Skip to Content

Slechte aankoop? 70% van miskopen gevolg van gebrekkige voorbereiding

Vier op de tien Vlamingen smijten liever geld weg dan stappen te zetten

Meer dan de helft van de Vlamingen was de afgelopen twee jaar ontevreden over minstens één specifieke aankoop. Dat blijkt uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop, in samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville bij meer dan 1.700 consumenten. Ondanks die ontevredenheid laat 40% van de Vlamingen het daar liever bij dan actie te ondernemen. Een gebrekkige voorbereiding, waarbij men vooral focust op de goedkoopste prijs, is de voornaamste reden voor de ontevredenheid. 

70% miskopen is gevolg van gebrekkige voorbereiding 

Meer dan de helft (52 %) van de Vlamingen verklaart zich niet of onvoldoende voor te bereiden op een aankoop. Een trend die volgens de bevraging duidelijk manifesteert wanneer het aankomt op het kopen van gereedschap voor huis en tuin (58 %) of een abonnement op de fitnessclub (57 %). Ook financiële diensten van de bank blijken onvoldoende gewogen te worden, aldus de enquête : 45 % van de consumenten geeft te kennen hier niet goed te vergelijken of zich voldoende voor te bereiden. Huishoudapparaten zoals wasmachines, microgolfovens, koffieapparaten wordt door 40% van de Vlaamse shoppers te impulsief aangekocht. Een gebrekkige voorbereiding leidt dan ook vaak tot een slechte aankoop. Zeven op de tien miskopen (70%) waren te wijten aan gebrekkige voorbereiding.  

Vooral jongvolwassenen (18 tot 34 jaar) bereiden hun aankoop minder vaak voor. Een op de vier (26%) jongvolwassenen geeft dan ook toe vaak een product of dienst in een opwelling te kopen. Daarbij laten ze zich gemakkelijker beïnvloeden door internetbronnen, zoals online reviews, of reclame. Het vertrouwen in deze bronnen is gemiddeld genomen ook veel hoger in deze leeftijdsgroep dan bij anderen. De leeftijdsgroep 50-64 jaar blijkt aankopen dan weer het meest grondig voor te bereiden, aldus de enquête.

“We stellen vast dat heel wat online-productbeoordelingen niet objectief zijn en met een commercieel oogmerk zijn geplaatst. Onafhankelijke beoordelingen kunnen hier een oplossing bieden in de richting van de juiste aankoop aan de juiste prijs”,

Simon November, woordvoerder van Test Aankoop

53% doet miskoop, te vaak door focus op de prijs

Zo haalden 53% van de Vlamingen de afgelopen twee jaar minstens één aankoop in huis waar men niet tevreden over was (kleding en voeding niet meegerekend). Huishoudapparaten zoals wasmachines of koffieapparaten, worden het vaakst als ‘miskoop’ bestempeld (18%), gevolgd door hoogtechnologische producten, zoals computers, smartphones (14%). Reizen of vakanties vervolledigen de top drie van aankopen waar de Vlaming geregeld ontevreden over is (13%) Vooral bij jongvolwassenen (18 tot 34 jaar) heerst er vaker ontevredenheid over een aankoop. 64% van de jongvolwassenen deed de afgelopen twee jaar een miskoop, wat 10% hoger is dan het gemiddelde.

Het onderzoek toont bovendien een duidelijk verband aan tussen de prijs van een product enerzijds en een eventuele miskoop anderzijds. Voor 1 op 5 Vlamingen was de prijs de doorslaggevende factor in de aankoop waarover men achteraf niet tevreden was. In 2 op 3 van de gevallen die tot een miskoop leidden, surften de consumenten op verschillende sites, op zoek naar de beste prijs. 33% denkt dat ook een duurder product doorgaans een beter product is. Slechts 5 % van de bevraagden stelt zich vooral te laten leiden door onafhankelijke en gespecialiseerde productbesprekingen in het nemen van een aankoopbeslissing. 

Vlaming is te braaf

Vier op de tien (40%) Vlamingen die ontevreden zijn over een aankoop, laten het daar gewoon bij. Meestal gelooft men niet dat een klacht indienen iets zou uithalen (45%). Nochtans komt er voor 72% van de mensen die wél actie ondernemen een oplossing uit de bus. 

“Wij,Vlamingen zijn nog te nonchalant of te braaf, blijkt uit het onderzoek. Wie gelaten is en geen verhaal gaat halen bij de verkoper, is zijn geld volledig kwijt. Wie dat wel doet, kan vaak (minstens) een gedeelte recupereren. In de meeste gevallen wordt kosteloos je contract stopgezet of een nieuw product of herstelling aangeboden. Daarnaast krijg je vaak de mogelijkheid op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. Een klacht indienen kan meestal eenvoudig via de klantendienst van de verkoper, dat is bij wet verplicht. Als dat niet het geval is, leg je de klacht best neer bij een onafhankelijke consumentenorganisatie zoals de onze. Door de kracht van onze 320 000 leden maken we de individuele consument ook sterker en kunnen we sneller een oplossing bemiddelen”,
Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. 

Contacteer ons
Simon November Woordvoerder, Test Aankoop
Ann Van Mullem PR Consultant, Bepublic
Simon November Woordvoerder, Test Aankoop
Ann Van Mullem PR Consultant, Bepublic
Over Bepublic