Limburgse vloeibare brandstoffenverdeler Comfort Energy Group neemt meerderheidsbelang in Nederlandse Future Fuels

Instap in Blauwe Diesel-producent verstevigt positie van Comfort Energy Group om bedrijven te helpen in de energietransitie

HASSELT, donderdag 5 oktober 2023. Comfort Energy Group, één van de grootste brandstoffenverdelers van België, neemt een meerderheidsbelang in het Nederlandse Future Fuels, producent en verdeler van zogenaamde Blauwe Diesel, een meer duurzame brandstof op basis van afval en restoliën, zoals frituurvet, die behandeld wordt met waterstof. Blauwe Diesel vermindert aanzienlijk de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof ten opzichte van klassieke diesel. “Dit is voor ons en onze klanten een erg belangrijke stap”, zegt Tom Lambert, CEO van Comfort Energy Group. “Door dit partnership zijn we uitstekend gepositioneerd om tegemoet te komen aan de noodzakelijke en groeiende vraag naar duurzamere, vloeibare brandstoffen. Blauwe Diesel biedt bedrijven nu al de mogelijkheid om stapsgewijs te verduurzamen, want het is meteen beschikbaar én betaalbaar.” Comfort Energy Group geeft geen financiële details vrij over de instap in Future Fuels.

Comfort Energy Group, een bedrijvengroep onder het Limburgse investeringsplatform Hasco Invest, schakelt een versnelling hoger in de energietransitie. In de ambitie om meer duurzamere vloeibare brandstoffen te verdelen, neemt het bedrijf een meerderheidsbelang in Future Fuels, met hoofdkantoor in het Nederlandse Friesland. Future Fuels heeft onder de merknaam ‘Blauwe Diesel’ een innovatieve duurzamere vloeibare brandstof ontwikkeld.

Blauwe Diesel als noodzakelijke en verantwoorde brandstof

Blauwe Diesel wordt samengesteld op basis van twee bestanddelen: een HVO (hydrotreated vegetable oil) en de meest hoogwaardige diesel. HVO is een met waterstof behandelde (plantaardige) afvalolie. Frituurvet is een voorbeeld van een afvalolie. Hoe hoger het percentage HVO in Blauwe Diesel, bijvoorbeeld Blauwe Diesel 50, ​ hoe duurzamer de brandstof. Blauwe Diesel is EN590 genormeerd en Future Fuels is als bedrijf ISCC gecertificeerd (International Sustainability & Carbon Certification). Het beantwoordt dus aan de Europese criteria van duurzaamheid. Voor alle duidelijkheid: Blauwe Diesel is geen biodiesel en bevat ook geen biodiesel.

“Op dit moment is het voor heel veel bedrijven onmogelijk om meteen de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Het is duur of de nieuwe technologieën staan nog niet op punt. Daarom geloven wij in Blauwe Diesel: het is een duurzamere oplossing die nu meteen beschikbaar is. Bedrijven kunnen op een betaalbare en haalbare manier stapsgewijs hun CO2-emissies terugdringen. We gaan onze klanten nog beter kunnen helpen in het verantwoord verduurzamen van hun activiteiten.” ​ Tom Lambert, CEO Comfort Energy Group.

Dat Blauwe Diesel wel degelijk minder CO2 uitstoot, bewijzen de cijfers. In 2022 heeft Future Fuels met de totale verkoop HVO maar liefst 111 miljoen kilogram CO2 bespaard. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 13.000 Nederlanders.

Blauwe Diesel en HVO zijn geschikt voor alle dieselmotoren. Motoren of ketels hoeven trouwens niet te worden aangepast. Ook voor de 1,5 miljoen Belgische gezinnen van Comfort Energy Group die hun huis verwarmen met vloeibare brandstof is dit een betaalbare en haalbare oplossing die op korte termijn kan worden ingezet.

Gedeelde visie met Future Fuels

Future Fuels is in Nederland geen onbekende speler in vloeibare brandstoffensector. De laatste jaren onderging het bedrijf een forse evolutie en ontpopte zich tot pionier in duurzamere vloeibare brandstoffen. In 2015 introduceert het zijn duurzamere dieselbrandstof, die sterk ingezet wordt in de transport- en landbouwsector tot de scheepvaart en de wegenbouw. Future Fuels stelt 32 mensen tewerk.

Het partnership met Comfort Energy Group betekent een nieuw hoofdstuk. Omdat beide bedrijven hun visie op duurzaamheid delen, kunnen ze door samen te werken hun doelstellingen op gebied van duurzaamheid beter realiseren. De synergieën op vlak van marketing, distributie en technologische ontwikkeling zullen de marktpositie van beide bedrijven versterken.

