Geautomatiseerde schooltoeslag identificeert al meer dan 40.000 extra kinderen

Dankzij snellere screening schooltoeslagdossiers nu al 97 procent onderzocht

Meer dan 40.000 extra kinderen hebben een schooltoeslag uitbetaald gekregen tussen september en eind november van dit jaar. Het gaat om gezinnen die vorig jaar niet wisten dat ze recht hadden op een uitbetaling, maar nu dankzij de automatisatie via het Groeipakket van de Vlaamse overheid ook recht hebben op deze schooltoeslag. “Dankzij de software en het harde werk van veel dossierbeheerders zijn al 366.892 kinderen uitbetaald”, vertellen Leo Van Loo van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket  en Jos Verrelst van IT-serviceprovider Cegeka.

Dankzij de Groeipakket-software zullen eind november al 97 procent van alle kinderen en jongeren die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs automatisch gescreend zijn om te bekijken of hun gezin recht heeft op een schooltoeslag. Deze maakt deel uit  van het Groeipakket, het geheel van gezinsbijslagen-  de vroegere kinderbijslag - en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet. Na die screening, die gebeurt door het slim combineren van 1,9 miljoen aanslagbiljetten, 1,2 miljoen eigendomsinformaties en 1,2 miljoen schoolinschrijvingen die de agentschappen Informatie Vlaanderen, Opgroeien en Uitbetaling Groeipakket hebben aangeleverd, zijn intussen 366.892 kinderen door de software geïdentificeerd en automatisch uitbetaald. In het verleden moesten gezinnen die dachten dat ze recht hadden op een schooltoeslag zelf hun aanvraag indienen bij de overheid. Die drempel is dankzij deze digitalisering weggenomen.

“Via de software zullen eind november al meer dan 40.000 kinderen bijkomend een schooltoeslag ontvangen hebben ten opzichte van het voorgaande schooljaar”, vertellen Leo Van Loo van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket en Jos Verrelst van IT-serviceprovider Cegeka, die de Groeipakket-software ontwikkelde. Het gaat om gezinnen die vaak niet wisten dat ze recht hadden op een tegemoetkoming. “Dankzij deze nieuwe software kunnen we het screenen globaal gezien sneller laten verlopen. Dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Er zijn momenteel al 97% van het aantal kinderen onderzocht.”

De laatste screenings voor dossiers waarbij onder meer inkomsten uit het buitenland moeten worden nagegaan lopen momenteel waarna midden december eventuele uitbetalingen voor de rechthebbenden zullen volgen. Wie denkt recht te hebben op een schooltoeslag en die nog niet ontvangen heeft, kan het best contact opnemen met zijn uitbetaler van het Groeipakket voor meer informatie.

“Deze digitale omslag in amper een jaar tijd is een huzarenstukje waarvoor ik iedereen die er aan meegeholpen heeft, wil bedanken. Het werk achter de schermen was gigantisch omdat er een veelheid aan bronnen correct gelinkt moest worden. Op dit ogenblik is al 126,2 miljoen euro uitbetaald na onderzoek bij 900.000 gezinnen. Met het Groeipakket investeren we dus niet alleen meer in gezinnen met kinderen, zoals vorige week nog bleek, maar we zorgen er ook voor dat de gezinnen het geld sneller op hun rekening hebben en dat meer gezinnen recht het op de schooltoeslag.”
Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Het Groeipakket viel internationaal intussen al in de prijzen. De toepassing won begin november in Maastricht de prestigieuze European Public Sector Award 2019. De automatische rechtentoekenning van de schooltoeslag binnen het Groeipakket is ook genomineerd voor de e-Gov Award Gebruiksvriendelijkheid. Op donderdag 5 december worden de winnaars van de eGov Awards 2019 bekendgemaakt.

Tijdens de Trefdag Digitaal Vlaanderen op donderdag 28 november 2019 zullen het systeem en de toekomstmogelijkheden ook aan bod komen tijdens de infosessie ‘Veilig gegevens delen’. 

“Er is nog meer mogelijk met de Groeipakket-toepassing als de overheid nog meer datasets slim gaat combineren. Dat kan gaan over uitbreidingen rond handicaps, pleegzorg en ouderbijdragen in de kinderopvang, maar ook in andere domeinen kan de overheid via een soortgelijk project de burger op een veilige en slimme manier ontzorgen via digitale automatisering en zo vaak omslachtige aanvraagprocedures tot het verleden laten behoren.”
Jos Verrelst, Product Owner Groeipakket voor Cegeka

Leen Du Bois

Woordvoerder Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG)

Katrien Goossens

Woordvoerder Informatie Vlaanderen

Nele Wouters

Woordvoerder Opgroeien/Kind en Gezin

Steffen Van Roosbroeck

Woordvoerder Vlaams minister Wouter Beke

Wendy Knaepen

Brand Manager Cegeka

Ken Standaert

PR Consultant Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be