Hulplijn en lesmethode om succes te maken van preteaching

Uitgeverij Averbode schakelt kinderpsychologe in om alle leerlingen, leerkrachten én ouders nieuwe leerstof aan te leren

Uitgeverij Averbode lanceert vrijdag een hulplijn én een nieuwe methodiek om leerlingen en leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs en ouders te helpen om na de paasvakantie samen nieuwe leerstof te verwerken. De uitgeverij werkt daarvoor samen met kinderpsychologe Katelijne Van Lommel. Zij heeft een specifieke methode samengesteld om jongeren geboeid te houden wanneer ze nieuwe leerstof moeten verwerken. Een digitale leeromgeving is niet per definitie compatibel met een kinderbrein en thuiswerkende ouders of leerkrachten op afstand.

Maandag is de paasvakantie voorbij, maar de kinderen kunnen voorlopig tot 3 mei niet naar school. Leerlingen en scholieren moeten dus vanop afstand zelf nieuwe leerstof onder de knie krijgen. Preteaching is een nieuwe fase van afstandsleren en onbekend terrein voor leerkrachten. En ouders worden onvrijwillig en onvoorbereid in de rol van hulpjuf geduwd. Dat kan bij de kinderen problemen creëren, zoals het gebrek aan aandacht, te weinig efficiëntie en sociale cohesie. Omdat Uitgeverij Averbode wil vermijden dat het een verloren periode wordt, schakelt het een kinderpsychologe in die inzet op het menselijke aspect.

“We willen absoluut vermijden dat leerlingen achterop gaan hinken tijdens deze fase van preteaching. Wij vinden het onze morele en maatschappelijke plicht om alle leerlingen mee te krijgen met die nieuwe leerstof. Onze missie is om leerplezier te creëren. Dat verhoogt de interne motivatie. Leren gaat over mensen, niet alleen over digitale tools. Het is essentieel dat we leraars en ouders ontzorgen. Daarom bundelen we de krachten met kinderpsychologe Katelijne Van Lommel. Met haar specifieke methode en onze hulplijn zijn we ervan overtuigd om zowel leerlingen, als leerkrachten en ouders mee door deze moeilijke fase te loodsen.”
Barbara Vangheluwe, CEO Uitgeverij Averbode

Nieuwe methodiek grootschalig toepassen

Het is essentieel om leerlingen geboeid te houden. In de klas is dat voor leerkrachten al vaak geen eenvoudige opgave. Het voordeel is wel dat een leerkracht snel tussenbeide kan komen als een leerling dreigt af te haken. Vanop afstand valt die interactie echter helemaal weg en is het nog moeilijker om iedereen bij de les te houden. Met een methodiek die kinder- en jeugdpsychologe Katelijne Van Lommel heeft samengesteld, wil Uitgeverij Averbode een antwoord bieden op die uitdaging.

“De menselijke en emotionele component zijn heel belangrijk in kennisoverdracht. Daarom werk ik graag met verhalen en archetypes. Archetypen zijn beelden die meteen een bepaalde rol en bijhorend gedrag oproepen. Ze worden veel in verhalen gebruikt: denk aan de held of de leraar. Zo kan een leerkracht geschiedenis in de rol van “detective” kruipen om op zoek te gaan naar informatie uit het verleden. Een leerkracht wiskunde die leerlingen door een moeilijk stuk leerstof wil loodsen, kan het archetype van de “magiër” aannemen om zijn tips en tricks te delen. Verhalen en archetypen zorgen ervoor dat leerstof beklijft. Zo neem je alle leerlingen mee.”
Katelijne Van Lommel, kinder- en jeugdpsychologe

Katelijne Van Lommel heeft als psychologe 10 jaar ervaring in het samenwerken met het onderwijs. Ze past haar aanpak al geruime tijd toe op kleine schaal, in het werken met kinderen die bijvoorbeeld moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen. Ze is ervan overtuigd dat de methodieken die hun nut voor individuele leerlingen al hebben bewezen, nu ook op grote schaal ingezet kunnen worden.

Hulplijn vanaf vrijdag 

Uitgeverij Averbode opent vanaf vrijdag een telefonische hulplijn. Daarop kunnen zowel leerkrachten als ouders terecht met vragen over hoe ze de periode van de preteaching het best aanpakken. De pedagogische vragen zullen persoonlijk beantwoord worden door Katelijne Van Lommel. 

De preteaching-helpdesk is bereikbaar via het nummer 013 780 319 op maandag (13-15u), dinsdag (10-12u) en vrijdag (10-12u).

Voor leerkrachten is er ook een speciale webpagina voorzien (www.uitgeverijaverbode.be/preteaching) waar ze infofiches kunnen downloaden met praktische info per methode.

 

Over Uitgeverij Averbode
Uitgeverij Averbode geeft tijdschriften, boeken en interactieve lesmethodes uit voor het kleuter-, het basis-, het secundair en het volwassenenonderwijs. De uitgeverij is al meer dan 100 jaar een begrip in België en richt zich ondertussen al geruime tijd op de Nederlandse en de Franse markt. Ze levert lesmateriaal aan meer dan 3000 lagere en bijna 1000 secundaire scholen in Vlaanderen en verkoopt meer dan 100.000 abonnementen op kindertijdschriften (en leesreeksen) en meer dan een half miljoen Vlaamse schoolboeken per jaar. Bij de ontwikkeling van al het materiaal werkt het nauw samen met specialisten uit het onderwijs. Uitgeverij Averbode is tevens distributeur van andere educatieve uitgeverijen, zoals Hachette, Didier, Edelsa en Mary Glasgow.
 

Barbara Vangheluwe

CEO, Uitgeverij Averbode

Katelijne Van Lommel

Kinder- en jeugdpsychologe

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be