Sociale QR-codes als oplossing om verspreiding coronavirus op werkvloer tegen te gaan met respect voor privacy

Vinçotte en Esoptra krijgen steun van preventieadviseurs Mensura, Attentia en kenniscentrum voor maatschappelijke veiligheid Vias om gezonde werkomgeving te creëren na lockdown

Niet met een app of coronaspeurders, maar met behulp van QR-codes willen keuringsbedrijf Vinçotte en start-up Esoptra het coronavirus onder controle houden wanneer we terug naar kantoor mogen. De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Mensura en Attentia en het kenniscentrum voor maatschappelijke veiligheid Vias stappen mee in het sociale project omwille van het vrijwillige en preventieve karakter. Het QR-codesysteem, dat SAVITAS werd gedoopt, kan met een simpele scan via de telefoon door elke Belgische werknemer direct gebruikt worden, zonder enige registratie of link met persoonsgegevens en zonder privacyrisico.

De invoering van corona-apps zoals in andere landen lijkt een uitdaging tegen de heropstart van de Belgische arbeidsmarkt. Bovendien maken ze vaak gebruik van heridentificeerbare data wat privacyvragen oproept. Sociale innovaties zoals QR-codes, die werknemers vrijwillig scannen, kunnen volgens experts wél een privacyvriendelijk antwoord bieden om de gezondheid van het personeel veilig te stellen en nieuwe lockdowns te vermijden. Daarom zet Vinçotte zijn schouders mee onder het QR-codesysteem SAVITAS, kort voor Scoped Anonymous Viral Infection Tracing At Scale, dat Esoptra heeft ontwikkeld. 

“SAVITAS is geen app, onze QR-codes kunnen op geen enkele manier gelinkt worden aan privacygevoelige gegevens en bedrijven kunnen op geen enkele manier data traceren of gebruiken. We maken geen gebruik van GPS-signalen, Bluetooth of andere data, maar we kunnen wel eenvoudig achteraf de gebruikers van de verschillende toestellen die dezelfde QR-code rond hetzelfde moment hebben gescand informeren wanneer er een risico zou zijn.”
Alexander Carpentier, CEO van start-up Esoptra

“Wanneer een werknemer Covid-19 positief blijkt, geeft die persoon na medische autorisatie aan SAVITAS door dat hij ziek is. Collega’s die eenzelfde QR-code rond hetzelfde moment gescand hebben, worden dan geïnformeerd dat ze mogelijk ook besmet zijn, zichzelf best isoleren en een dokter raadplegen om verdere verspreiding te voorkomen. Die melding krijgen ze wanneer ze de volgende keer vrijwillig één van onze QR-codes scannen of naar de website gaan.”
Michel Vandegard, Executive Vice President van Vinçotte

Brede steun van arbeidsmarkt

Een belangrijke troef van SAVITAS is de vrijwillige en sociale benadering van het systeem. Dat is waarom Mensura, Attentia en Vias de oplossing van Vinçotte en Esoptra steunen. De universiteit van Antwerpen levert bovendien academische ondersteuning aan het initiatief. Een sterke multidisciplinaire adviesraad, waar o.a. Professor epidemiologie Dr. Pierre Van Damme, Prof. klinische psychologie Dr. Elke Van Hoof, en Ruben Roex, advocaat-vennoot bij privacyspecialist Timelex deel van uitmaken, zal de wetenschappelijke, maatschappelijke en juridische krijtlijnen van het project uitzetten. 

“Het systeem is voor bedrijven een digitale aanvulling op de basisregels (handen wassen, afstand houden, mondmasker opzetten). Werknemers kunnen vrij kiezen of ze de QR-code scannen, en hebben er alle belang bij om dat te doen. Als maatschappij en economie moeten we preventief te werk gaan om de curve van de epidemie verder naar beneden te halen. Alleen zo vermijden we een nieuwe lockdown. QR-codes scannen aan het begin van een vergadering in plaats van handen schudden, kan daar deel van uitmaken.”
Dr. Gretel Schrijvers, Algemeen Directeur van Mensura

“Oplossingen zoals die van Esoptra zijn essentieel om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en de curve naar beneden te halen. SAVITAS vermindert de angst voor besmetting bij de medewerker, is een constante reminder om afstand te bewaren, en waar dat niet kan, weet de medewerker dat via de QR-codes melding kan worden gemaakt van een mogelijke besmetting, mét respect voor de privacy. Werkgevers kunnen dan de gepaste maatregelen nemen om verdere besmetting op de werkvloer tegen te gaan.”
Edelhart Kempeneers, medisch directeur en Stijn Verstraete, directeur Innovatie en Digitalisering bij Attentia

“Uit ons onderzoek naar het draagvlak bij burgers over nieuwe veiligheidstechnieken blijkt dat Belgen openstaan om nieuwe technieken in hun dagelijks leven te introduceren. Het is wel van essentieel belang dat nieuwe technologieën op een veilige en respectvolle manier met onze rechten (zoals privacy) omgaan. Dat principe blijft ook overeind als we spreken over de bestrijding van COVID-19. Met de sociale QR-codes plaatsen Vinçotte en Esoptra de vrije keuze van de werknemer centraal. Dat idee wil Vias mee ondersteunen.”
Arne Dormaels, directeur veiligheid en preventie van Vias institute

Vinçotte en Esoptra zijn momenteel volop in de testfase. Tegen de tijd dat we van de overheid officieel terug naar de werkvloer mogen, kan de uitrol beginnen. De SAVITAS website staat al wel online.

Over Vinçotte
Vinçotte is het grootste keuring en controle organisme in de Benelux en biedt meer dan 220 objectieve en adviserende services op het vlak van inspectie, certificatie, conformiteitsevaluatie en opleiding. 1.900 professionals zetten zich in om de samenleving veiliger en efficiënter te maken. Over de volledige Benelux controleren, keuren en adviseren ze jaarlijks meer dan 60.000 klanten. Zowel multinationals, KMO’s, zelfstandigen als particulieren vertrouwen op Vinçotte voor een veilige en efficiënt werk- en woonomgeving. Voor meer informatie: www.vincotte.be

Over Esoptra
De Antwerpse start-up Esoptra richt zich op het radicaal vereenvoudigen van databeheer en -verwerking. Het bedrijf werd begin 2017 opgericht door Paul Carpentier en Jan Van Riel. Beide technologie-ondernemers hebben meer dan 50 patenten in data-opslag en -beheer. Voordien waren ze betrokken bij de oprichting van Gnosis, Wave Research, Caringo en FilePool. Esoptra heeft 16 medewerkers in teams in Herentals/Gent en Bangalore (India). Voor meer informatie: www.esoptra.com

Alexander Carpentier

CEO, Esoptra

Michel Vandegard

Executive Vice President, Vinçotte

Sander Vanlouwe

PR Consultant, Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be