Opinie - 'Werkgevers schatten risico op arbeidsongeval te laag in'

De kans op een zwaar arbeidsongeval is voor werknemers in kleine bedrijven dubbel zo groot als in grote bedrijven, leert een onderzoek van Baloise Insurance. "De verklaring is evident: veel bedrijfsleiders staan niet stil bij de risico's", zegt Carl Van Vlaenderen, directeur Ondernemingen bij Baloise Insurance.

Nog snel even de ladder op om een kleine aanpassing te doen aan de dakgoot of een dakpan. Zo snel is een arbeidsongeval gebeurd. We zien het vaak in de schadegevallen die we binnenkrijgen van de bedrijven die bij ons verzekerd zijn. Vaak ligt een kleine onoplettendheid aan de basis, maar de gevolgen zijn al snel erg zwaar. De voorzorgsmaatregelen lijken vaak omstandig of omslachtig, maar in grote bedrijven wordt het er bij werknemers vanaf de eerste dag in gedrild. In kleine bedrijven gaat het er heel anders aan toe: je bent met z'n tweeën of drieën bezig op een werf, je zet nog snel een stelling of kiest voor de gemakkelijke oplossing.

'Helaas zetten bedrijven pas stappen om arbeidsongevallen te voorkomen als er al veel ongevallen zijn gebeurd"

Dat het er zo aan toe gaat, is begrijpelijk: vaak staan zelfstandigen of bedrijfsleiders van een kleine kmo niet eens stil bij de risico's. Het is pas achteraf dat ze zich realiseren aan welke risico's ze zichzelf en hun collega's hadden blootgesteld. Hoe goed je ook verzekerd bent, niemand kiest ervoor om in zijn bedrijf een arbeidsongeval mee te maken. Want zo'n ongeval is veel meer dan alleen de financiële gevolgen. Je moet een vervanger zoeken terwijl je vaste kracht herstelt, en er is de psychologische impact. Collega's die het ongeval zagen gebeuren, zitten er ook vaak lange tijd mee in hun maag.

De overheid doet haar best: elk jaar maakt ze een lijst van bedrijven waar in verhouding te veel arbeidsongevallen gebeuren. Zij krijgen dan een preventieplan opgelegd, dat ze samen met hun verzekeraar uitwerken. Onze rol is daarbij om samen met het bedrijf te kijken wat er kan gebeuren om nieuwe arbeidsongevallen te voorkomen. Helaas gebeurt dat pas nadat er onevenredig veel ongevallen zijn gebeurd in een bepaald bedrijf.

Wij zien het als verzekeraar als onze plicht om nog verder te gaan. Omdat we op de eerste rij staan bij de afhandeling van schadegevallen, weten we als geen ander wat de gevolgen zijn van arbeidsongevallen, in grote én in kleine bedrijven. We zien het daarom als onze taak om die expertise te gebruiken en andere bedrijven te helpen bij het voorkomen van een ongeval. Sensibilisering is daarbij het codewoord. Verzekeraars zijn uitstekend geplaatst om aan te geven wat de risico's zijn en om te helpen die risico's zo klein mogelijk te houden. Dat kan via een nieuwsbrief of zelfs moderne technologieën zoals apps, die kleine bedrijven helpen om hun weg te vinden in het kluwen van regels en praktische tips te krijgen.

Ik roep ook de andere verzekeraars en de makelaars op om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Samen kunnen we arbeidsongevallen helpen voorkomen en op die manier veel leed vermijden. Door voortdurend op dezelfde nagel te blijven kloppen, kunnen we werkgevers ervan overtuigen dat het belangrijk is om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Tegelijk doe ik ook een warme oproep naar de Belgische werknemers. Hun werkgever mag dan wel de verantwoordelijkheid dragen, ook werknemers hebben het in hun macht om een ongeval te voorkomen. Draag uw helm of uw veiligheidsschoenen, controleer of de ladder juist staat, en volg de procedures. Het voelt soms misschien omslachtig, de mogelijke gevolgen van een arbeidsongeval zijn al die extra moeite waard.

 

Dit stuk verscheen eerder in Trends.

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be