Topsport mama’s steunen oproep SOS Kinderdorpen om waardevolle gezinsmomenten niet los te laten na de lockdown

SOS Kinderdorpen lanceert op Dag van Gezin “Regenboog Pact” tussen ouders en kinderen om ook na de lockdown tijd te maken voor waardevolle momenten

4 op de 10 ouders hebben moeite met de lockdown. De combinatie van het ouder zijn, het pre-teachen van hun kinderen en van thuiswerken is voor velen niet gemakkelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van SOS Kinderdorpen. Toch zorgt deze periode van intens met het gezin samenleven er wel voor dat 73% van de bevraagde ouders waardevolle momenten kunnen (her)beleven met hun kinderen. “Plots is er weer tijd voor een verhaaltje voor het slapengaan, voor een gezellig ontbijt en voor een berenjacht met het hele gezin. Dat brengt ouders en kinderen dichter bij mekaar”, zegt Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen. Net die mooie, alledaagse momenten wil SOS Kinderdorpen door gezinnen laten vastleggen in een “Regenboog Pact”.

Een gezelschapsspel spelen (16%), samen gaan wandelen (11%) of gewoon meer ‘quality time’ samen doorbrengen (14%), het zijn maar een paar van de activiteiten die ouders tijdens de lockdown veel meer ondernemen met hun kinderen. En dat was nodig. “​Het zijn de kleine dingen in het leven van elke dag, dingen die je samen doet en beleeft, die je kind veilig en sterk doen opgroeien,”​ zegt Justine Gwiscz, psychologe en directrice van het SOS Kinderdorp Chantevent. “​Die momenten zijn niet vanzelfsprekend. Veel kinderen moeten vandaag nog steeds zonder opgroeien. ​Het zou jammer zijn dat die kleine dingen na de lockdown verloren gaan, wanneer ouders terug naar hun werk gaan en kinderen naar school, zomerkampen of naar de grootouders gaan.​”

SOS Kinderdorpen stelt daarom aan alle gezinnen voor om samen een “Regenboog Pact” te sluiten. Daarin staan voornemens van zowel ouders als kinderen om de mooiste momenten van tijdens de lockdown te behouden wanneer het leven weer op volle toeren draait. Die momenten zijn immers cruciaal voor het welzijn van elk kind. Eens het pact geschreven is, mag het ook een mooie plek in huis krijgen, aan het raam bijvoorbeeld, zodat het plan bij iedereen blijft hangen. Ook voormalig sprintster en gouden medaille winnares op de Olympische Spelen Kim Gevaert en basketbalspeelster Ann Wauters hebben, samen met hun kinderen en partner, zo’n pact opgesteld.

“Als gezin hebben we ons zeker moeten aanpassen tijdens de lockdown. Plots konden de trainingen met mijn team niet meer doorgaan en moest alles thuis gebeuren. We hebben onze manier van leven dus zeker moeten veranderen. Wij als ouders in de eerste plaats, maar ook voor de kinderen was het een heuse verandering. Een Regenboog Pact opstellen was daarom zeker een goed idee om ook na de lockdown de fijne momenten te blijven beleven. Ik heb bijvoorbeeld beloofd om elke week een wandeling of fietstocht met het gezin te blijven doen.”

Ann Wauters, ambassadrice Regenboog Pact

“We voelen de nood om het mooie uit deze vreemde periode bij te kunnen houden. We zaten er samen met de kinderen over aan tafel: zij beloven om ons voortaan zonder klagen te helpen met allerlei klusjes, wij beloven om elk weekend een filmavond te doen, mét extra veel chips. Dat is ons Regenboog Pact.”

Kim Gevaert, ambassadrice Regenboog Pact

“Het zijn onzekere tijden, en dan zijn we als gezin bovenal dankbaar dat we elkaar hebben. Als ambassadrice van SOS Kinderdorpen besef ik ook dat er nog heel veel kinderen zijn die dat geluk niet hebben. Daarom leggen we die momenten vast in ons Regenboog Pact: we nemen ons voor om meer samen te koken, puzzels te maken, op uitstap te gaan met de fiets en samen de paarden eten te geven. Daar hebben de kinderen deze periode echt van genoten!“

Kim Clijsters, ambassadrice SOS Kinderdorpen

Kinderen zonder ouders in lockdown

SOS Kinderdorpen lanceert het “Regenboog Pact” naar aanleiding van de Dag van het Gezin op 15 mei. Ook hun SOS Kinderdorp Chantevent deed de oefening al. Dit opvanghuis, dat kinderen die niet bij hun ouders kunnen zijn opvangt, zag de positieve effecten van de lockdown alvast tussen begeleiders en kinderen.

“​De lockdown heeft onze relatie met de kinderen en jongeren die we opvangen duidelijk bijgestuurd. Onze begeleiders focussen minder op de organisatie van het dagelijkse leven: school, hobby, therapie. Dat geeft hen meer ruimte om écht nabij te zijn, om echt te connecteren. Ik merk dat zowel de begeleiders als de kinderen nu zelfs beter in hun vel zitten. Dat inspireert ons ook om onze manier van werken van voor de lockdown te herbekijken met wat we nu weten. Dit doen we samen met de kinderen en de jongeren. Dat is ons Regenboog Pact.​”

Justine Gwiscz, psychologe en directrice van het SOS Kinderdorp Chantevent

De regenboog als internationaal symbool van hoop

Het symbool van de regenboog komt overgevlogen uit Italië, een land dat zeer hard getroffen werd door het coronavirus. “​Om kinderen ondanks alles hoop te geven, tekenden de begeleiders van de Italiaanse SOS Kinderdorpen samen een regenboog met de slogan “andratuttobene”,alleskomtgoed”​,legtHildeBoeykensuit.“​Zodatzehetgevoelhebben dat ze best gelukkig mogen zijn, ook al is er een lockdown.”​ Vandaag is de regenboog uitgegroeid tot een internationaal symbool van hoop.

Over het onderzoek

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van SOS Kinderdorpen tussen 1 mei 2020 en 7 mei 2020 bij 290 Belgen met inwonende kinderen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 290 Belgen bedraagt 5,71%​.

Contacteer ons
Over Bepublic