Het aantal arbeidsongevallen daalt ...behalve bij jongeren van 21 tot 30 jaar

In tien jaar tijd is het aantal arbeidsongevallen gedaald met 58,1%. Daarentegen is er een stijging van 272,8% van het aantal arbeidsongevallen bij jongeren tussen de 21 en 30 jaar. Dat blijkt uit de eigen cijfers van sociaal secretariaat Group S bij de 25.000 bedrijven - wat overeenkomt met 250.000 werknemers - die bij Group S aangesloten zijn. De reden van deze stijging? De nieuwe technologieën en de onwetendheid bij jongeren over het werk.

“Een jonge dakwerker die net van school is en voor het eerst een dak moet installeren, zal zeer geconcentreerd zijn op zijn werk en daardoor minder aandacht besteden aan de omgeving waarin hij zich bevindt”, legt Philippe Niemegeers uit, expert bij Group S. “Ook heeft hij minder ervaring dan een oudere collega en dit kan leiden tot een arbeidsongeval.” Het verschil tussen de opleiding en de praktijk is dan ook een van de redenen voor deze toename. Een andere reden kan worden gezocht in het groeiende succes van nieuwe technologieën. “Er doen zich steeds meer arbeidsongevallen voor als gevolg van afleiding. Jongeren kijken meer naar hun smartphone dan naar de omgeving waarin ze zich bevinden en merken de gevaren daardoor niet op.” Een goede opleiding op de werkplek en de bewustwording dat deze risico's er zijn is daarom noodzakelijk.

53 arbeidsongevallen in rusthuizen

Het grootste aantal ongevallen deed zich voor bij bedrijven die actief zijn in de bouw (1720) en in de bouw van bruggen en verkeerswegen (481). "53 arbeidsongevallen zijn ook gemeld in rusthuizen”, legt Philippe Niemegeers uit. “Mensen die in de zorgsector werken moeten vaak ouderen dragen en dat heeft gevolgen voor hun rug.” In de administratieve sector registreerde Group S slechts zes arbeidsongevallen. Het soort werkongeval is gekoppeld aan de werkzaamheid: in de bouwsector is de oorzaak van een arbeidsongeval vaak een val van een object of persoon, terwijl de ongevallen in de staalindustrie er meer komen door machine gerelateerde snijwonden. Deze ongelukken kunnen tot amputaties leiden.

Gemiddeld twee dagen thuis

Leeftijd heeft dus een effect op het aantal arbeidsongevallen, maar geslacht niet. "Evenveel mannen als vrouwen hebben arbeidsongevallen, maar we merken dat vrouwen meer ongevallen hebben op weg van of naar hun werk, terwijl de ongevallen bij mannen vooral op het werk plaatsvinden" , legt Philippe Niemegeers uit. Gemiddeld blijft een werknemer twee dagen na een arbeidsongeval afwezig. “In dit gemiddelde zijn ook ongevallen opgenomen op weg naar het werk: verstuikingen, botsing, vallen op de fiets, enz. Wanneer dit soort ongevallen zich voordoet, hoeft de werknemer over het algemeen niet naar het ziekenhuis te gaan en kan hij of zij blijven werken”.

Positieve balans

Met een daling van meer dan 10.000 arbeidsongevallen in 10 jaar tijd zijn de resultaten positief voor de aangesloten ondernemingen binnen Group S. “De maatregelen die de overheid heeft genomen en vooral de herziening van de code voor welzijn op het werk hebben er veel mee te maken”, l egt Philippe Niemegeers uit . “Dankzij de maatregelen die wettelijk zijn vereist, investeren de werkgevers meer in preventie. Ook de repressie is toegenomen: er worden meer controles uitgevoerd en bedrijven lopen het risico dat er zware straffen worden opgelegd als ze hun werknemers blootstellen aan gevaren op de werkplek. Ze hebben er dus alle belang bij om voorzichtig te zijn.” De komst van preventieadviseurs heeft ook bijgedragen tot een daling van het aantal arbeidsongevallen, aangezien zij een veiligheidsopleiding moeten volgen en al het mogelijke moeten doen om ongevallen op de werkplek te voorkomen.

Verklaring van de resultaten

Het sociaal secretariaat Group S registreerde 7.428 arbeidsongevallen bij de 25.000 aangesloten bedrijven, die in totaal 250.000 werknemers tewerkstellen. Dit cijfer omvat zowel ongevallen op het werk als ongevallen op weg naar het werk. Tien jaar geleden had Group S nog 17.727 arbeidsongevallen voor hetzelfde aantal werknemers. Group S registreerde 588 arbeidsongevallen in 2008 bij jongeren van 21 tot 29 jaar. In 2018 waren dat er 1.602 in deze leeftijdscategorie.

Tiffany Mestdagh

Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be