Meisjes en vrouwen die gesteund worden door hun omgeving, hebben 30% meer kans op een lange voetbalcarrière

Kenniscentrum Belgische voetbalbond en UAntwerpen ontcijferen waarom meisjes (niet) voetballen

Steun krijgen van ouders, vrienden en leerkrachten: dat is de belangrijkste reden voor meisjes en vrouwen om lang én graag voetbal te spelen. Ook vrouwelijke coaches en scheidsrechters, en kunnen kiezen tussen gemengde of vrouwenteams zijn belangrijke factoren. Dat blijkt uit onderzoek bij zo’n 850 meisjes en jongens uit de lagere school en hun ouders, uitgevoerd door Wout Hardy, masterstudent aan de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met het Kenniscentrum van de Belgische voetbalbond. “Het onderzoek toont hoe wij en de clubs nog kunnen bijsturen qua aanbod en begeleiding om het vrouwenvoetbal, dat de laatste jaren in de lift zit, verder te laten groeien”, zegt dr. Matteo Balliauw, coördinator van het RBFA Knowledge Centre.

Steeds meer vrouwen en meisjes vinden hun weg naar een voetbalclub, maar waarom beginnen ze met voetballen, wat motiveert hen om te blijven spelen, en waarom haken ze af? Dat onderzocht masterstudent aan de Universiteit Antwerpen, Wout Hardy, samen met dr. Jonas Vandenbruaene (UAntwerpen) en dr. Matteo Balliauw, coördinator van het RBFA Knowledge Centre.

“De afgelopen jaren hebben we al veel meisjes en vrouwen aan het voetballen gekregen vanuit de strategie die werd uitgetekend in het kader van onze The World At Our Feet-campagne. Naast de toename in het aantal inschrijvingen en het succes van het Belgische vrouwenvoetbal, wilden we met dit onderzoek in kaart brengen hoe we het nog beter kunnen doen. Meisjes die nu beginnen, zijn het talent van de toekomst en kunnen uitgroeien tot belangrijke speelsters. Wanneer meisjes en vrouwen zich comfortabel voelen, kunnen zij hun potentieel volledig ontwikkelen”,

dr. Matteo Balliauw, coördinator van het RBFA Knowledge Centre

Steun van de omgeving, vrienden en vrouwelijke rolmodellen
Als je uit twee scenario’s kan kiezen, bij welke club sluit jij je dan aan? Dat mochten een 400-tal meisjes en bijna 400 jongens uit de lagere school aangeven, en ook zo’n 75 ouders werd gevraagd in welk scenario ze hun dochter het liefst zien spelen. Aan de hand van een keuze experiment brachten de drie onderzoekers de belangrijkste motivatoren aan het licht.

“Meisjes willen voornamelijk gesteund worden door hun omgeving. De steun van ouders, vrienden, leerkrachten en coaches leidt tot maar liefst 30% meer kans dat meisjes beginnen met voetballen. Ook met je vrienden voetballen (+44,1%) en vrouwelijke rolmodellen, zoals scheidsrechters (+19,7%) en coaches (+22,4%), zijn belangrijk om meisjes te inspireren. Bovendien zijn meisjes op zoek naar voetbalclubs die buiten de schoolcontext op vaste momenten trainen en enkele wedstrijden per seizoen spelen. Negatieve opmerkingen over hun (nieuwe) hobby (-20,7%) of lang onderweg zijn naar de club hebben dan weer een averechts effect op de motivatie om te beginnen of te blijven voetballen.”

dr. Matteo Balliauw, coördinator van het RBFA Knowledge Centre

Ouders versus kinderen versus vrouwen
Het Kenniscentrum van de KBVB en de UAntwerpen ondervroegen ook de ouders van (potentiële) voetbalsters over de belangrijkste factoren om een voetbalclub te kiezen. Het onderzoek toont dat ouders het belangrijk vinden voor hun dochters om met vrienden en vriendinnen te spelen in een lokale of regionale voetbalclub. Ook de samenstelling van het team en de prijs spelen een rol.

“Er zijn enkele verschillen tussen de criteria van de ouders en de meisjes. Ouders zijn meer geneigd om hun dochters in te schrijven wanneer de voetbalclub in de buurt is (+32%), vrienden of vriendinnen er ook spelen (+61,9%) en het om een meisjesteam gaat (+31,8%). Ook het kostenplaatje speelt mee. Veel ouders voelen de stijgende prijzen en zullen hun dochters sneller inschrijven wanneer het lidgeld 100 euro lager ligt (24,6%).” ​

dr. Matteo Balliauw van het RBFA Knowledge Centre

Initiatieven voor meer voetballende meisjes
De Koninklijke Belgische Voetbalbond zet zich sinds augustus 2019 in om meer vrouwen en meisjes aan het voetballen te krijgen via het ‘The World At Our Feet’-plan en de ‘Love Football’-campagne. Daarbij ambieert de KBVB om het aantal vrouwelijke voetballers, coaches en scheidsrechters te verhogen, en meisjes te inspireren. Dit onderzoek reikt de KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en alle clubs enkele handvaten aan om deze groei verder te zetten.

“Je comfortabel voelen tijdens het voetballen is de eerste stap voor een lang en gelukkig voetbalparcours op elk niveau. Steun uit je omgeving, samen met vrienden spelen, vrouwelijke rolmodellen, en keuzevrijheid over je team, dragen hier duidelijk toe bij. Op basis van de resultaten gaan we samen met onze partners en de clubs bekijken hoe we het voetbal nog toegankelijker kunnen maken voor vrouwen en meisjes én bijkomende strategische accenten leggen zodat elk van hen nog langer plezier kan beleven aan onze sport.” ​

Katrien Jans, Women’s Football manager en dr. Matteo Balliauw, coördinator van het RBFA Knowledge Centre

 

Pierre Cornez

Press Officer RBFA

Sander Vanlouwe

PR Consultant, Bepublic

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be