SOS Kinderdorpen roept op tot meer tederheid voor kinderen op Internationale Knuffeldag

80 kus- en knuffelzones in Belgische scholen leggen nadruk op belang van liefdevolle aandacht voor elk kind

Op Internationale Knuffeldag onderstreept SOS Kinderdorpen het belang van liefdevolle zorg, en de rol die knuffelen daarbij speelt. Kinderen die voldoende fysieke en emotionele aandacht krijgen, groeien op tot meer zelfzekere, empathische en onbezorgde volwassenen, stelt de hulporganisatie. SOS Kinderdorpen wil ouders daarom zoveel mogelijk aanmoedigen om bewust hun kinderen te knuffelen. De ‘kus- en knuffelzones’ in inmiddels tachtig Belgische scholen helpen die boodschap uit te dragen.

SOS Kinderdorpen biedt als internationale ngo ondersteuning voor kinderen zonder ouderlijke zorg of kinderen uit risicovolle gezinnen. Het uitgangspunt daarbij is dat een warme familiale omgeving cruciaal is voor de veilige hechting en ontwikkeling van een kind. Daarom biedt de hulporganisatie onder meer opvang en begeleiding aan Belgische en buitenlandse gezinnen die de opvoeding van hun kinderen tijdelijk niet meer kunnen garanderen.

In zijn rapport ‘The Care Effect’ bewees de ngo al dat kinderen die opgroeien zonder onvoorwaardelijke liefde minder goed presteren op school, concentratieproblemen hebben en minder sterke sociale vaardigheden ontwikkelen. Je kinderen knuffelen is volgens SOS Kinderdorpen een kenmerk van die onvoorwaardelijke liefde.

 

“De band die je al heel vroeg opbouwt met je kind, en dus ook de mate waarin je affectie toont, heeft een grote impact op hoe je kind zich later in het leven zal ontwikkelen. Kinderen die veel warmte en genegenheid hebben gekend in hun jeugd, groeien op tot meer zelfzekere, empathische en onbezorgde volwassenen die op een gezonde manier sociale en professionele relaties opbouwen en voldoende veerkracht hebben om met moeilijke situaties om te gaan.”

Jo Voets, orthopedagoog en expert jeugdhulp bij SOS Kinderdorpen

Expliciete ruimte voor afscheid

In België groeit 1 kind op 25 op in kwetsbare familiale omstandigheden. Daarbij gaat het onder andere over kinderen waarvan de ouders niet tegemoetkomen aan de fundamentele fysieke en emotionele noden van hun kind. Om ouders bewuster te maken van het belang van liefdevolle aandacht, bedacht SOS Kinderdorpen in 2016 het idee van de kus- en knuffelzone in scholen. De zone is een groen vlak of een halve cirkel, aan de schoolpoort of op de speelplaats, die ouders aanmoedigt om met een knuffel afscheid te nemen van hun kroost.

Waar er vroeger vaak geen ruimte voorzien was voor ouders om afscheid te nemen van hun kind, en er soms zelfs een gele streep werd getrokken aan de schoolpoort waar ouders niet voorbij mochten, geven kus- en knuffelzones nu expliciete ruimte en aandacht aan een belangrijk moment van de dag. Door dit dagelijks ritueel aan te moedigen, willen we het belang van knuffels voor elk kind onderstrepen.”

Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen

 

Ruzies oplossen

Inmiddels hebben tachtig Belgische scholen een kus- en knuffelzone. De scholen beslissen zelf waar ze die plek installeren. Sommigen doen dit aan de ingang van de school, anderen op de speelplaats. Zowel door de ouders als door de kinderen wordt het initiatief erg positief onthaald.

“De kus- en knuffelzone werkt volledig in het verlengde van de algemene visie die wij als school uitdragen: een warm hart toedragen naar elkaar. Dankzij de zone kunnen we als school nog meer inzetten op de dagdagelijkse liefde tussen ouder en kind, iets wat duidelijk door iedereen geapprecieerd wordt.”

Kevin Francken, directeur vrije basisschool Sint Lucia Oelegem

 

Tom Moons

Head of partnerships and communication, SOS Kinderdorpen

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be