Nieuwe investeringsclub schudt volgende generatie Business Angels wakker

Investee maakt investeren in groeibedrijven voor kapitaalkrachtige Belgische ondernemers eenvoudig en plezant

Start-up Investee verlaagt de drempel om te investeren voor de volgende generatie Business Angels in ons land. Kapitaalkrachtige Belgische ondernemers en managers twijfelen nog te vaak om hun privékapitaal te investeren in groeibedrijven. Het kost hen vandaag te veel tijd en moeite om alles wat bij zo’n investeringen komt kijken uit te pluizen. De nieuwe investeringsclub ziet zich als een matchmaker tussen sterke investeringsdossiers van bedrijven en Business Angels op zoek naar goede investeringen en regelt alles van a tot z. In 2022 mikt het geesteskind van serieondernemer Aelbrecht Van Damme – bekend van WinWinner en The Harbour - en studiegenoot Filip Celen op ruim 100 kapitaalinjecties in Belgische bedrijven, goed voor zo’n 2 à 3 miljoen euro.

De markt van Business Angels in ons land evolueerde de laatste jaren nauwelijks en beperkt zich vaak enkel tot netwerken. Daardoor lopen tal van bedrijven die willen groeien kapitaal mis. Jammer, want er zijn heel wat kapitaalkrachtige ondernemers en managers in België. Investee wil net die mensen aanwakkeren om te investeren. Door zelf interessante dossiers op te speuren en investeerders stap voor stap te begeleiden in het investeringstraject, wil de start-up de drempel voor toekomstige Business Angels verlagen.

“We weten dat er veel ondernemers zijn die al wel een bepaald aandeelhouderschap ambiëren en al enige expertise kunnen delen, maar nog niet de ervaring en miljoenen hebben zoals Marc Coucke. Dat is een zeer specifieke groep met een groot potentieel. We willen dan ook het kapitaal van deze groep aanwakkeren door investeren zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Wij doen al het voorbereidende werk en zorgen voor de juiste connecties.”

- Aelbrecht Van Damme, Founder Investee

Co-investeren vanaf €20.000

Ondernemers kunnen via Investee al vanaf €20.000 euro investeren. Daarmee gaan ze verder dan wat mogelijk is via crowdlending. Toch gaat het niet om de grote bedragen die Business Angels doorgaans investeren, waardoor investeren toegankelijker wordt voor de volgende generatie Business Angels. Om alles mogelijk te maken, zet Investee in op co-investeringen. De start-up brengt investeerders met elkaar in contact zodat ze zich samen en - belangrijk - als één wettelijke entiteit achter bepaalde projecten kunnen zetten. Dat houdt het ook voor de groeibedrijven overzichtelijk.

Co-investeren is een relatief veilige manier voor wie begint te investeren. Investeerders zijn actief betrokken bij de onderneming waar ze zich achter zetten, zonder dat ze al hun kapitaal erin steken. Bovendien leren ze zo gelijkgestemde zielen kennen en kunnen ze met hen investeringstips- en inzichten uitwisselen. Daardoor leren ze steeds meer de kneepjes van het investeringsvak, wat hen waardevolle ervaring oplevert voor toekomstige projecten. Ook voor de ondernemingen blijft het op die manier overzichtelijk, want ze praten met één partij in plaats van vele.”

- Filip Celen, CEO Investee

Veel breder dan Belgische tech scene

Techondernemingen zijn typisch populaire projecten waar Business Angels zich achter scharen. De snel evoluerende technologiesector biedt immers veel perspectieven. Toch wil Investee zich niet uitsluitend focussen op projecten uit de Belgische tech scene. Volgens de start-up moeten toekomstige Business Angels vooral de kans krijgen om te groeien in hun rol van ervaringsdeskundige in tal van sectoren.

“Tech-projecten zijn vaak veelbelovend, maar tegelijk ook heel abstract. Ze vereisen enige kennis om te weten waarover het gaat. Goede investeerders moeten vooral een goede voeling hebben met de onderneming en het team waar ze zich achter scharen. Alleen zo kunnen ze waardevol ondernemingsadvies verlenen. Doordat we met onze co-investeringen drempelverlagend werken kunnen investeerders diversifiëren in verschillende types bedrijven en sectoren. Met Investee willen we ons er dus toe verbinden om een veel breder aanbod te brengen dan louter de Belgische tech scene. Er zijn tal van straffe ondernemingen met potentieel die het verdienen om te groeien.”

- Filip Celen, CEO Investee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIlip Celen

CEO, Investee

Aelbrecht Van Damme

Founder, Investee

Sander Vanlouwe

PR Consultant, Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be