationaal uit te bouwen. Het Consortium heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders van Eneco, met de beste voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid. Mitsubishi Corporation, een wereldspeler met een stevige ambitie op het gebied van de energietransitie, is een partner waarmee Eneco al langer succesvol samenwerkt en die het aandeelhouderschap aangaat voor de lange termijn. Met het Consortium als nieuwe aandeelhouders blijft Eneco volledig intact en zelfstandig en blijft de werkgelegenheid behouden. Het Consortium zorgt voor meer financiële armslag van Eneco, én garandeert de beste voorwaarden, waaronder prijs, voor de huidige aandeelhouders.

Versterking duurzame strategie

De onderneming kan met het Consortium de uitvoering van haar duurzame strategie, gericht op groei van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve diensten, uitbouwen. Zowel door autonome groei, als door middel van acquisities. Eneco wordt het centrum van alle energie-gerelateerde activiteiten van Mitsubishi Corporation in Europa. Mitsubishi Corporation wil een deel van haar offshore windactiviteiten onderbrengen bij Eneco, in totaal meer dan 400 megawatt. Via Mitsubishi Corporation krijgt Eneco toegang tot nieuwe offshore windmarkten in de Verenigde Staten en Japan. Anderzijds krijgen Mitsubishi Corporation en Chubu via Eneco kennis en ervaring met het verduurzamen van de energievoorziening voor hun thuismarkten. Tussen half 2019 tot half 2024 zal Eneco ten minste EUR 1 miljard hebben geïnvesteerd in hernieuwbare productiebronnen in Nederland, Duitsland en België.

Eneco blijft intact als zelfstandig opererend Nederlands energiebedrijf

Eneco blijft een zelfstandig opererend energiebedrijf met het Consortium als aandeelhouders, via een nieuw opgerichte entiteit, onder leiding van de huidige raad van bestuur, aangevuld met Hans Peters, Chief Customer Officer (CCO) van Eneco, en een vertegenwoordiger van Mitsubishi Corporation (nog nader bekend te maken). De werkgelegenheid blijft behouden, medewerkers behouden hun arbeidsvoorwaarden en kunnen profiteren van nieuwe loopbaanmogelijkheden, zowel in Nederland als internationaal. Het Consortium wil de onderneming organisch laten groeien waarmee ook de arbeidskansen voor zowel bestaande als toekomstige werknemers zullen verbeteren. Klanten kunnen onverminderd rekenen op de producten en diensten van de vertrouwde merken, waaronder Eneco, Oxxio, Lichtblick, Woonenergie, Quby en AgroEnergy. Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Rotterdam. De operaties in België en Duitsland zullen vanuit de huidige regionale kantoren worden voortgezet.

Versterking financiële slagkracht

Eneco’s huidige kredietwaardigheid (nu BBB+ onder S&P) zal naar verwachting profiteren van de financiële slagkracht van de nieuwe aandeelhouders en de acquisitiestructuur zonder financiering van derde partijen. Dit is een gunstige randvoorwaarde voor de financiering van verdere groei in hernieuwbare energiebronnen, en de continuering van Eneco's spilfunctie op de Noordwest-Europese energiehandelsmarkten. Mitsubishi Corporation heeft een intragroepslening van EUR 1 miljard aan Eneco toegezegd tegen gunstige voorwaarden die Eneco naar eigen discretie kan aanwenden om langetermijninvesteringen te financieren. 

Verloop privatiseringsproces

In februari 2017 is Eneco gesplitst in een netwerkbedrijf (Stedin Holding N.V.) en een productie- en leveringsbedrijf (Eneco Groep N.V). Dit was voor de aandeelhouders van Eneco aanleiding een verkoop van hun aandelenbelang in Eneco te onderzoeken. Inmiddels heeft meer dan 95% van de aandeelhouders de intentie uitgesproken haar belang in Eneco af te bouwen.

In februari 2019 is door middel van een advertentie aan marktpartijen de start van een controlled auction kenbaar gemaakt. Geïnteresseerde partijen konden zich melden en werden in de gelegenheid gesteld zich te kwalificeren voor verdere deelname aan het veilingproces. In april 2019 heeft vervolgens een eerste selectie van de geïnteresseerde partijen plaatsgevonden. De gekwalificeerde partijen werden uitgenodigd niet-bindende biedingen uit te brengen. Aan de hand van de ontvangen niet-bindende biedingen hebben Eneco en de aandeelhouders een nadere selectie gemaakt en is beslist welke partijen werden toegelaten tot de tweede fase van het proces. In de tweede fase kregen de geselecteerde partijen de gelegenheid boekenonderzoek te doen.

