Karim Henkens wordt de nieuwe algemeen directeur van Cegeka in Nederland, DACH en Nordics

Nieuwe mijlpaal in de verdere internationalisering van Cegeka

IT-dienstenleverancier Cegeka stelt Karim Henkens, voormalig CEO van Centric Holding, aan als algemeen directeur voor de noordelijke regio van de groep. Vanaf 1 september zal hij zich concentreren op het verstevigen van Cegeka’s marktpositie in Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen. Die groei moet er enerzijds komen door organische groei en anderzijds door overnames.

“Ik ben verheugd dat Karim nu deel uitmaakt van het team. Zijn kennis van de Nederlandse, Duitse en Scandinavische markt zal ons helpen in onze toekomstige groei buiten België. Karim brengt waardevolle industriekennis, ervaring en relaties naar Cegeka.”
Stijn Bijnens

Zander Colaers, de voormalige algemeen directeur voor Nederland, wordt COO van de Cegeka Groep. Zander is  in die functie onder meer verantwoordelijk voor de infrastructuurdienstenn, alle nearshore-activiteiten en verschillende andere groepsactiviteiten.

Cegeka groepeert haar activiteiten voortaan in vier geografische regio’s: (1) HQ, (2) Regio Noord, (3) Regio Oost, en (4) Italië. Lucian Butnaru neemt als algemeen directeur voor Cegeka Oost, naast Roemenië ook de leiding nemen over Tsjechië. Butnaru zal de verdere internationalisering verzorgen in Oost-Europa.

Cegeka-dsa, Cegeka’s dochtermaatschappij maakt geen deel uit van deze wijziging en zet haar koers verder in de Nederlandse Real Estate markt.


Over Cegeka
Cegeka is een toonaangevende Europese leverancier van IT-oplossingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in multi-cloud-oplossingen, cloud orchestration, outsourcing en optimalisatie van applicaties, infrastructuur en bedrijfsprocessen. Cegeka richt zich ook op applicatieontwikkeling, integratie en op platformen.

Cegeka helpt haar klanten om relevant te blijven in een snel veranderende digitale wereld door verder te kijken dan de cloud en digitalisering en door oplossingen te bieden die echt een zakelijke impact genereren.

Het bedrijf werd in 1992 opgericht door André Knaepen en heeft haar hoofdkantoor in Hasselt, België. Cegeka is de afgelopen jaren met 15 tot 20 procent per jaar gegroeid. In 2018 realiseerde de groep een omzet van 512 miljoen en biedt werk aan bijna 5.000 mensen in Europa met vestigingen in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Italië, Tsjechië, Slowakije, Frankrijk en sinds kort ook Rusland.

                                                                                 ***

Karim Henkens Joins Cegeka as Managing Director for The Netherlands, DACH and Nordics.

Next milestone in further international expansion.


Hasselt, BE – June 4th 2019 - Karim Henkens, former CEO of Centric Holding, joins the company as the new Managing Director for our Region North as of September 1st and will focus on expanding our footprint in The Netherlands, Germany and Nordics through both organic growth and acquisitions.

“I’m truly excited that Karim is now part of the team and his knowledge of the Dutch, German and Scandinavian market will be instrumental for our future growth outside Belgium. Karim brings valuable industry knowledge, experience, and relationships to Cegeka.”
Stijn Bijnens

Zander Colaers, the former Managing Director of the Netherlands, is promoted to group's COO. Zander will be responsible for our infrastructure business line, all nearshore activities and several other group activities. Going forward, our activities will be grouped into 4 geographic regions: (1) HQ, (2) Region North, (3) Region East, and (4) Italy. Lucian Butnaru, as Managing Director for Cegeka East, will take charge of the Czech Republic in addition to Romania and will ensure further international expansion in Eastern Europe.

Cegeka-dsa, Cegeka’s subsidiary is not subject to this news and continues its course in the Dutch Real Estate Market.

About Cegeka
Cegeka is a leading European IT solutions provider. The company specializes in multi-cloud solutions, cloud orchestration, outsourcing and optimization of applications, infrastructure and business processes. Cegeka also focuses on application development and integration and on platforms.

Cegeka helps its customers to stay relevant in a rapidly changing digital world by thinking beyond the cloud and digitization and by providing solutions that really generate a business impact.

The company was founded in 1992 by André Knaepen and has its headquarters in Hasselt, Belgium. Cegeka has grown in recent years by 15 to 20 percent per year. In 2018, the group achieved a turnover of 512 million and employs nearly 5,000 people in Europe with offices in the Benelux, Germany, Austria, Romania, Italy, the Czech Republic, Slovakia, France and since recently Russia.

Wendy Knaepen

Brand Director

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be