Samsung geeft 5.000 Belgische jongeren gratis tech trainingen in 2021

Vzw’s Link In De Kabel en Bibliothèques Sans Frontières krijgen hulp van Samsung om digitale vaardigheden van Belgische jeugd te verbeteren

Minstens 5.000 Belgische jongeren robots leren programmeren, leren coderen en videotechnieken bijbrengen in 2021. Gratis. Dat is de ambitie van Samsung. Het technologiebedrijf gaat daarvoor samenwerken met vzw's Link In De Kabel en Bibliothèques Sans Frontières. Samen willen ze de technologische kennis van onze jeugd verbeteren met onder andere STEM-kampen, workshops en trainingsvideo's. Aanvullend lesmateriaal moet ook leerkrachten helpen hun leerlingen extra digitale vaardigheden bij te brengen in de klas. Federaal staatssecretaris van Digitalisering Mathieu Michel juicht elk initiatief toe om de digitale kloof te dichten.

Belgische jongeren scoren beduidend lager dan onze buurlanden op vlak van digitale vaardigheden. 46% van onze jeugd heeft zelfs maar een beperkte digitale kennis. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Eurostat. Daarom wil Samsung, als één van de grootste technologiespelers ter wereld, de digitale geletterdheid bij onze jongeren mee aanpakken en werkt hiervoor samen met lokale organisaties. Door samen te werken met twee gespecialiseerde vzw’s bouwt Samsung voort op bestaande kennis, inzichten en ervaringen. De samenwerking pakt bovendien de financiële drempel aan die bij een deel van onze jeugd bestaat. De organisaties willen hun initiatieven zo beschikbaar maken voor àlle jongeren.

“Als technologiebedrijf zijn we ons bewust van het belang van digitale vaardigheden in de hedendaagse maatschappij. Deze vaardigheden bieden kansen en uitdagingen voor iedereen. We willen daarom de digitale drempel voor jongeren verlagen. In samenwerking met lokale vzw’s hebben we sterke projecten uitgewerkt waarmee we naar jongeren toe trekken om hen op een aangename, maar tegelijk ook diepgaande manier relevante technologische vaardigheden aan te leren.”

Aron Wils, CSR Manager van Samsung België

Federaal staatssecretaris van Digitalisering Mathieu Michel is blij met maatschappelijke initiatieven die actief inzetten op de digitale geletterdheid van de Belgische jeugd. 

“Internationaal onderzoek toont aan dat België een tekort heeft aan gekwalificeerde ICT-specialisten. Dit kan een ernstige belemmering vormen voor de groei en innovatie. Het tekort aan ICT-specialisten moet dus absoluut worden aangepakt om de digitale transformatie van de Belgische economie te verwezenlijken, en dit initiatief draagt daar toe bij”.

Mathieu Michel, Staatssecretaris van Digitalisering

Digitale vaardigheden toegankelijk maken

Coderen, videotechnieken, robotica… Het zijn slechts enkele digitale domeinen waarop Samsung en de vzw’s focussen in hun opleidingen. Het technologiebedrijf organiseert samen met Link In De Kabel de “STEM-training”, een mobiel project waarmee jongeren tussen 10 en 18 jaar de komende maanden in verschillende Vlaamse provincies workshops kunnen volgen. In de zomer zijn er zelfs heuse STEM-kampen. Met Bibliothèques Sans Frontières zet Samsung dan weer volop in op online lessen. Onder meer via specifieke STEM-video’s die zich vooral op het onderwijs richten en lesmateriaal en ondersteuning bieden aan leerkrachten om digitale vaardigheden ook in de klasomgeving op een toegankelijke manier aan te leren. 

“Link in de Kabel werkt reeds 20 jaar rond e-inclusie, digitale vaardigheden en STEM bij (kwetsbare) kinderen en jongeren. Dankzij de steun van Samsung kunnen we onze STEM-trainingen verder uitrollen over heel Vlaanderen. In onze steeds sneller evoluerende technologische maatschappij is het belang van STEM en digitale vaardigheden niet te onderschatten. Door onze laagdrempelige trainingen met een hoog fun-gehalte willen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren meekrijgen.”

David Loyen – Coördinator Link in de Kabel

Samsung zal doorheen het jaar verschillende initiatieven opzetten met de vzw’s en maakt daarvoor ruim 100.000 euro beschikbaar. Dat budget wordt geïnvesteerd in het nodige technisch materiaal, lesgevers, en praktische ondersteuning.

Aron Wils

CSR Manager, Samsung

Sander Vanlouwe

PR Consultant, Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be