Verschillende partijen hebben begin november 2019 een bindend bod ingediend. Deze bindende biedingen zijn beoordeeld door de aandeelhouderscommissie en Eneco. Daaruit bleek dat het bod van het Consortium de beste voorwaarden bevatte voor de aandeelhouders en alle overige stakeholders van Eneco, waaronder haar medewerkers en klanten.

Bod op 100% van de aandelen

Het Consortium heeft een bindend bod in contanten uitgebracht op alle aandelen van Eneco. Het bod op de aandelen heeft een waarde van EUR 4.1 miljard, exclusief de nettoschuld (de aandelenwaarde). Daarnaast zullen de huidige aandeelhouders in het tweede kwartaal van 2020 het dividend over 2019 ontvangen, of in ieder geval voor de daadwerkelijke aandelenoverdracht. De aandelen in Eneco worden gehouden door 44 Nederlandse gemeenten. Aandeelhouders die gezamenlijk meer dan 95% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen hebben reeds een principebesluit genomen het aandelenbelang in Eneco af te bouwen. Het bod van het Consortium strekt zich uitdrukkelijk uit tot alle aandelen, inclusief de aandelen van de aandeelhouders die geen principebesluit tot afbouwen hebben genomen. De verkoop gaat definitief door als aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 75% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen tot verkoop besluiten.

Voorwaarden en besluitvormingsproces aandeelhouders

Alle aandeelhouders zullen uitgebreid worden geïnformeerd over de details van de voorgenomen aandelenverkoop, de voorwaarden van het bod en het besluitvormingsproces. Op korte termijn zullen partijen het bod van het Consortium formeel aan alle aandeelhouders voorleggen door een gedetailleerd toelichtingsdocument te versturen. Iedere aandeelhouder zal worden gevraagd een definitief besluit over de verkoop van zijn aandelenbelang in Eneco te nemen. Aandeelhouders zullen een termijn van 40 werkdagen hebben om dit definitieve besluit te nemen na ontvangst van een uitgebreid toelichtingsdocument van de aandeelhouderscommissie. Als aan het einde van deze aanmeldingstermijn van 40 werkdagen aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 75% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen een definitief besluit tot verkoop hebben genomen, zal het Consortium het bod gestand doen. De aanmeldingstermijn zal met 20 werkdagen worden verlengd als deze aanmeldingsdrempel van 75% van het aandelenkapitaal niet binnen 40 werkdagen is behaald. Aandeelhouders die binnen de aanmeldingstermijn (inclusief een eventuele verlenging met 20 werkdagen) geen definitief besluit tot verkoop hebben genomen, kunnen gedurende een naaanmeldingstermijn van 25 werkdagen alsnog besluiten hun aandelenbelang te verkopen. 5 Aandeelhouderscommissie Eneco Als het Consortium uiteindelijk ten minste 95% van de aandelen verkrijgt, kan het Consortium de wettelijke uitkoopprocedure in gang zetten om 100% van de aandelen te verkrijgen.

Fairness opinies 

Op 22 november 2019 hebben zowel Duff & Phelps als Aperghis & Co een fairness opinie verstrekt aan de commissie van verkopende aandeelhouders. Duff & Phelps heeft dat gedaan als onafhankelijke adviseur. Beiden hebben geoordeeld dat, vanuit een financieel oogpunt en per die datum, de geboden prijs van het Consortium redelijk (“fair”) is voor de aandeelhouders, onder de voorwaarden en aannames zoals in de betreffende fairness opinies beschreven.

Aanvullende afspraken

Partijen hebben bepaalde aanvullende afspraken gemaakt, waarvan het merendeel voor een periode van 5 jaar na de aandelenoverdracht zullen gelden. Deze aanvullende afspraken zijn hieronder samengevat weergegeven.

Versterking duurzame strategie 

Het Consortium wil de duurzame strategie van Eneco voortzetten en zich richten op de groei van Eneco en de samenwerking tussen Eneco en het Consortium. Het Consortium onderschrijft en zal investeren in de integrale, duurzame (groei)strategie van Eneco. Hieronder valt onder meer het blijven investeren in duurzame energiebronnen, innovatieve producten en diensten, research en development en in de uitbreiding van de (energie)activiteiten van Eneco. Het Consortium ziet Eneco als de toegang tot de duurzame energiemarkt in Europa en een groeiplatform voor haar Europese energieactiviteiten. Voor Eneco biedt de samenwerking met het Consortium onder meer mogelijkheden om haar huidige (energie)activiteiten zowel nationaal als internationaal uit te breiden.

