Sporten in clubverband levert Vlaamse economie jaarlijks 2 miljard euro op

Sporten in clubverband levert Vlaamse economie jaarlijks 2 miljard euro op

Eerste grootschalig onderzoek naar economische en maatschappelijke impact van georganiseerde amateursport in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie

  • Dankzij de 1,4 miljoen Vlaamse clubsporters wordt er jaarlijks een bedrag van zo’n 2 miljard euro gespendeerd in de economie, dit komt neer op een bedrag van 1.410 euro per sporter;
  • Jaarlijks ook 2 miljard euro minder kosten voor gezondheidszorg in Vlaanderen door een derde minder chronisch zieken;
  • Elke euro die binnen het georganiseerde sportcircuit wordt uitgegeven, zorgt voor 1,8 tot 2,5 euro aan gezondheids-, welzijns- en bredere maatschappelijke opbrengsten in Vlaanderen.
 

Sporten in clubverband levert de Vlaamse economie elk jaar twee miljard euro op. Daarenboven zorgen de fysieke en mentale voordelen van sporten voor nog eens 1,5 tot 2 miljard euro extra opbrengsten voor de samenleving in Vlaanderen. Dat blijkt uit de allereerste sociaal-economische impactstudie van georganiseerd sporten in Vlaanderen, uitgevoerd door consultancybedrijf Deloitte in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie. Sport speelt weldegelijk een belangrijke rol om onze economie én onze bevolking op diverse vlakken gezond te houden: elke euro uitgegeven aan georganiseerd sporten genereert €1,8 – €2,5 aan sociale return in Vlaanderen.

Dat sporten goed is voor de mens, is al langer bekend. Maar nu heeft consultancybedrijf Deloitte in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie voor het eerst becijferd hoeveel sporten in clubverband écht opbrengt aan onze maatschappij. Niet alleen op economisch vlak, maar ook op gezondheidsniveau.

2 miljard voor Vlaamse economie

Een eerste opvallende vaststelling: mensen die zich in de sportclub in het zweet werken, leveren de Vlaamse economie twee miljard euro per jaar op. Die meerwaarde is de som van alle middelen die de federaties en clubs rechtstreeks in de economie pompen (“direct effect”), het geld dat partners en leveranciers van sportclubs spenderen (“indirect effect”, zoals het aankopen van sportkledij of het verzorgen van de catering) én het geld dat heel wat gezinnen kunnen laten rollen doordat ze tewerkgesteld zijn in een sportclub, -federatie of leverancier van een club of federatie (“geïnduceerd effect”). Gemiddeld genomen levert elk van de 1,4 miljoen sportende Vlamingen een economische bijdrage van zo’n 1.410 euro per jaar.

De cijfers zijn duidelijk: sporten in clubverband brengt de Vlaamse economie miljarden op. Elke euro die geïnvesteerd wordt in georganiseerd sporten levert 2,5 euro op voor onze economie, blijkt uit de studie. De georganiseerde sportsector kan dus een belangrijke hefboom zijn om na corona onze economie gezond te krijgen en te houden. En laten we ook niet vergeten dat sport een motor van tewerkstelling is. De sector creëert in totaal zo’n 6.500 voltijdse jobs, bovenop de meer dan 300.000 vrijwilligers en verenigingswerkers die in de federaties en clubs actief zijn.

Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie

Fysieke en mentale gezondheidswinst loopt op in miljarden

De sportsector zorgt niet alleen voor economische voordelen, ook de baten op gezondheidsvlak van georganiseerd sporten zijn enorm. Sporten in clubverband zou het aantal chronische mentale en fysieke aandoeningen met 30% verminderen. Op basis van vergelijkbare studies in Nederland en Engeland, wordt de gezondheidswinst van georganiseerd sporten voor de Vlaamse bevolking geschat op 1,5 à 2 miljard euro, stelt het rapport van Deloitte.

Investeren in sport loont

In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal subsidies per sporter met 4% gedaald, blijkt tot slot uit de cijfers van Deloitte. Dit voornamelijk omdat het aantal sporters de afgelopen jaren sterk is toegenomen, met meer dan 15%. En dat terwijl het georganiseerd sporten de afgelopen vijf jaar juist gegroeid is en ook een stuk professioneler is geworden. Er zijn 15% meer sporters in de 20.000 Vlaamse sportclubs bijgekomen en een vijfde meer trainers. Die coaches bezitten ook steeds vaker erkende trainersdiploma’s. De bijdragen en publieke middelen voor het georganiseerd sporten moeten dat groeiritme volgen, klinkt het bij de Vlaamse Sportfederatie.

De coronacrisis heeft nog maar eens aangetoond hoe belangrijk het is om als maatschappij zwaarlijvigheid tegen te gaan. Het rechtstreeks verband tussen sporten en een goede fysieke en mentale gezondheid én een langer en kwaliteitsvoller leven is al meermaals wetenschappelijk aangetoond. Nu toont deze studie dat elke geïnvesteerde euro op vlak van maatschappelijk welzijn tot tweeënhalve euro winst oplevert. We moeten dus blijven investeren in sport én drempels verlagen voor nieuwe partijen om te investeren in sport. Investeren in sport loont.

Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie

***

Over de Vlaamse Sportfederatie

De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. De Vlaamse Sportfederatie overkoepelt 51 gesubsidieerde en 15 louter erkende federaties, goed voor 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in zo’n 20.000 sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie versterkt samen met sportfederaties en sportclubs hun werking en aanbod, zodat meer mensen in Vlaanderen kwalitatief kunnen sporten.

 

 

Contacteer ons
Koen Umans Voorzitter, Vlaamse Sportfederatie
Koen Umans Voorzitter, Vlaamse Sportfederatie
Over Bepublic