Ventilatienormen brengen sportsector in gevaar

Vlaamse Sportfederatie en Netwerk Lokaal Sportbeleid vragen aanpassing wetgeving en financiële steun om sportzalen coronaproof te maken

De Vlaamse sportclubs vrezen dat ze vanaf 1 november een groot deel van hun kleedkamers opnieuw zullen moeten sluiten. Heel wat sportinfrastructuurbeheerders kunnen niet voldoen aan de strenge ventilatiemaatregelen die in het laatste Ministerieel Besluit (MB) zijn opgelegd aan de sector. De overgangsperiode om bijvoorbeeld de CO2-meters te installeren blijkt te kort en de kostprijs voor honderden CO2-meters of luchtreinigers te hoog. De Vlaamse Sportfederatie, die 20.000 sportclubs vertegenwoordigt, en het Netwerk Lokaal Sportbeleid, de ledenvereniging van de sportdiensten van de Vlaamse steden en gemeenten, vragen om de huidige ventilatiemaatregelen voor de sportsector dringend te herbekijken en i.s.m. de sector een realistisch plan op te maken zodat de sportinfrastructuren een permanente en duurzame oplossing krijgen. Private sportinfrastructuurbeheerders en gemeentebesturen hebben daarnaast financiële ondersteuning nodig om de Vlaamse sportinfrastructuur virusproof te maken voor de komende jaren.

Op 1 november gaan de nieuwe ventilatiemaatregelen in die het vorig Overlegcomité eind september heeft afgeklopt. Niet alleen in de horeca, kapperszaken en eventlocaties, maar ook in sportzalen en kleedkamers zijn CO2-meters vanaf november niet meer verplicht, op voorwaarde dat uitbaters luchtreinigers installeren. Voor de uitbaters van sportinfrastructuren is zo’n extra investering in luchtreinigers op korte termijn onmogelijk. Voor sporthallen zonder luchtreiniger, blijven de CO2-drempels van 900 ppm (deeltjes per miljoen) en 1200 ppm gelden.

Volgens het Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Sportfederatie leeft de vrees dat bij strenge controles vanaf 1 november een groot deel van de kleedkamers dicht zal moeten. Dat zou een enorme impact hebben op de clubwerking en honderdduizenden sportende Vlamingen.

Er wordt te weinig vooruit gekeken. Heel wat sportclubs en beheerders van sportinfrastructuren hebben al inspanningen geleverd om in orde te zijn met de nieuwe ventilatieregels. Via steekproefgewijze CO2-metingen verzamelen we informatie voor een degelijk ventilatieplan. Maar soms gaat het om grotere infrastructuurwerken die niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden. Lokaal is er enorm veel draagvlak om te werken aan gezondere lucht. Maar dan wel volgens haalbare termijnen en structurele oplossingen.

Jeroen Vanderputte, directeur Netwerk Lokaal Sportbeleid

Aangepast ventilatieplan met bijhorende financiële steun voor sportsector

De sportsector is voorstander van het ventilatieplan voor de sportsector dat in samenwerking met experts in juli werd opgesteld. De huidige strenge normen blijken voor sportclubs echter niet haalbaar. Zeker niet in kleedkamers. Zelfs in de nieuwste kleedkamers met een modern ventilatiesysteem blijken de vooropgestelde CO2-normen veel te streng. Kleedkamers hebben vaak geen ramen die open kunnen, zoals een klaslokaal, personeelsruimte of horecazaak, waar dezelfde maximumwaarden van kracht zijn.

Ook het kostenplaatje is een belangrijk struikelblok voor de sportinfrastructuurbeheerders om vóór 1 november in orde te zijn met de nieuwe regelgeving. Elke gemeente zou meer dan honderd CO2-meters moeten aanschaffen om in alle kleedkamers en sportzalen zo’n toestel te voorzien. Daar hangt al snel een prijskaartje aan vast van enkele duizenden euro’s. Als zij ook moeten overschakelen op luchtreinigers, zal het kostenplaatje vermenigvuldigen. De frustratie bij de clubs en uitbaters van sportinfrastructuren groeit omdat de hele maatschappij opnieuw open is, maar zij wel nog diep in de zakken moeten tasten. Voor tijdelijke investeringen dan nog, die waarschijnlijk op korte termijn al zullen afgebouwd worden of vervangen worden door permanente en duurzame oplossingen.

De Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid dringen daarom aan op een ventilatieplan voor de komende jaren. Dat laat hen toe de investeringen over meerdere maanden en jaren te spreiden. De organisaties vragen extra financiële steun om de sportzalen voor het komende decennium corona- en virusproof te maken.

De sportinfrastructuurbeheerders hebben niet het nodige budget om alle voorgeschreven ventilatiesystemen vandaag aan te schaffen. Zeker omdat de aanschaf maar tijdelijk is. Wij pleiten voor een uitgewerkt ventilatieplan met haalbare normen én oplossingen op de lange termijn voor de sportsector. De uitbaters van sportinfrastructuren hebben daarvoor financiële ondersteuning nodig om die permanente investeringen, zoals centraal aangestuurde luchtreinigers voor sporthallen en kleedkamers, te doen.

Robin Ramakers, Manager Vertegenwoordiging Vlaamse Sportfederatie

***

Over de Vlaamse Sportfederatie 

De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. De Vlaamse Sportfederatie overkoepelt 51 gesubsidieerde en 15 louter erkende federaties, goed voor 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in zo’n 20.000 sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie versterkt samen met sportfederaties en sportclubs hun werking en aanbod, zodat meer mensen in Vlaanderen kwalitatief kunnen sporten. 

Over Netwerk Lokaal Sportbeleid

Netwerk Lokaal Sportbeleid is de ledenvereniging en het dienstverlenend kenniscentrum voor het lokaal en regionaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid in Vlaanderen en Brussel.

Netwerk Lokaal Sportbeleid is het netwerk van ambtenaren die actief zijn in en betrokken zijn bij het gemeentelijke sportbeleid, schepenen, sport- en vrijetijdsdiensten en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 steden en gemeenten zijn lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid, waarmee het een uniek forum is voor ervaringsuitwisseling. Dit in een netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa; en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie.

Robin Ramakers

Manager Vertegenwoordiging, Vlaamse Sportfederatie

Jeroen Vanderput

Directeur, Netwerk Lokaal Sportbeleid

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be