Governance 

Na een succesvolle afronding van de voorgenomen aandelenverkoop blijft het huidige bestuursmodel van Eneco gehandhaafd. Aan de huidige raad van bestuur zullen Eneco COO Hans Peters en een nog bekend te maken vertegenwoordiger van Mitsubishi Corporation worden toegevoegd. Ruud Sondag heeft besloten tot en met de afronding van de voorgenomen transactie als CEO werkzaam te blijven en te zorgen voor een goede overdracht naar de nieuwe aandeelhouders. Hij zal actief blijven als senior adviseur van Eneco na afronding van de voorgenomen transactie. De raad van commissarissen spreekt zijn grote waardering uit voor de cruciale bijdrage van Ruud Sondag aan het succes van de privatisering. Het proces van opvolging van Ruud Sondag door een nieuwe CEO met de Nederlandse nationaliteit zal door de nieuwe aandeelhouders en raad van commissarissen worden uitgevoerd. Eneco behoudt het volledig structuurregime met een eigen raad van commissarissen van zeven leden. Bij afronding van de voorgenomen transactie is voorzien dat de huidige voorzitter van de raad van commissarissen, Charlotte Insinger, terugtreedt en wordt opgevolgd door Mel Kroon (voormalig CEO van TenneT Holding). Twee onafhankelijke commissarissen, voorgedragen door de centrale ondernemingsraad, zien toe op de uitvoering van de aanvullende afspraken. Michael Enthoven zal als één van de onafhankelijke commissarissen aanblijven.

Financiering 

Het Consortium zal de voorgenomen aandelenverkoop via haar eigen middelen financieren en heeft aangegeven Eneco prudent te blijven financieren, zodat de financiële stabiliteit en de continuïteit van de onderneming worden gewaardborgd en er voldoende middelen zullen zijn om uitvoering te kunnen geven aan de duurzame investeringsagenda in hernieuwbare energiebronnen, en ook aan de warmtestrategie en ambities voor internationale expansie. 

Positie van werknemers 

Het Consortium heeft toezeggingen gedaan ten aanzien van het veiligstellen van de belangen van de werknemers van Eneco. Partijen delen de overtuiging dat de werknemers van cruciaal belang zijn voor het toekomstige succes van de onderneming. Het Consortium zal alle bestaande arbeidsvoorwaarden van de werknemers van Eneco respecteren, inclusief de arbeidsovereenkomsten, pensioenverplichtingen, cao's, het bestaande sociaal plan en afspraken met de relevante vakbonden. Het Consortium wil de onderneming organisch laten groeien waarmee ook de arbeidskansen voor zowel bestaande als toekomstige werknemers zullen verbeteren. Er zullen geen ontslagen vallen als gevolg van de voorgenomen transactie. De bedrijfsidentiteit en cultuur van Eneco zullen behouden blijven en het hoofdkantoor in Rotterdam zal worden gehandhaafd. Ook de producten en diensten van de vertrouwde merken Eneco, Oxxio, Lichtblick, Quby, WoonEnergie en AgroEnergy en Eneco's huidige merk- en marketingstrategie blijven gehandhaafd.

Aandeelhouderschap voor de lange termijn 

Het Consortium ziet in Eneco een strategisch platform voor alle energie-gerelateerde activiteiten van Mitsubishi Corporation in Europa en committeert zich voor een langdurige periode aan Eneco.

Groei warmteactiviteiten 
Eneco zal haar strategie met betrekking tot de warmteactiviteiten voortzetten en blijven investeren in groei en samenwerkingsverbanden met andere partijen in de markt. Ten aanzien van de warmteactiviteiten van Eneco is afgesproken dat deze niet verkocht kunnen worden aan een derde partij zonder instemming van de betreffende aandeelhoudende gemeenten en de onafhankelijke leden van de raad van commissarissen.

Benodigde goedkeuringen

Voor de voorgenomen transactie moeten de volgende goedkeuringen worden verkregen:
• Goedkeuring van de mededingingsautoriteiten (Europese Commissie en de Duitse mededingingsautoriteit).
• Goedkeuring van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van de Elektriciteitswet.
• Goedkeuring van de Belgische federale minister van Energie in verband met onderzeese kabellicenties voor windparken in België.

