Klimaat is top-5 prioriteit van Belgische bedrijfsleiders

Meer dan de helft van alle grote ondernemingen in België treft maatregelen om de impact op het milieu te verminderen. Dat is één van de hoofdconclusies van een grootschalige Europese rondvraag door adviesbureau BDO naar hoe bedrijven hun leiderspositie verder willen uitbouwen tegen 2025. Liefst 65% van de respondenten, onder wie ook Belgische bedrijfsleiders, neemt concrete maatregelen om over 5 jaar CO2-neutraal te zijn.

De Europese Unie wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Om dat te bereiken, legt de Europese Commissie binnenkort een Klimaatwet op tafel. Uit BDO’s Europese studie blijkt dat onze bedrijven al anticiperen op die nieuwe Europese wetgeving. Duurzaamheid is doorgedrongen tot in de bestuurskamer van elk bedrijf.

“Ik zie een stijgend aantal bedrijven dat duurzaamheid heel breed interpreteert. Duurzaamheid beperkt zich niet louter tot het milieu. Ook andere indicatoren zoals onderwijs, gelijkheid, vrede en armoede spelen mee. Het is belangrijk dat bedrijven daarmee bezig zijn, want de jongere generaties verwachten van de bedrijven dat ze daarin investeren en er rekening mee houden".
Trond-Morten Lindberg, CEO EMEA BDO Global

Ecologische voetafdruk verkleinen 

Ruim 1 op de 3 Europese bedrijven koesteren sterke groeiambities voor de komende 5 jaar. Dat blijkt uit de Europese studie van BDO. Tegelijk zoeken ze allerlei manieren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Een belangrijke factor om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is onder meer de manier waarop het personeel naar het werk komt, ook in België.

“Veel bedrijven moedigen hun medewerkers aan om - indien mogelijk - van thuis te werken.  43% van de respondenten bereidt zich voor op een stijging van thuiswerk. Ze maken tegelijk de mobiliteitsbudgetten transparanter om de impact op het milieu te meten. En een zakenreis plannen, doen ze alleen wanneer het echt nodig is. Daarnaast schakelen meer en meer bedrijven voor hun energievoorziening over naar hernieuwbare energiebronnen om zo hun ecologische voetafdruk te verminderen.”
Fabrice Grognard, partner BDO België

Talent en technologische innovatie

Uit de studie van BDO blijkt verder dat talent en technologische innovatie belangrijke uitdagingen zijn voor Belgische ondernemingen als ze willen blijven groeien. De zoektocht naar (jong) talent is daarbij cruciaal.

“Als talent een belangrijke factor is, moeten we heel goed kunnen inschatten wat jongere generaties verwachten van hun werkgever. Elke werknemer - ongeacht zijn leeftijd - moet zich betrokken voelen. Jonge generaties hechten ook meer belang aan het evenwicht tussen werk en privéleven, duurzaamheid en klimaat. Ik hoor vaak dat de jongere generaties “zo anders” zijn. Net daarom moeten we hen goed begrijpen, want zonder die jonge talenten zullen we de toekomstige risico’s nooit helemaal kunnen inschatten.”
Trond-Morten Lindberg, CEO EMEA BDO Global

Andere conclusies

Tot slot leert de rondvraag dat bedrijven nog altijd een sterke groei nastreven, terwijl er voor 2020 en 2021 een nochtans matige economische groei van 1,4% wordt voorspeld. 

29% van de respondenten denkt zijn marktleiderspositie te behouden, 35% wil fors groeien, ook buiten Europa. Ook cybersecurity, digitalisering en interne transformatie blijven hoog op de agenda staan van heel wat ondernemingen in Europa. Een kwart (26%) van de Europese bedrijven denkt dat ze niet klaar is om cyberaanvallen de baas te kunnen. En 54% zegt dat interne veranderingen (bv. IT) nodig zijn. Want “business as usual” zal niet langer volstaan.

Over de studie

De Europese studie werd afgenomen bij 215 bedrijfsleiders in 7 verschillende landen (Denemarken, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en België).

De respondenten die deelnamen, zijn actief in heel uiteen lopende sectoren, gaande van de maakindustrie, de consumentensector tot de financiële dienstensector. 

  • 57% van de respondenten is lid van het directiecomité. 

  • 40% van de bedrijven in de studie hebben een omzet van meer dan 100 miljoen euro per jaar. 

  • 41% van de deelnemende bedrijven telt meer dan 500 medewerkers.
     

Over BDO
De dienstverlening binnen het internationale netwerk van onafhankelijke leden van BDO ('het BDO-netwerk') wordt gecoördineerd door Brussels Worldwide Services bvba, een besloten vennootschap naar Belgisch recht.

BDO International Limited (het bestuursorgaan van het BDO-netwerk), Brussels Worldwide Services bvba en de aangesloten ondernemingen zijn elk afzonderlijke rechtspersonen en zijn niet aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van de andere entiteiten. Geen enkel element van de regelingen of regels van het BDO-netwerk vormt of impliceert een lastgevingsverhouding of partnerschap tussen BDO International Limited, Brussels Worldwide Services bvba en/of de leden van het BDO-netwerk.

BDO is de merknaam van het BDO-netwerk en van elk van de vennootschappen die deel uitmaken van BDO.

De inkomsten uit honoraria van de leden van het BDO-netwerk, inclusief de leden van hun exclusieve allianties, bedroegen in 2019 9,6 miljard USD. Deze accountancy-, belasting- en adviesbedrijven verstrekken professionele diensten in 167 landen, via 88.120 medewerkers en 1.809 kantoren wereldwijd.

www.bdo.global

 

Europese studie BDO

PDF - 2.3 Mb

Gunter Huyghe

Consultant, Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be