Personeelsdruk, -tekort en -uitval: vraag naar jobstudenten stijgt exponentieel

Deltaworx pleit voor versoepeling regelgeving studentenarbeid

Studentenuitzendkantoor Deltaworx ontving het afgelopen jaar 78% meer vragen naar jobstudenten in vergelijking met vorig jaar. Dat is zelfs meer dan voor de coronacrisis. Sectorfederatie Federgon bevestigt de trend: in de eerste drie kwartalen van dit jaar was de studentenactiviteit 20% hoger dan in dezelfde periode in 2020 en zelfs 4,6% hoger dan in 2019. Volgens Deltaworx is de verklaring vooral te vinden in de personeelsdrukte, -tekort en -uitval in vrijwel elke sector. De nieuwe coronagolf deed daar een schep bovenop. Ondertussen bereiden organisaties zich ook personeelsmatig voor op de vakantiedagen. Terwijl de Vlaamse regering aan noodmaatregelen denkt, pleit Jeroen Poels van Deltaworx voor structurele oplossingen. Hij wil dat de regelgeving voor studentenarbeid permanent versoepeld wordt, zodat studenten meer structureel kunnen worden ingezet om deze problemen op te vangen.

In elke sector valt personeel uit door corona en de druk om alles gedaan te krijgen, wordt alleen maar groter. In zorginstellingen en supermarktketens weergalmden de afgelopen maanden stemmen luider dan ooit dat ze al veel te lang met te weinig handen zijn. Om de problematiek op te vangen, doen veel ondernemingen steeds meer beroep op tijdelijke werkkrachten. Ook bij Deltaworx merken ze dat. Terwijl jobstudenten van Deltaworx veelvuldig worden ingezet in verschillende supermarkten om de deuren open te houden, doen ook test- en vaccinatiecentra opnieuw meer beroep op jobstudenten om de druk op te vangen.

Maar volgens de vaste medewerkers biedt het inschakelen van jobstudenten geen structurele oplossing voor hun probleem. Ook Jeroen Poels van Deltaworx beaamt dat. De oorzaak daarvoor ligt bij de regeling rond studentenarbeid die volgens Poels dringend moet worden aangepast.

 “Jobstudenten mogen maar een beperkt aantal uren per kwartaal en per jaar werken. Daardoor is het niet mogelijk om dezelfde student voor een langere periode in te zetten op dezelfde job zonder dat die student daar een fiscaal nadeel van ondervindt. Voor bedrijven zoals een supermarkt is dat lastig, want dat betekent dat ze telkens weer nieuwe studenten moeten opleiden voor dezelfde taken. En dat brengt natuurlijk extra werkdruk met zich mee. Zeker de voorbije maanden is het voor iedereen duidelijk geworden dat de arbeidsmarkt structureel extra handen kan gebruiken – en dat op een duurzame en structurele manier. Waarom zouden we studenten dan fiscaal afstraffen als ze die structurele handen willen bieden?”

Jeroen Poels, CEO van Deltaworx

Omwille van de coronacrisis werden enkele regels op studentenarbeid al tijdelijk versoepeld. Volgens Poels toonden deze tijdelijke maatregelen dat het geen kwaad kan om studentenarbeid nog meer te versoepelen. Hij roept de federale minister van werk daarom op om de limiet op het aantal uren dat een student onbelast kan werken te laten vallen.

Geen vervanging, wel versterking

Naast een soepele regelgeving merkt Deltaworx op dat bedrijven zelf meer werk moeten maken van een duurzaam en structureel jobstudentenbeleid. Daarmee wijzen ze vooral naar de arbeidsdruk die de opleiding van nieuwe tijdelijke werkkrachten voor de vaste medewerkers met zich meebrengt. Volgens Deltaworx kan dat opgevangen worden door de opleiding van jobstudent aan jobstudent door te geven. Of door de opleiding uit te besteden aan externe specialisten. Als jobstudenten structureler inzetbaar zijn, biedt dat bovendien mogelijkheden voor andere soort werk, dat meer in lijn ligt met de studies van de jobstudenten. Dat een structurele inzet van jobstudenten de vaste jobs bedreigen spreekt Jeroen Poels van Deltaworx tegen.

“Niemand moet schrik hebben dat jobstudenten het reguliere werk afnemen. Jobstudenten blijven tijdelijke werkkrachten. Maar we pleiten er wel voor dat ze structureel kunnen worden ingezet. Jobstudenten moeten dus niet als een vervanging, maar als een versterking worden gezien. Heel wat jobstudenten verpleegkunde, geneeskunde etc. ontlasten op dit moment de zorg. Maar er zijn ook voldoende studenten met andere opleidingen die ingezet kunnen worden in andere sectoren. Studenten structureel laten meedraaien in bepaalde jobs laat hen kennismaken met de praktijk en op lange termijn kan dat loyaliteit en meer instroom betekenen voor de bedrijven na de studies van de student.”

Jeroen Poels, CEO van Deltaworx

Contacteer ons
Jeroen Poels CEO & Founder, Deltaworx
Jeroen Poels CEO & Founder, Deltaworx
Over Bepublic