GAN België integreert werkplekleren in leertraject van jongeren

Coalitie van bedrijven en werkgeversorganisaties legt doelstellingen voor werkplekleren op tafel

Jongeren leren hun vak pas écht op de werkvloer, en daarom slaat een netwerk van Belgische bedrijven en werkgeversorganisaties de handen in elkaar. Onder de koepel van het Global Apprenticeship Network (GAN) roepen ze de Belgische regeringen en onderwijsinstellingen op om werkplekleren bij meer jongeren te integreren in hun leertraject en zo de tewerkstellingsgraad te doen stijgen. Het moet het pad effenen voor levenslang leren op de werkvloer.

Het GAN is het Global Apprenticeship Network, een coalitie van grote bedrijven, kmo’s en werkgeversorganisaties die samen hun schouders zetten onder leren op de werkvloer. De coalitie gaat in België van start omdat ook bij ons nog een grote kloof is tussen de competenties van jongeren en de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Dat zien we ook aan de jeugdwerkloosheidscijfers in België: 17,7% van de Belgische jongeren is werkloos, bijna 3 keer zoveel als de gemiddelde werkloosheid (6,3%).

De huidige vormen van werkplekleren — bijvoorbeeld een stage van drie maanden op het einde van de opleiding — zijn volgens GAN België te kort om jongeren voeling te laten krijgen met de sector waar ze in terecht zullen komen. En dat terwijl  een volwaardige vorm van werkplekleren, dat onderwijs rechtstreeks koppelt aan de behoeften van de arbeidsmarkt, een van de sleutels is om de skills mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Maar wie als jongere in België op zoek gaat naar een opleiding die je in grotere mate in contact brengt met de werkvloer, ziet zich al snel beperkt in zijn of haar keuzes. Tel je de opleidingen met een verplichte stage van enkele maanden niet mee, dan blijven er amper opleidingen over die een volwaardige vorm van werkplekleren aanbieden. Belgische bedrijven geloven nochtans meer en meer in deze nieuwe vorm van opleiding: in het kader van duaal leren dienden alleen al in Vlaanderen meer dan 7.000 bedrijven ruim 20.000 aanvragen in om een werkplek aan te mogen bieden.

Het Global Apprenticeship Network in België

Daar doet GAN België iets aan. Getrokken door initiatiefnemer Nico Reeskens, Country Manager van The Adecco Group België, zal een coalitie van 19 bedrijven en werkgeversorganisaties de krachten bundelen om de integratie van werkplekleren in de studieloopbaan van jongeren te stimuleren.

“De traditionele onderwijsvormen slagen er niet meer in de verwachtingen van de snel veranderende arbeidsmarkt in te vullen. Steeds meer worden soft skills zoals teamgerichtheid, creativiteit, kritisch nadenken, zelfreflectie, empathie, … belangrijker. We moeten op zoek gaan naar nieuwe modellen die garanderen dat de opleiding die de lerende volgt klaarstoomt voor de jobs van morgen. Er gebeurt al veel rond werkplekleren in België, maar de acties zijn nog te gefragmenteerd. Het is de ambitie van GAN België om de samenwerking tussen de private sector, het onderwijs en de overheid te versterken door bestaande initiatieven met betrekking tot werkplekleren te verbinden en het imago van leren op de werkplek te verbeteren.”

Nico Reeskens, voorzitter van GAN België en Country Manager van The Adecco Group

Leden van GAN Global zoals Accenture, Nestlé, IBM, Microsoft en The Adecco Group zullen actief deelnemen aan het project in België, samen met bedrijven als Aveve, Colruyt en G4S en werkgeversorganisaties. GAN België stimuleert ook kleine en middelgrote ondernemingen om lid te worden en mee te pleiten voor een nauwere band tussen onderwijs en arbeidsmarkt. GAN België zal ervaringen uitwisselen en delen over duaal leren en andere vormen van werkplekleren.

Internationaal project

“Het GAN bundelt al enkele jaren zijn krachten in verschillende landen om oplossingen te vinden die de werkloosheid van jongeren terugdringen. De opleiding, en dan vooral de stage die de onderwijswereld en de werkwereld samenbrengt, heeft zijn effect bewezen. Alleen zo kan je zeker zijn dat de aangeleerde vaardigheden ook degene zijn waar op de arbeidsmarkt naar gezocht wordt. Het effent ook het pad naar levenslang leren.”

Alain Dehaze, CEO van The Adecco Group en voorzitter van GAN International

GAN werd opgericht in Zwitserland, waar werkplekleren al ingebakken zit in de werk- en onderwijswereld. GAN is al actief in Frankrijk, Spanje Turkije, Indonesië, Argentinië, Colombia, Mexico, Costa Rica, Tanzania en Malawi.

Over het Global Apprenticeship Network (GAN)

Het GAN is een coalitie van bedrijven, kmo’s, internationale verenigingen en werkgeversorganisaties. De stichtende leden zijn onder andere de International Labour Organization (ILO), the Internationale Werkgeversorganisatie (IOE), the Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) and Business at OECD (BIAC). Hun belangrijkste doelstelling is om steun te geven aan initiatieven van bedrijven die jongeren vaardigheden bijbrengen die bedrijven nodig hebben en professionele kansen geven, met name via stages en werkplekleren. Het GAN is een netwerk waar bedrijven uit de privésector en werkgeversorganisaties samenkomen om meer kansen te creëren, de status van werkplekleren verdedigen, best practices met elkaar te delen en om de dialoog met alle stakeholders te vergemakkelijken zodat de tewerkstellingsgraad van jongeren verbetert.

De deelnemende bedrijven en organisaties

The Adecco Group, ABB, Accenture, Athlon, Attentia, Aveve, Colruyt, IBM, ISS, G4S, Microsoft, Nestlé, Ricoh, Suez, Zurich Insurance, UWE, Beci, VBO en Voka.

GAN Belgium: partners

PDF - 1.3 Mb

Koen Baumers

Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be