Sociaal-culturele organisaties bezorgd om nieuw decreet van Vlaamse regering

De Federatie van sociaal-cultureel werk en amateurkunsten: “het decreet ademt wantrouwen en toont een negatief beeld van onze sector.”

131 landelijke sociaal-culturele organisaties en hun meer dan 14.000 lokale afdelingen in de sociaal-culturele sector reageren bezorgd op het nieuwe decreet van de Vlaamse Regering dat alle sociaal-culturele organisaties in Vlaanderen en Brussel reguleert. De toon in het decreet viseert organisaties die werken met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. Dat stelt de Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, die de sector vertegenwoordigt. “Dit is een fout politiek signaal dat vertrekt van wantrouwen, in tijden waarin onze organisaties belangrijker zijn dan ooit en alle duwtjes in de rug kunnen gebruiken."

Meer dan 2 miljoen Vlamingen en Brusselaars zijn vandaag lid van gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties zoals Okra, Davidsfonds, Femma, Gezinsbond, enzovoort. 131 landelijke organisaties ondersteunen talloze vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor onze maatschappij. Ze tuinieren samen, komen op voor kwetsbare mensen, of strijden tegen discriminatie. De toekenning van hun subsidies zal volgens een nieuw decreet geregeld worden, dat de Vlaamse regering afgelopen vrijdag heeft goedgekeurd.

 

Negatief beeld van socio-culturele sector

De sector stoort zich sterk aan de negatieve toon die het nieuwe decreet hanteert en hekelt het negatieve beeld dat haaks staat op het maatschappelijk belang van de sector. Zo stelt de nieuwe regelgeving expliciet dat sociaal-culturele organisaties niet mogen ‘segregeren op basis van etnisch-culturele afkomst’. Dat er geen belastinggeld mag gaan naar organisaties die segregatie promoten in onze samenleving, is voor De Federatie de logica zelve. Dat is trouwens nu al zo. Binnen het vorige decreet raakte een ‘segregerende’ organisatie sowieso niet door de grondige screening van commissies en expertencomités die ze moet ondergaan. Een nodeloze aanvulling dus, maar wel een fout signaal dat allerlei organisaties viseert die werken met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond.

Het decreet toont het wantrouwen van de politiek in onze sector. Waarin tal van organisaties werken met mensen van allerlei etnisch-culturele achtergronden. In een context waarin deze organisaties zich van de ene crisis naar de andere spartelen, is dat bijzonder pijnlijk. Wij zien liever een positief decreet dat uitgaat van de kracht en het belang van sociaal-culturele organisaties in onze samenleving. Een decreet dat de essentiële maatschappelijke rol van sociaal-culturele organisaties waardeert, namelijk honderdduizenden mensen verenigen rond wat voor hen belangrijk is en hen op die manier ook met andere mensen en met de samenleving verbinden. – Hanne Geukens, co-directeur De Federatie

Oplossing voor subsidies?

In de oorspronkelijke teksten van het nieuwe decreet had de Vlaamse regering ook veel ruimte gelaten voor interpretatie vanuit politieke hoek. De commissies van ambtenaren en externe experten die de minister adviseren, konden – net zoals in het vorige decreet – maximum een kwart van de subsidies van sociaal-culturele organisaties afnemen, ook als die aan alle decretale voorwaarden voldoen en goed functioneren. Maar die contouren golden niet langer voor de bevoegde minister van Cultuur. Het decreet dat oorspronkelijk voorlag, zorgde er dus voor dat de minister in de praktijk zelf kon beslissen om meer dan de helft van de subsidies van een organisatie in te trekken. Volgens De Federatie zou dit een gevaarlijk precedent scheppen en veel organisaties in onzekerheid storten.

 

Uit de nieuwe versie van het decreet, dat vrijdag goedgekeurd werd, blijkt dat men met deze verzuchting rekening hield en naar alternatieven zoekt. .

We zijn tevreden dat de Vlaamse regering besliste dat de adviezen van experten doorslaggevend blijven bij de beoordeling van organisaties. We blijven waakzaam en hopen bij de verdere uitwerking hiervan betrokken te worden. - Hanne Geukens, co-directeur De Federatie

***

Op de website van De Federatie vind je meer info over dit dossier en cijfers en context over de sociaal-culturele sector.

Hanne Geukens

Co-directeur, De Federatie

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be