“Samen zijn we klaar om een versnelling teweeg te brengen in de verduurzaming van de vloeibare brandstoffenmarkt, niet alleen in België, Nederland en Luxemburg, maar over heel Europa. Door het marktleiderschap van Comfort Energy Group en onze innovatieve aanpak zijn we een gamechanger en kunnen we een sterke groei bereiken.” Auke Wijmenga, CEO Future Fuels.

Belangrijke partner van Neste

Future Fuels is een belangrijke partner van Neste voor de verkoop, marketing en levering van Neste MY Renewable Diesel in Nederland. Neste MY Renewable Diesel, HVO100 is gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen en levert tot wel 90% reductie* van uitstoot van broeikasgassen (CO2e) ten opzichte van gebruik van fossiele diesel gedurende de levenscyclus. Neste MY Renewable Diesel heeft een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel zodat het zonder enige aanpassing in elke motor kan gebruikt worden.

Overheid kan duurzamere vloeibare brandstof faciliteren

Binnen Europa nemen landen als Nederland het voortouw in de energietransitie, vooral met betrekking tot de adoptie van duurzame(re) vloeibare brandstoffen zoals Blauwe Diesel en HVO100.

Nederland heeft een systeem van “Hernieuwbare Brandstofeenheden” (HBE's) ingevoerd. Dit systeem beloont brandstofleveranciers die hernieuwbare energie leveren met HBE’s, terwijl de bijmengverplichting hen tegelijkertijd verplicht om jaarlijks een steeds groter deel hernieuwbare energie aan de markt te leveren. Hierdoor ontstaat er een marktmechanisme dat zowel duurzaamheid als economische groei stimuleert en het voor bedrijven financieel aantrekkelijk maakt om hernieuwbare brandstoffen te omarmen.

België kan een cruciale inhaalslag maken door de succesvolle modellen van haar buurlanden te volgen om soortgelijke regelgevingen en mechanismen in te voeren. Door het invoeren van een systeem vergelijkbaar met HBE's kan België een versnelde transitie naar duurzamere vloeibare brandstoffen realiseren en tegelijkertijd de economie stimuleren en nieuwe zakelijke kansen creëren.

“Blauwe Diesel en HVO100 staan bekend om hun verduurzaming en vermogen om CO2-uitstoot en andere emissies significant te reduceren ten opzichte van klassieke brandstoffen, wat hen tot ideale kandidaten maakt in de strijd tegen klimaatverandering en in de ondersteuning van de Europese ambities van CO2-neutraliteit. Het is een essentieel onderdeel van een duurzamere energiemix die ook zo ingezet wordt in onze omringende landen en vandaag beschikbaar is”, besluit CEO Tom Lambert.

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU).

Over Comfort Energy Group

Als dochteronderneming van de investeringsgroep Hasco Invest is Comfort Energy Group uitgegroeid tot een multi-brand bedrijvengroep opgebouwd uit marktleiders. Vanuit hun nummer één marktpositie in de BeLux dragen Comfort Energy, All-in Tank Service/Martens Cuve en TVW Fuel Trucks bij aan de slagkracht en expertise van Comfort Energy Group.

Activiteiten:

Comfort Energy is al 50 jaar actief in de vloeibare brandstofsector en sinds 2011 de grootste onafhankelijke verdeler van vloeibare brandstoffen in België. Comfort Energy is gespecialiseerd in de distributie en diensten van vloeibare brandstoffen voor de B2C en B2B markt.

All-in Tank Service/Martens Cuve Services zijn de nummer één in België voor zowel bedrijven als particulieren met betrekking tot controle/keuring, sanering of installatie (Wallonië) van een mazouttank.

TVW is een wereldspeler met betrekking tot advies, technische ondersteuning en de import/export van premium ADR-trucks. Ze hebben meer dan 200 ADR tankwagens in hun portefeuille.

 

Over Future Fuels

Future Fuels, met hoofdzetel in het Nederlandse Oudehaske, is een bedrijf gespecialiseerd in duurzamere vloeibare brandstoffen. Het familiebedrijf begon reeds in 1871. De laatste jaren transformeert het bedrijf zich van een verdeler van klassieke vloeibare brandstoffen naar een verdeler en producent van duurzamere vloeibare brandstoffen. Future Fuels is de ontwikkelaar van Blauwe Diesel, een brandstof die minder CO2, stikstof en fijnstof uitstoot.

 

Perscontact

Gauthier van Assche, Comfort Energy Group

+ 32 473 33 99 24

Gauthier.VanAssche@comfortenergygroup.be

 

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be