Grote ‘container batterij’ zorgt ervoor dat licht blijft branden: testproject Biostoom houdt stroomvoorziening stabiel

Biostoom Oostende ondersteunt de energietransitie met investering in innovatief pilootproject met batterij

Biostoom Oostende, het afvalverwerkingsbedrijf dat groene stroom produceert, heeft een innovatieve batterij ingehuldigd. De batterij is zo groot als een container en zorgt ervoor dat de stroomvoorziening op het elektriciteitsnet stabiel blijft. Dat is noodzakelijk, klinkt het bij Biostoom Oostende, zeker nu er steeds meer wind- en zonne-energie is waardoor de energieproductie fluctueert. “Met deze batterij is de kans heel klein dat het licht bij de inwoners van Oostende flikkert”, zegt Philip Peeters, afgevaardigd bestuurder bij Biostoom, “want we kunnen razendsnel inspelen wanneer er een tekort dreigt”. Biostoom investeert €640.000 in het project, dat mee mogelijk werd gemaakt door Vlaamse subsidies. Voor burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) past dit project in zijn plan om de stad Oostende tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Energiebronnen zoals zon en wind zijn onderhevig aan fluctuaties. De energieproductie kan dan ook per moment sterk verschillen. Als het niet waait, is er geen windenergie. En als de zon niet schijnt, is er geen zonne-energie. Het is Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, dat toezicht houdt op dat precaire evenwicht: er moet altijd genoeg stroom voorhanden zijn (productie) voor de vraag (verbruik) op dat moment.

Thuisbatterij zo groot als container

Om Elia hierin te ondersteunen, neemt Biostoom op de site in Oostende een grote batterij in dienst, een soort van “thuisbatterij”. Ze is zo groot als een container en heeft een vermogen van 959 kWh. Biostoom gaat de batterij gebruiken om de netfrequentie voor Elia te helpen stabiliseren. Concreet zal het toestel continu de netfrequentie monitoren. Van zodra deze iets afwijkt, zal de batterij dat bijsturen. Bij te lage frequentie zal ze energie op het net plaatsen, bij te hoge frequentie zal ze energie opslaan. Als de batterij helemaal geladen is, kan ze gedurende 1 uur stroom voorzien voor 2500 gezinnen.

Met deze batterij kunnen wij razendsnel en automatisch inspelen als er tekorten of overschotten aan stroom zijn op het net. Nu er steeds meer wind- en zonne-energie is, is het noodzakelijk quasi onmiddellijk in te spelen op fluctuaties in de stroomproductie. Deze batterij kan dat, in tegenstelling tot gascentrales waar dat langer duurt. Met deze batterij dragen wij ons steentje bij tot de energietransitie.

Philip Peeters, afgevaardigd bestuurder van Biostoom

Het pilootproject loopt al enkele maanden en de resultaten zijn naar verwachting. Biostoom investeert €640.000, aangevuld met een subsidie van €200.000, uitgegeven door toenmalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, tevens huidig burgemeester van Oostende.

Dit soort van projecten verdient alle steun. Ze zorgen ervoor dat we snel en accuraat kunnen inspelen op de pieken en dalen op het elektriciteitsnet. Door de aansluiting van offshore windparken op “Sas Slijkens” kunnen zich hier schommelingen voordoen. Dit pilootproject heeft aangetoond dat batterijen die schommelingen helpen stabiliseren. Zo leggen we de fundamenten om zonne- en windenergie in de toekomst een prominentere rol te doen spelen in onze energieproductie.

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

 

Graffiti fleurt de container op

Om de container waar de batterij in zit op te fleuren, heeft Biostoom zich geïnspireerd op The Crystal Ship, het spraakmakend street art festival dat verspreid over de stad Oostende tal van muurschilderingen en installaties heeft aangebracht. Plur & Loves, een artiestenduo uit Gent, heeft de container voorzien van de juiste tekeningen en kleuren.

Focus op duurzaamheid en vernieuwing

Bij Biostoom ligt de focus al jaren op duurzaamheid en vernieuwing. Biostoom behaalde reeds 12 opeenvolgende jaren het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. In 2020 was Biostoom één van de eerste Belgische bedrijven die het SDG Pioneer-certificaat (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) mocht ontvangen van UNITAR (het United Nations Institute for Training and Research). 

Biostoom behoort tot de ‘Klimaatpioniers’ van de stad Oostende, een groep bedrijven en burgers die wil bijdragen aan een klimaatneutraal Oostende tegen 2050. De investering in deze batterij is dan ook geen toeval. Dit pilootproject kan een aanzet zijn voor een verdere investering in een grotere batterij op de site. Biostoom staat ook mee aan de wieg van de ontwikkeling van het Warmtenet Oostende. Momenteel is eveneens een vergunning in aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen en het ontwikkelen van andere projecten voor het benutten van restwarmte.

***

Over Biostoom Oostende

Biostoom Oostende is een groenestroominstallatie die energie opwekt door de verbranding van voorbehandeld huisvuil of bedrijfsafval. De stoom die vrijkomt bij de verbranding drijft een turbine aan die elektriciteit produceert. De installatie werd in 2007 opgericht onder de naam Electrawinds Biostoom. De huidige aandeelhouders zijn Bionerga (70%) en Equitix (30%). Biostoom Oostende verwerkt jaarlijks 180.000 ton restafval, of 10% van het restafval dat jaarlijks in Vlaanderen verbrand wordt. Met de vrijgekomen energie wordt 19,4 MW elektriciteit opgewekt, goed voor het gemiddelde stroomverbruik  van ruim 42.000 gezinnen. In de toekomst zal ook warmte geleverd worden aan het Warmtenet van Oostende.

 

Arno Creve

Consultant, Bepublic

Luc Lievens

Plant Manager, Biostoom Oostende

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be