Partijen zullen zo snel mogelijk met het aanvragen van de benodigde goedkeuringen starten. Naar verwachting kan de voorgenomen transactie voor de zomer van 2020 worden afgerond, na het ontvangen van de vereiste goedkeuringen.

Enquêteprocedure Ondernemingskamer 
Eneco en de centrale ondernemingsraad hebben afgesproken de Ondernemingskamer te zullen verzoeken het onderzoek dat vorig jaar is gestart naar het proces tot dat moment te beëindigen. Gelet op de uitkomst zoals vandaag aangekondigd, menen Eneco en de centrale ondernemingsraad dat deze procedure niet langer relevant is.

Adviseurs 

Het Consortium wordt bijgestaan door Barclays als enige financieel adviseur en Clifford Chance als juridisch adviseur. 7 Aandeelhouderscommissie Eneco Citigroup Global Markets Limited treedt op als gezamenlijk financieel adviseur van Eneco en de aandeelhouderscommissie. Eneco wordt bijgestaan door ABN AMRO als financieel adviseur, Stibbe als juridisch adviseur en Confidant Partners als communicatieadviseur. De aandeelhouderscommissie wordt bijgestaan door Aperghis & Co als financieel adviseur, De Brauw Blackstone Westbroek als juridisch adviseur en CFF Communications als communicatieadviseur. De raad van commissarissen wordt bijgestaan door ING als financieel adviseur en NautaDutilh als juridisch adviseur.

Over Eneco Groep

Eneco Groep is een groep vennootschappen die internationaal actief is op het gebied van hernieuwbare energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en meer dan 3.000 werknemers werken wij aan onze missie: duurzame energie voor iedereen. Wij investeren in windparken, biomassa-installaties, warmte- en zonneparken om de levering van hernieuwbare energie te vergroten. En wij ontwikkelen innovatieve producten en diensten zodat onze klanten kunnen regelen hoe energie moet worden gegenereerd, opgeslagen, gebruikt of gedeeld. www.eneco.nl

Over het Consortium

Het Consortium van Mitsubishi Corporation (MC) en Chubu zal investeren in Eneco en een aandelenbelang houden van 80% respectievelijk 20%. MC en Chubu hebben een gezamenlijke instelling en hebben ervaring met samenwerking op het gebied van transmissie energietransport faciliteiten en onshore wind projecten. MC en Chubu hebben een complementaire vaardighedenset, gedeelde doelen en ambities, en zijn goede culturele match met Eneco. Zij zijn volledig in staat om Eneco’s strategie te ondersteunen in de volle breedte van haar activiteiten in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve dienstverlening. Het Consortium gelooft dat Eneco zal profiteren van het stabiele eigenaarschap met gedeelde doelen en ambities.

Over Mitsubishi Corporation

MC is een wereldwijd geïntegreerde onderneming met 75.000 werknemers die ondernemingen ontwikkelt en aanstuurt, samen met haar kantoren en dochters in ongeveer 90 landen en regio's wereldwijd, met een wereldwijd netwerk van ongeveer 1.400 groepsvennootschappen. MC bestaat uit 10 groepen: Natural Gas, Industrial Materials, Petroleum & Chemicals, Mineral Resources, Industrial Infrastructure, Automotive & Mobility, Food Industry, Consumer Industry, Power Solution, en Urban Development. De Power Solutions Group heeft meer dan 70 jaar ervaring in de energiesector.

MC is genoteerd aan de beurs in Tokio en heeft een beurswaarde van ¥ 4,5 biljoen (EUR 28 miljard). MC heeft een zeer sterke balans met een kredietwaardigheid A bij de S&P-classificatie en A2 bij de classificatie van Moody's. Eind juni 2019 had MC een overvloedig bedrag aan liquide middelen van ¥ 1.208 miljard (EUR 10,1 miljard, koers: ¥ 120/EUR).

De kernmissie van MC is om economische, maatschappelijke en milieuwaarde te genereren door belangrijke duurzame problemen aan te kaarten, met als gevolg dat al haar energieopwekking in Europa hernieuwbaar is.

MC is een zakenpartner van Eneco sinds 2012. Gezamenlijk ontwikkelden de ondernemingen succesvol 3 offshore windprojecten (Luchterduinen offshore windpark in Nederland, Norther offshore windpark in België en Borssele 3 en 4 offshore windprojecten in Nederland), via MC's 100%-dochter Diamond. Daarnaast hebben Eneco en MC gezamenlijk één van Europa's grootste batterijopslagprojecten ontwikkeld (Battery Energy Storage System, in Duitsland).

