KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF lanceren nieuw actieplan discriminatie en racisme

Toegankelijk meldpunt, nieuwe inclusiemanager, Diversity Board en Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme staan centraal

De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF hebben met een groep van 20 vertegenwoordigers uit het voetbal en met diverse achtergronden de afgelopen maanden een nieuw actieplan tegen racisme en discriminatie uitgewerkt. De basis om discriminatie en racisme krachtig aan te pakken, klinkt het unaniem. Zo zijn er onder meer een inclusiemanager, een nieuwe Diversity Board, een Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme opgenomen en moet het melden van racisme en discriminatie een pak toegankelijker worden.

Voetbal moet een feest zijn, voor iedereen en op elk moment. Uitsluiting op basis van huidskleur, religie, gender, seksuele oriëntatie, fysieke of verstandelijke mogelijkheden of andere verschillen horen niet thuis op en langs het veld. Racisme is echter een diepgeworteld maatschappelijk probleem dat jammer genoeg ook in het voetbal regelmatig de kop opsteekt. Om de komende jaren discriminatie en racisme aan te pakken, gingen de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF luisteren bij 20 vertegenwoordigers uit diverse gemeenschappen, die elk vanuit hun eigen ervaring betrokken zijn bij het Belgische voetbal.

“Ga op zaterdag naar een willekeurige wedstrijd kijken en je zal zien dat het team op het veld een goede afspiegeling is van onze samenleving. Weinig sporten zijn zo inclusief als voetbal. Jammer genoeg is racisme nog steeds aanwezig op en langs de velden. Maar ook binnen onze eigen organisatie ligt er nog heel wat werk op de plank om een weergave van de huidige maatschappij te zijn. Daarom hebben we al deze mensen met verschillende achtergronden samengebracht om ons te vertellen hoe we hun problemen rond racisme en discriminatie kunnen aanpakken. Met dit plan willen we tonen dat we deze problematiek heel serieus nemen en dat we het echt menen.”
Peter Bossaert, CEO KBVB

Uit alle gesprekken destilleerde de KBVB samen met Voetbal Vlaanderen en ACFF de essentie om de huidige situatie aan te pakken. Samen willen we voluit inzetten op luisteren, vertegenwoordigen, opleiden, meten en communiceren.

"Ik heb het al zoveel gezegd, maar ze luisteren niet.”
Zuraya (14), lid van City Pirates Antwerpen

“Ik heb het gevoel dat er niemand gestraft wordt voor racisme in het voetbal. Er komt ook geen duidelijk signaal vanuit de Voetbalbond als er iets gebeurt.”
Lamine (24), lid van RBFA Jeugdraad

“Racisme is negatieve energie. Gelukkig kon ik het omzetten in motivatie.”
Kassandra Missipo (23), Belgian Red Flame

We willen luisteren
Bovenstaande bedenkingen zijn slechts enkele van de opmerkingen die uit de gevoerde gesprekken kwamen en zijn stuk voor stuk zaken waar niemand kan en mag van wegkijken, vindt de Voetbalbond. Daarom zullen de federaties meer luisteren naar wat er leeft via het oprichten van een Diversity Board, een kritisch klankbord voor al deze heikele thema’s waarvoor de KBVB momenteel kandidaten zoekt. Om als individu of club gehoord te worden, moet je natuurlijk ook makkelijk kunnen melden. Dit kan voortaan via rbfa.be/cometogether en via de websites van Voetbal Vlaanderen en ACFF. De komende maanden zal het meldpunt nog toegankelijker worden gemaakt.

We willen dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt
Om meteen aan de slag te kunnen gaan met vragen en bevindingen die uit het Diversity Board komen, heeft de KBVB Samia Ahrouch aangeduid aan als nieuwe inclusiemedewerker. Zij zal het nieuwe actieplan samen met de verschillende departementen uitvoeren.

“Ik geloof sterk dat we samen kunnen werken aan een positieve cultuur die is aangepast aan de realiteit en waar diversiteit als kracht wordt gezien, zoals bij onze Rode Duivels.”
Samia Ahrouch, inclusiemedewerker KBVB

De KBVB wil zelf ook het verschil maken en inzetten op meer diversiteit onder meer op vlak van competenties, leeftijd, geslacht en afkomst. Denk hierbij aan het eigen personeel of de samenstelling van onze verschillende commissies binnen de Voetbalbond. Daarom worden er binnenkort twee nieuwe onafhankelijke bestuurders aangesteld binnen onze Raad van Bestuur en zijn er nieuwe leden met diverse achtergronden, zowel mannen als vrouwen, en van verschillende leeftijdsgroepen geïntegreerd in de nationale disciplinaire instanties en in de Licentiecommissie. Zo streeft de voetbalbond ernaar dat iedereen zich in de nabije toekomst vertegenwoordigd voelt binnen de werking.

We gaan alle mensen op en rond het veld opleiden
Om iedereen actief te betrekken bij het nieuwe actieplan zullen de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF verschillende groepen in het voetbal opleiden. Alle scheidsrechters in amateur- en profvoetbal, jeugdverantwoordelijken, veiligheidsverantwoordelijken en trainers zullen tegen 2024 opgeleid worden over de aanpak van racisme en discriminatie en hoe ze zelf kunnen bijdragen om alle vormen van discriminatie te tackelen. 

We willen meten en indien nodig bijsturen 
Om te weten hoe discriminatie en racisme in het voetbal evolueren, zal de KBVB samenwerken met hogescholen en universiteiten om zo de effecten van het nieuwe actieplan te meten. Zo was vorig jaar al het VUB-onderzoek over discriminatie rond scheidsrechters en loopt er momenteel een onderzoek met de KU Leuven over discriminatie en racisme in het jeugdvoetbal. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht eind maart 2021. De KBVB beschouwt deze onderzoeken als een must om het actieplan snel en adequaat te kunnen bijsturen waar nodig. 

We willen voldoende communiceren rond het plan in al zijn aspecten
Verder zet de KBVB in op een betere en frequente communicatie. Zo zal het volledige actieplan en de bijhorende onderdelen beschikbaar zijn via de website van de KBVB, www.rbfa.be. Maar om het actieplan en de vele initiatieven te doen slagen, wil de KBVB de hulp inroepen van iedereen in het voetbal: spelers, speelsters, trainers, supporters, vrijwilligers, stewards, scheidsrechters en iedereen die langs het veld of in de kantines vertoeft. 

“Het voetbal brengt mensen samen en vanuit die gedachte is Come Together gegroeid als overkoepelende campagne voor alle initiatieven die we nemen om discriminatie tegen te gaan zoals bijvoorbeeld Football For All, de Internationale Dag Tegen Racisme, IDAHOT (Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie), Wereldvluchtelingendag,... Via Come Together roepen we iedereen op om mee te werken aan het creëren van een positieve voetbalomgeving en elk voorval te melden.”
Hedeli Sassi, Football & Social Responsibility manager van de KBVB

Als preventie en bewustmaking niet helpen, dan zorgen we voor een adequaat disciplinair orgaan
Wie ondanks de preventie- en sensibiliseringcampagnes zijn boekje te buiten gaat - als speler, staf- of bestuurslid, official of supporter - krijgt voortaan een disciplinaire sanctie via een nieuw orgaan, de Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme. De Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme bestaat niet alleen uit juristen maar ook uit mensen met expertise rond discriminatie en zal voortaan alle discriminatiezaken in het prof- en amateurvoetbal behandelen. 

Pierre Cornez

Press Officer RBFA

Ken Standaert

PR Consultant Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be