Vlaamse sportsector vraagt overheid minstens 7 miljoen euro per jaar extra financiering

“Nodig om het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen en verder te professionaliseren”

Vlaamse Sportfederatie stelt in aanloop naar budgetvoorstelling komende legislatuur vast:

  • Georganiseerde sport levert de Vlaamse economie jaarlijks 2 miljard euro op en onze gezondheidssector bespaart er 2 miljard euro mee. De sportsector doet daarom voorstellen om clubs en federaties financieel toekomstbestendig te maken, waaronder een belastingvermindering op lidgeld, een bredere fiscale aftrekbaarheid voor sportkampen en een vrijstelling van onroerende voorheffing;
  • Als subsidies per sporter blijven dalen, komt verdere professionalisering van sportsector op de helling. Er is de komende jaren minstens 7 miljoen euro extra per jaar nodig om verder te investeren in gekwalificeerde trainers, goed bestuur, versterking van clubbesturen, innovatie en het warm maken van kansengroepen voor sport;
  • Er zijn 15% meer sporters en 21% meer trainers bijgekomen op vijf jaar tijd. Subsidies volgen die trend opvallend genoeg niet: per sporter is de financiering gedaald met 4%;
  • Loonkosten voor sportfederaties zullen komende 10 jaar bovendien zeker met een kwart toenemen, goed voor zeker 17 miljoen euro extra kosten.

Het leven is de laatste maanden een pak duurder geworden. Niet alleen de Vlaming ondervindt daar dagdagelijks de gevolgen van, ook de sportclubs hebben er moeite mee. Zowel het beleid als de sporters vragen steeds meer professionalisering van de sportsector. Zo is er extra geld nodig om verder te kunnen investeren in gekwalificeerde trainers in de verschillende sporttakken, in betere en sterkere clubbesturen, het warm maken van kansengroepen voor sport én verder te innoveren om tot de top van Europa te (blijven) behoren. Daar komt nog bij dat er aandacht gevraagd wordt rond de belangrijke thema’s zoals de preventie van grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing.

Tel daar nog de stijgende loonkosten bij en het financieel plaatje wordt al snel zeer zwaar. Op basis van een onderzoek bij meer dan 400 medewerkers in de sportsector en 40 sportfederaties, berekende de Vlaamse Sportfederatie – die 20.000 sportclubs en 1,4 miljoen sportende Vlamingen vertegenwoordigt – dat de loonkosten in sportclubs de komende tien jaar met minstens een kwart zullen stijgen. Goed voor 17 miljoen euro extra kosten, enkel en alleen om een stijging van de bruto maandlonen te betalen. En dat is nog een voorzichtige schatting, want de berekening houdt nog geen rekening met de vier indexsprongen tussen december 2021 en eind 2022.

Niet in de kou

De Vlaamse Sportfederatie vraagt van de Vlaamse regering daarom jaarlijks 7 miljoen euro extra subsidies. Die zijn niet alleen nodig zodat sportfederaties en -clubs het hoofd boven water kunnen houden en hun werking garanderen, maar ook om het beoogde (regerings)beleid verder te zetten en de topsportwerking te versterken.

We stellen vast dat de subsidies voor de sport de laatste jaren niet meegegroeid zijn. Uit een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie dat consultancybedrijf Deloitte eind 2021 uitvoerde, blijkt dat de subsidies per sporter de laatste vijf jaar met 4 procent gedaald zijn, van 19 euro naar 18,2 euro per sporter.  De middelen die de Vlaamse regering voorziet compenseren de stijgende kosten voor de federaties en clubs onvoldoende. We vragen met klem om de sportsector de komende jaren – letterlijk – niet in de kou te laten staan.

Koen Umans, voorzitter Vlaamse Sportfederatie

Meer sporters en gekwalificeerde trainers

Steeds meer Vlamingen sluiten zich aan bij een erkende sportclub, zo blijkt uit de cijfers van de Vlaamse Sportfederatie. De laatste vijf jaar zijn er 15% meer sporters die zich in een sportclub in het zweet werken. Gevolg is dat ook het aantal trainers stelselmatig stijgt, met 21% op vijf jaar tijd. Nog goed nieuws: steeds meer trainers behalen een diploma. Het percentage gekwalificeerde trainers is tussen 2016 en 2021 toegenomen van 40% naar 45%. Dat komt de professionalisering van de (amateur)sector ten goede. Als de regering die trend wil aanhouden, moeten de subsidies volgen.

Als we verder willen professionaliseren, een trend die nu al enkele jaren duidelijk aan de gang is, moeten de overheidsbudgetten mee stijgen. Ondanks alle positieve trends in de amateursport, voorziet de overheid maar 0,38% van de begroting voor sport. Dat is een peulschil, die de werking van heel wat sportclubs eerder afremt dan versnelt. Professionalisering is nochtans een belangrijk beleidsdomein. De beperkte investeringen doen mij denken aan het geld op een spaarboekje: als de rente quasi nul is en de levensduurte enorm stijgt, maak je de facto verlies. Dat is wat er vandaag in de sportclubs gebeurt. Sportclubs kunnen dit niet blijven trekken. Als ze het met minder moeten blijven doen, vrezen we een ontslaggolf bij de federaties en clubs.

Koen Umans, voorzitter Vlaamse Sportfederatie

Investeren in sport loont

Een studie van Deloitte in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie toonde eind 2021 al aan dat elke geïnvesteerde euro 2,5 euro rendement opbrengt voor de gemeenschap. Bovenop de economische meeropbrengst, zijn er ook nog extra voordelen op sociaal vlak en op vlak van gezondheid, door het terugdringen van ziektekosten. Een studie in opdracht van Sport Vlaanderen in april 2022 spreekt zelfs over een opbrengst van 3,5 euro per geïnvesteerde euro.

Daarom legt de Vlaamse Sportfederatie nu een pakket aan maatregelen op de tafel van alle regeringen – zowel federaal als Vlaams en lokaal. De voorgestelde ideeën – lees hier de volledige lijst – moeten sportclubs vooruit helpen en toekomstbestendig maken. Het gaat onder andere om extra investeringen in sportinfrastructuur zodat de groei binnen de georganiseerde  sportsector kan opgevangen worden en iedereen kan sporten. Daarnaast vraagt de Vlaamse Sportfederatie ook om belastingverminderingen op lidgelden, een verbreding van de fiscale aftrekbaarheid voor sportkampen en stages en de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportclubs.

***

Over de Vlaamse Sportfederatie 

De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. De Vlaamse Sportfederatie overkoepelt 51 gesubsidieerde en 15 louter erkende federaties, goed voor 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in zo’n 20.000 sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie versterkt samen met sportfederaties en sportclubs hun werking en aanbod, zodat meer mensen in Vlaanderen kwalitatief kunnen sporten. 

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be