MC heeft een sterk geloof in de energietransitie, inclusief digitalisering en veranderende consumentenpositionering in energiesystemen. MC is overtuigd dat de succesvolle en toekomstbestendige energieondernemingen actief zijn in diensten die volledig gericht zijn op consumenten en innovatief zijn, ondersteund door productiefaciliteiten voor hernieuwbare energie. Daarnaast is MC overtuigd dat de energiemarkten in Noord-West Europa leidend zijn in de wereldwijde ontwikkelingen van de energietransitie. Daarom benadrukt MC haar investeringsstrategie door te investeren in de downstreamenergiehandel en vooral in Europa. Als eerste stap heeft MC recentelijk een 20%-belang in het Engelse energiedetailhandel- en technologiebedrijf OVO verkregen en door deze voorgenomen acquisitie van Eneco benadrukt MC haar ambitie om een actieve koploper in de energietransitie te zijn.

Over Chubu   

Chubu is het derde grootste energienutsbedrijf in Japan met 16.500 werknemers en bedient ongeveer 10,2 miljoen energieleveringscontracten in Japan. Het is begonnen te investeren in nieuwe diensten, doorgaans mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang in hardware en digitale mogelijkheden, bijvoorbeeld gerelateerd aan gedecentraliseerde productie en opslag, elektrische voertuigen en energiebesparingen. De strategie van Chubu is om te investeren op de middellange termijn, respectievelijk, EUR 0,8 miljard in duurzame energie, EUR 0,8 miljard in innovatieve oplossingen en EUR 0,8 miljard om internationaal te groeien.

Chubu, genoteerd aan de beurs in Tokio, beheert ongeveer 2 gigawatt aan geïnstalleerde netto capaciteit voor wind, zon en water. Net als Eneco doet Chubu onderzoek naar de business case voor geothermale energie. In 2030 wordt de algehele hernieuwbare portfolio voorzien te zijn gegroeid met een aanvullende 2 gigawatt. Chubu betrekt de elektriciteit benodigd om de Japanse maatschappij te ondersteunen voornamelijk uit haar 50% (niet-controlerend) belang in Jera, via haar eigen en operationele hernieuwbare portfolio en één nucleaire faciliteit. Een gedeelte van de nucleaire faciliteit wordt momenteel ontmanteld en een gedeelte wordt versterkt om aan de verhoogde Japanse regulatoire standaarden te voldoen na het Fukushima incident. Tijdens deze verbouwing zal de faciliteit niet in functie zijn. Japan, een eilandnatie met beperkte toegang tot natuurlijke bronnen, kan in de huidige stand van de technologie nog niet volledig rekenen op hernieuwbare energiebronnen. Nucleaire energie blijft op dit moment op instructie van de Japanse overheid een van de alternatieven voor fossielvrije opwekking van elektriciteit in Japan.

Daarnaast heeft Chubu, samen met TenneT, geïnvesteerd in netwerkverbindingen in Duitsland (BorWin 1 en 2 en DolWin 2 en HelWin 2). Ook is Chubu een partner van MC in onshore en offshore windparkprojecten in Japan en een offshore transmissielijn in het Verenigd Koninkrijk.

Chubu heeft eveneens een sterk financieel profiel met een lange termijn kredietwaardering van Moody's van A3 met een stabiel vooruitzicht. Eind juni 2019 had Chubu een kassaldo van ¥ 131 miljard (EUR 1,1 miljard, koers: ¥ 120/EUR).

Noot voor de pers (niet voor publicatie): Voor meer informatie over bijgevoegd persbericht kunt u contact opnemen met: 

Edwin van de Haar, Manager Mediarelaties, Eneco Groep tel: 06 40 75 54 63 / edwin.vandehaar@eneco.com
Stefan Simons, woordvoerder AHC Eneco tel: 06 203 00796 / stefan.simons@cffcommunications.nl
Wietze Smid, woordvoerder Consortium tel: 020 3036020 / wietze.smid@confidantpartners.com

PERSBERICHT NL -.pdf

PDF - 277 Kb

Edwin van de Haar

Manager Mediarelaties Eneco Groep

Stefan Simons

Woordvoerder AHC Eneco

Wietze Smid

Woordvoerder Consortium

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be