Nieuw bondsreglement, nieuwe Bondsprocureur en nieuwe Eerste Voorzitter Disciplinaire Raad Profvoetbal

  • Nieuw bondsreglement in samenwerking met KU Leuven voorgesteld 

  • Aanstelling van Ebe Verhaegen als nieuwe Bondsprocureur  

  • Aanstelling van Dirk Thijs als nieuwe Eerste Voorzitter Disciplinaire Raad

  • Ondanks 4,9 miljoen verlies een beter resultaat dan voorzien op jaarrekening 2019

 De Belgische Voetbalbond heeft donderdag zijn plannen op juridisch vlak voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering: een vernieuwd bondsreglement en de aanstelling van Ebe Verhaegen en Dirk Thijs. Ebe Verhaegen is vanaf 1 juli de nieuwe Bondsprocureur van de KBVB. Dirk Thijs wordt Eerste Voorzitter van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal, de voormalige Geschillencommissie Hoger Beroep.

De KBVB heeft onder leiding van Legal Director Pegie Leys en in samenwerking met de KU Leuven het bondsreglement onder handen genomen en voorzien van een stevige update.  

“De vernieuwing van het bondsreglement mag je een huzarenstukje noemen: het staat al jaren op de agenda om het bondsreglement te hervormen. Pegie Leys heeft het samen met hoogleraar Frank Hendrickx en zijn team van de KU Leuven vereenvoudigd en gemoderniseerd met respect voor alle stakeholders.”
Peter Bossaert, CEO van de KBVB 

Kwalitatief en helder in 11 hoofdstukken 

De uitgangspunten voor de herziening van het bondsreglement waren helder: vertrekken van de bestaande teksten, rekening houden met de huidige wetgeving en het regelgevend kader van UEFA en FIFA, streven naar heldere en duidelijke taal en het reglement aanpassen aan de voetbalrealiteit in België.  

De grootste verandering is dat het basisreglement (beter bekend als Boek B) volledig geherstructureerd en onderverdeeld werd in 11 hoofdstukken volgens een nieuwe, logische opbouw en afbakening. Vervolgens zijn de boeken P, A en V - over het prof- en amateurvoetbal - aangepast aan het nieuwe basisreglement. Het herzieningsproces is gebeurd in nauwe samenwerking tussen de onderzoekers van de KU Leuven, de leden van de bondsadministratie en de leden van de stuurgroep. 

Voor meer details over het vernieuwde bondsreglement, dat vanaf 1 juli 2020 online beschikbaar is op de KBVB-website, verwijzen we graag naar de nota als bijlage bij dit bericht. 

Nieuwe Bondsprocureur en Eerste Voorzitter Disciplinaire Raad van start op 1 juli 2020 

Na een uitgebreide selectieprocedure en gewapend met het nieuwe bondsreglement nemen Ebe Verhaegen en Dirk Thijs vanaf 1 juli 2020  hun nieuwe rol op binnen de KBVB. Na meer dan 10 jaar als substituut-Bondsprocureur voor het Profvoetbal zal Ebe Verhaegen (bio via deze link) het Bondsparket leiden als Bondsprocureur.  

Ere-procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Dirk Thijs (bio via deze link), die al sinds 2012 onafgebroken zetelt in de Geschillencommissie Hoger Beroep, wordt Eerste Voorzitter van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.  

“Met Ebe Verhaegen en Dirk Thijs kiezen we voor continuïteit, competentie en integriteit. Beide heren hebben hun sporen verdiend tijdens het matchfixingproces. Ebe Verhaegen als onderzoekscoördinator competitiefraude, waarbij hij het disciplinaire onderzoek voerde. En Dirk Thijs als standvastige Voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Zij zullen met hun expertise en juridische kennis bijdragen om van de KBVB een sterkere voetbalorganisatie te maken.”
CEO Peter Bossaert

Ondanks 4,9 miljoen verlies een beter resultaat dan voorzien op jaarrekening 2019

Het financiële resultaat van de KBVB is in grote mate afhankelijk van de eindtoernooien (EK’s en WK’s). Daarom werkt de Voetbalbond met financiële cycli van 2 jaar. 

Het verlies (4,9 miljoen euro) over het boekjaar 2019 was voorzien en komt voort uit het feit dat de KBVB de winsten 2018 (13 miljoen euro, voortkomend uit het WK Rusland) herinvesteerde in de toekomst van het Belgisch voetbal. 

De opbrengsten liggen in 2019 een dikke 40% lager (40 miljoen euro tegen 68,7 miljoen euro in 2018), wat te verklaren valt door het WK in Rusland dat ongeveer 24 miljoen euro omzet genereerde.  Bovendien werden de clubs van de Pro League in 2019 vrijgesteld van bondstaksen voor 3,6 miljoen euro, wat niet gebudgetteerd was. 

De kosten liggen 19% lager in 2019 dan in 2018 (45 miljoen euro vs. 55 miljoen euro). Ook hier was het WK-effect voelbaar met een aanzienlijke daling in de reis- en hotelkosten en de premies van spelers en staf. Ter info: de kosten van het WK bedroegen in 2018 een kleine 15 miljoen euro. Voorts werd in 2019 geïnvesteerd in gebudgetteerde projecten zoals arbitrage, het disciplinaire en IT.

Memo nieuwe bondsreglement

PDF - 748 Kb

Pierre Cornez

Press Officer, RBFA

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be