Opinie - 'Graag méér controles op private bewaking'

De bewakingssector is vragende partij voor adequate controles op private bewakingsfirma's. Zeker nu Binnenlandse Zaken erover denkt om het takenpakket van bewakingsagenten uit te breiden en zo dat van de reguliere politie te verlichten. 

Door Gerrit Bellon, Legal, Risk & Public Affairs Director bij Securitas België

Het aantal controles op private bewakingsfirma's ligt al jaren zorgwekkend laag. Maar voor gerichte controles zijn meer middelen nodig. De bewakingssector is alvast vragende partij voor een betere democratische controle op de agenten, waarbij gefocust wordt op de naleving van de essentiële regels. Enkel op die manier zullen de rotte appelen in de bewakingssector verdwijnen en blijft de kwaliteit van de private bewaking gegarandeerd. Ten behoeve van de algemene veiligheid, en van de bescherming van elke burger.

Jambon
De privébewakers op de luchthavens in ons land worden onvoldoende gecontroleerd, bleek eind vorige week uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een parlementaire vraag. De minister beloofde alvast meer middelen voor extra controles. 

Het is natuurlijk kort door de bocht dat de private bewakingsagenten nauwelijks gecontroleerd worden. Het verkrijgen van een vergunning voor bewakingsagenten en -firma's is aan strenge regels gebonden. Bovendien organiseren de grote bewakingsfirma's zelf voortdurend interne controles op de werking van hun agenten. De wetgeving is strikt, en wie de wet overtreedt verliest zijn vergunning. 

Maar het is een feit dat de externe controle door Binnenlandse Zaken de laatste jaren ontoereikend was. De directie Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken die deze controles moest uitvoeren, kampt al jaren met een gebrek aan middelen. Een probleem dat nu wordt aangepakt, waardoor de situatie aan het beteren is. Maar we zijn er nog lang niet. Er is nood aan nog meer middelen en slagkracht. 

Slim en efficiënt
Het is vooral belangrijk om de controles slim en efficiënt uit te voeren. Het is zinloos om alleen maar te controleren of een bewakingsagent zijn Vigilis-logo, het embleem van de erkende bewakingsagenten in België, wel zichtbaar draagt. Dat draagt niet bij tot de algemene veiligheid. De controles moeten dienen om te weten of bewakingsfirma's hun job wel naar behoren uitvoeren en de grenzen van het beroep respecteren. Gedragen de bewakingsagenten zich correct tegenover burgers? Respecteren ze de privacywetgeving? Maken ze geen ongeoorloofd gebruik van dwangmiddelen? Dat is wat telt, want de bevoegdheden van een bewakingsagent zijn beperkt. Het is belangrijk dat die beperkingen gerespecteerd worden en dat de bewakingsagenten hun functie niet misbruiken.

Takenpakket
De bewakingssector is sterk vragende partij voor adequate controles op private bewakingsfirma's. Zeker nu Binnenlandse Zaken erover denkt om het takenpakket van bewakingsagenten uit te breiden en zo dat van de reguliere politie te verlichten. Door het werk te herverdelen en middelen goed te besteden, kunnen we al een heel eind ver geraken. Willen we een integrale veiligheid installeren, waarbij private bewakingsdiensten samenwerken met de politie - bijvoorbeeld door private bewakingsfirma's te laten werken op openbaar domein en camerabeelden van openbare plaatsen te laten bekijken - dan is het noodzakelijk dat ook de controle moet verbeteren. 

De controles moeten wel van toepassing zijn op àlle bewakingsfirma's in de markt. Er zijn zo'n 200 bewakingsfirma's in België die wettelijk erkend zijn door Binnenlandse Zaken, maar daarnaast zijn er een aantal 'grijze firma's' op de markt. Die gaan stelselmatig onder de prijs van de erkende firma's, vaak door het niet respecteren van de sociale wetgeving, en die boeten daarbij in op kwaliteit. Strengere controles zijn de enige manier om die bewakingscowboys tot de orde te roepen: ofwel veranderen ze hun strategie, ofwel verlaten ze de markt. Het komt de legitimiteit van de hele sector alleen maar ten goede.

Maar zijn het wel de ambtenaren van Binnenlandse Zaken die de bewakingsagenten moeten controleren? Misschien is het te overwegen om een deel van de controles over te dragen naar andere diensten of naar de politie. Dit is echter een beslissing die door de politiek dient genomen te worden. De bewakingsondernemingen die aangesloten zijn bij de beroepsorganisatie BVBO zullen graag meewerken aan die controles.

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be