Nieuwe oplossing voor afvoer ziekenhuisafval

Ophalers of ziekenhuispersoneel lopen geen gevaar op besmetting

Er is een nieuwe regeling afgesproken die het mogelijk maakt om bepaalde types medisch COVID-19 afval zonder risico op besmetting onder minder strikte voorwaarden te vervoeren en te verwerken. Dat zijn de drie gewesten, Go4circle (Belgische federatie van de afval- en recyclagesector) en de eindverwerkers overeengekomen. De nieuwe regeling kwam er op vraag van de medische sector en was nodig omdat ziekenhuizen door de corona-pandemie een pak meer medisch afval produceren.

Renewi, gespecialiseerd in de ophaling en verwerking van bedrijfsafval en medisch afval, zag de trend al langer. Door de initiële onbekendheid van het virus, moest al het afval van de behandeling van COVID-19 patiënten in speciale verpakkingen voor gevaarlijk medisch afval worden afgevoerd. Dus niet alleen catheters, bloedzakken, kompressen, infusen, handschoenen en mondmaskers, maar bijvoorbeeld ook alle schorten, wegwerpgordijnen en -lakens die in contact waren geweest met besmette COVID-19 patiënten. Veel volumineus afval dus. Die verpakkingen zaten daardoor heel snel vol waardoor een tekort op de markt ontstond voor medische verpakkingen.

Overleg

Door de corona-pandemie is het probleem overduidelijk: ziekenhuizen en woonzorgcentra zien hun risicohoudend medisch afval verdubbelen of zelfs verviervoudigen, schat de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM. Om die afvalstromen in goede banen te blijven leiden, was er overleg nodig tussen alle actoren op het terrein.

Als resultaat van dat overleg, en dankzij voortschrijdend inzicht over de aard van het virus, bieden de gewestelijke overheden nu de mogelijkheid om bepaalde welgedefinieerde COVID-19 afvalstoffen als afval zonder risico op besmetting (NRMA) te vervoeren en te verwerken.

"Voor ons is dat een hele verbetering. We zagen dat de speciale verpakkingen voor medisch afval heel snel vol zaten. Dit is begrijpelijk want het verplegend personeel wil uiteraard geen enkel risico nemen. De volumes waren significant gestegen. Maar we zijn tevreden dat er nu een nieuwe regeling is."
Nathalie Brunelle, directeur gevaarlijk afval Renewi

Nieuwe regeling zonder gevaar op besmetting

De vraag was of al het materiaal dat met besmette COVID-19 patiënten in aanraking is geweest een risico inhield voor het medisch personeel, de afvalophalers en het personeel in de verwerkingsinstallatie. Maar dat risico kan quasi geheel vermeden worden als bepaalde voorzorgen in acht worden genomen.

Niet besmeurde handschoenen, maskers, schorten, mutsen, voedselresten, wegwerpgordijnen, papier en karton (incl. kranten en tijdschriften van de COVID-19 patiënt), allerlei verpakkingsmaterialen, … mogen voortaan ingezameld, afgevoerd en verwerkt worden als niet-risicohoudende afvalstoffen.

Deze nieuwe regeling kwam tot stand na advies van specialisten van de nationale crisiscel Corona en grote/universitaire ziekenhuizen. 

 

"De nieuwe indeling vergt wat aanpassing in het ziekenhuis, maar begint stilaan ingang te vinden. Het biedt ons in elk geval de mogelijkheid om meer ziekenhuizen van de nodige verpakkingen te voorzien. Ik benadruk ook dat de nieuwe werkwijze absoluut veilig is. Zowel voor het ziekenhuispersoneel, voor onze afvalophalers als voor de mensen in de verbrandingsovens waar het afval verplicht naartoe gebracht wordt." Nathalie Brunelle, directeur gevaarlijk afval Renewi

 

Medisch afval wordt in regelmatige routes opgehaald en wordt afgevoerd naar specifiek vergunde verbrandingsovens. Zowel het afval als de boxen worden daarbij verbrand.

Er is intussen een noodscenario in voorbereiding in samenspraak met de sector en de overheden. Dit moet klaar zijn mocht de hoeveelheid afval toch nog dermate stijgen dat de huidige aanpassing niet voldoende blijkt. Vooralsnog hoopt Renewi dat dit niet nodig zal zijn.Over Renewi CWBE

Renewi ontstond in 2017 na de fusie van Shanks Group plc met Van Gansewinkel Groep BV en is genoteerd aan de London Stock Exchange en Euronext Amsterdam. De groep heeft een netwerk van 200 locaties in Europa, waarvan 34 in België. Renewi stelt in totaal ruim 8.000 medewerkers tewerk,  die oplossingen hebben voor een belangrijk probleem van vandaag: de grondstoffenschaarste. Renewi biedt, met jarenlange kennis en ervaring, een breed aanbod aan diensten, praktische en duurzame oplossingen voor het voorkomen van reststromen, een efficiënte afvalinzameling en recycling. Voor Renewi is afval een manier van denken, een kans. Het recycleert afval innovatief en met de nieuwste technologie opnieuw tot bruikbare materialen. De groep streeft naar een circulaire economie die veel verder gaat dan alleen maar afvalinzameling en -verwerking.

Bezoek de website voor meer informatie: www.renewi.com.  

Niet voor publicatie bestemd:  

Contactpersoon Renewi: Fien De Smet

T: 0491 92 38 05

E: fien.de.smet@renewi.com  

Over Bepublic