Uitgeverij Averbode lanceert nieuwe standaard om kleuters beter voor te bereiden op eerste leerjaar

Nood aan ‘Begintermen’, want 1 op 7 zesjarigen blijkt dit schooljaar niet klaar voor eerste leerjaar

Eén op de zeven zesjarigen bleek begin dit schooljaar niet klaar voor de overstap naar het lager onderwijs. Dat toont een rondvraag van Uitgeverij Averbode bij leerkrachten in de derde kleuterklas. Daarom lanceert Uitgeverij Averbode vandaag de ‘Begintermen’, een nieuwe standaard voor lees-, leer- en werkboekjes voor kleuters. Al het leermateriaal voor thuis en in de klas dat kleuters al spelenderwijs voorbereidt op een vlotte overgang naar het eerste leerjaar, krijgt het nieuwe label. “Waarom focussen we dwangmatig op eindtermen? We moeten ons veeleer de vraag stellen wat kinderen van bij het begin nodig hebben om zichzelf goed te kunnen ontwikkelen”, aldus Barbara Vangheluwe, CEO van Uitgeverij Averbode.

Nu het schooljaar twee maand ver is, merken de juffen en meesters in het eerste leerjaar dat  één op de zeven kleuters eigenlijk niet klaar was om aan de lagere school te beginnen. Dat aantal niet-schoolrijpe kinderen neemt volgens vier op de tien (44%) kleuterjuffen en -meesters zelfs elk jaar toe, volgens een rondvraag van Uitgeverij Averbode bij 60 leerkrachten in de derde kleuterklas. Nochtans doen al gemiddeld zo’n 5% van de vijfjarigen het derde kleuterklasje over volgens de laatst beschikbare cijfers van de Vlaamse overheid uit 2015. Een van de belangrijkste oorzaken: niet alle kinderen starten op gelijke voet aan hun schoolcarrière. Daarom lanceert Uitgeverij Averbode, die lesmateriaal levert aan zo’n 3.000 kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen een nieuw concept. De Begintermen moeten alle vijf- en zesjarigen op gelijke voet, al spelenderwijs en met aandacht voor mentaal welzijn aan de lagere school laten beginnen.

Overheden en onderwijsinstanties praten voortdurend over eindtermen. De aandacht in ons onderwijs ligt vandaag de dag te veel op wat kinderen wanneer moeten kunnen, en hoe we dat moeten testen. Maar hoe kunnen we van kinderen verwachten dat ze aan het eind allemaal over dezelfde finish lopen als de ene met kilometers voorsprong aan het schooljaar begint op de andere? Met de lancering van de ‘Begintermen’ willen we kinderen sterk aan de start van het lager onderwijs brengen, zowel  op emotioneel, sociaal, motorisch als intellectueel vlak. Dat is nodig omdat onze bevolking steeds diverser wordt en kinderen vaak al vanaf de kleuterklas een bepaalde stoornis of aandoening opgeplakt krijgen als ze niet aan de norm voldoen. We willen de kinderen ook niet dwingen om te leren. Ze moeten zich goed voelen tijdens het groeiproces en plezier leren vinden in leren. Dat is cruciaal voor later (leer)succes.

Barbara Vangheluwe, CEO Uitgeverij Averbode

Standaard als houvast

Met het label ‘Begintermen’ roept Uitgeverij Averbode een standaard in het leven om school-, lees- en leermateriaal te beoordelen dat kinderen efficiënt klaarstoomt voor de basisschool. Het label is – in tegenstelling tot de eindtermen – niet gericht op het behalen van harde resultaten, prestaties en scores, maar wel op inzichten uit de kinderpsychologie die kinderen spelenderwijs laten groeien naar een bepaald niveau.  Een matrix van 6 criteria bepaalt of een (school)boek aan die doelstelling bijdraagt en dus het label ‘Begintermen’ krijgt. De vastgelegde criteria zijn: contact leggen met anderen, denken en leren, bewegen, groeien, zelf aan de slag gaan en veiligheid en verbondenheid.

Begintermen zowel in de klas als thuis

De begintermen zijn niet alleen bedoeld voor materiaal dat leerkrachten in de klas gebruiken. Ook ouders kunnen thuis met hun kroost aan de slag met oefen- en speelboeken die het label dragen. In een eerste fase vinden leerkrachten en ouders de nieuwe standaard op het lees- en leermateriaal van Uitgeverij Averbode, maar dat kan in de toekomst nog uitbreiding krijgen.

Ik merk steeds vaker dat de druk op ouders, maar vooral op crèchepersoneel en kleuterleraars toeneemt om de kinderen klaar te stomen voor het lager onderwijs. Ouders verwachten meer en meer dat álles in de klas aangeleerd wordt. Thuis hebben ze steeds minder tijd om hun spruiten spelenderwijs te leren rekenen of lezen. Kinderen die niet meekunnen, geraken meteen op een zijspoor. Vooral op vlak van leesvaardigheden en geletterdheid, zijn er enorme verschillen tussen zesjarigen. Net zoals het AVI-label het niveau van een leesboekje aangeeft, biedt het ‘Begintermen’-label een houvast: peuters en kleuters kunnen er thuis of in de klas, samen met hun mama of papa, juf of meester, mee aan de slag en om de ontwikkelingsdoelen op een gezonde en efficiënte manier te bereiken. Op die manier zijn ze op alle vlakken klaar voor het eerste leerjaar.

Barbara Vangheluwe, CEO Uitgeverij Averbode

De boeken met het ‘Begintermen’-label, zijn nu al terug te vinden op de website www.begintermen.be

***

Over Uitgeverij Averbode

Uitgeverij Averbode geeft tijdschriften, boeken en interactieve lesmethodes uit voor het kleuter-, het basis-, het secundair en het volwassenenonderwijs. De uitgeverij is al meer dan 100 jaar een begrip in België en richt zich ondertussen al geruime tijd op de Nederlandse en de Franse markt. Ze levert lesmateriaal aan meer dan 3000 lagere en bijna 1000 secundaire scholen in Vlaanderen en verkoopt meer dan 100.000 abonnementen op kindertijdschriften (en leesreeksen) en meer dan een half miljoen Vlaamse schoolboeken per jaar. Bij de ontwikkeling van al het materiaal werken ze nauw samen met specialisten uit het onderwijs en het brede speelveld. Uitgeverij Averbode is tevens distributeur van andere educatieve uitgeverijen, zoals Hachette, Didier, Edelsa en Mary Glasgow.

Meer info op www.uitgeverijaverbode.be

Arno Creve

PR Consultant, Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be