Opinie - 'Geef bewakingsagenten nog meer bevoegdheden'

Door de terreurdreiging is het meer dan ooit nodig dat de wet op private veiligheid wordt aangepast. Bewakingsagenten rugzakken laten controleren en de politie sneller toegang bieden tot privébewakingscamera’s, zoals premier Charles Michel voorstelt, is een goed begin. Maar we moeten een stap verder durven te gaan: laat bewakingsagenten ook op de openbare weg patrouilleren en camerabeelden in controlekamers analyseren.

Door Régis Gaspar, CEO Securitas

De verdeling van veiligheidstaken tussen politie en bewakingsagenten, het is een debat dat zich al geruime tijd voortsleept. Maar we moeten het vandaag nog steeds doen met de 25 jaar oude wet op wet op private veiligheid. Het is dringend tijd voor een update. We leven niet meer in dezelfde wereld als 25 jaar geleden. De politie verdrinkt vandaag in het werk door onder meer de terreurdreiging. Maar als private bewakingsonderneming mogen we niet patrouilleren op de openbare weg. Absurd, toch? Onze sector heeft 15.000 mensen op het terrein. Dat zijn 15.000 paar ogen en oren die mee kunnen helpen de veiligheid van de burgers te waarborgen. We beschikken ook over 250 patrouillewagens. Wij kunnen dus zeker een aantal taken van de politie overnemen die niet tot haar kernactiviteiten behoren.

We merken in de praktijk dat er een grote behoefte is aan een ruimere samenwerking tussen de reguliere politiediensten en de bewakingsondernemingen. De samenwerking in de Vlaams-Brabantse gemeente Herne is hiervan het beste voorbeeld. Na een inbrakenplaag in de gemeente was er een vraag naar extra controle. Wij vullen die vraag in onder controle en in regie van de politie, want bewakingsagenten mogen niet patrouilleren op de openbare weg. Onze patrouille verzorgt de bewaking van 22 gebouwen. Als een bewakingsagent onderweg iets verdachts ziet, zal hij de politie verwittigen, zoals ook elke burger hoort te doen. Een aangepaste wetgeving kan ervoor zorgen dat private bewakingsnemingen wél echt mogen patrouilleren en vaststellingen mogen doen op de openbare weg.

Hetzelfde geldt voor camerabewaking en de analyse van beelden. Burgers delen massaal foto’s via Instagram of WhatsApp. Maar wij mogen wettelijk gezien nog altijd geen camerabeelden gebruiken van de openbare weg. Het is nochtans belangrijk om de perimeter rond een gebouw te kunnen controleren. Sinds de aanpassing van de camerawet in juli mogen bewakingsagenten camerabeelden live bekijken. Dat is al een stap voorwaarts, maar onze bewakingsagenten zouden de politie ook probleemloos kunnen vervangen in controlekamers. Bij de bewaking van gebouwen zou de privésector logistieke en technologische hulp kunnen bieden. Onze bewakingsagenten kunnen ook helpen bij de bescherming van kritieke infrastructuren, zoals nucleaire sites.s

Het is positief dat Charles Michel bewakingsagenten de toestemming wil geven om rugzakken te openen op evenementen om te zien of er geen wapens in verborgen zitten. Maar het is niet voldoende om de bagage te controleren van mensen die er verdacht uit zien. We hebben vooral nood aan systematische controles, zoals op de luchthaven het geval is. Dat kan jammer genoeg nog altijd niet, ook niet in het nieuwe voorstel van de premier.

Ook het gegeven ‘dwang’ moet verduidelijkt worden in de nieuwe wetgeving. Als burgers iemand ‘houd de dief’ horen roepen, mogen ze die achtervolgen en doen stoppen, maar in de wet op private veiligheid is hier niets over terug te vinden. De nieuwe wetgeving moet hierover duidelijkheid scheppen. Daarmee bedoel ik niet dat onze agenten geweld moeten kunnen gebruiken. Dat moet het monopolie van de politie blijven. 

Informatie uitwisselen
Meer dan ooit moeten we op preventie inzetten. Daarom is het noodzakelijk dat de uitwisseling van informatie tussen de private sector en de politie verbetert. Wij beschikken als privésector over informatie en kennis die van groot belang kunnen zijn voor politiediensten, bijvoorbeeld op het vlak van data-analyse. Voor de bewaking van grote evenementen kunnen we met slimme camera’s de bewegingen van een grote groep mensen in de gaten houden. Slimme camera’s helpen ook om verdacht gedrag te detecteren, bijvoorbeeld op een parking.

De oproep van Charles Michel is een belangrijke eerste stap. Maar om de veiligheid van de Belgische burger te waarborgen, moet er structureel meer overleg komen tussen de bewakingssector en de overheid. Wij staan klaar om de politie te helpen in de strijd tegen terrorisme. Nu moet de wetgeving nog de nieuwe realiteit waarin we leven, volgens.

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be