WK Qatar: Belgische Voetbalbond richt informatie- en overlegplatform over Qatar op

KBVB brengt FIFA, mensenrechtenorganisaties en vakbonden rond de tafel om informatie te delen en overleg te plegen over de situatie in Qatar

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft de afgelopen maanden met diverse partijen overleg gepleegd over de toestand van de gastarbeiders in Qatar. Uit deze gesprekken kwam een grote nood aan accurate informatie naar voor alsook de wil om samen werk te maken van duurzame verbeteringen. Om die reden heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond op woensdag 25 augustus 2021 voor het eerst een informatie- en overlegplatform over Qatar opgezet. Hiervoor werden Wereldvoetbalbond FIFA, mensenrechtenorganisaties Amnesty International Vlaanderen (AIVL) en Amnesty International Belgique Francophone (AIBF) en de vakbonden ACV BIE en ABVV Bouw uitgenodigd om rond de tafel te gaan. “Het doel van dit platform is om de situatie en de grote bezorgdheden over de leef- en werkomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar met elkaar te bespreken, om correcte informatie over de verschillende actuele thema’s zoals arbeidsomstandigheden en mensenrechten te verzamelen en beschikbaar te stellen en om samen werk te maken van duurzame veranderingen in de regio”, zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB. ​

Alle leden van het platform willen hun verschillende inzichten en expertises bundelen, informatie met elkaar delen en samen hun bezorgdheden over de leef- en werkomstandigheden van alle medewerkers die betrokken zijn bij het WK (bouw, diensten, veiligheid, …) bespreken. Daarnaast willen ze er samen over waken dat het voetbal een blijvende en duurzame katalysator is voor verandering in Qatar en het Midden-Oosten op vlak van mensenrechten en leef- en werkomstandigheden voor alle bevolkingsgroepen.

“Alle partijen zijn het erover eens dat Qatar de voorbije jaren een aantal belangrijke stappen heeft gezet die de situatie van de gastarbeiders in het land zouden moeten verbeteren. Zo is er eind 2020 een nieuwe arbeidswet aangenomen die enkele belangrijke elementen van het Kafala systeem, een vorm van modern lijfeigenschap, afschaft, al blijven er perfide aspecten bestaan. Maar er blijft nog veel werk aan de winkel op verschillende vlakken. We zijn ervan overtuigd dat de organisatie van het WK als hefboom kan dienen voor verdere verandering. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe arbeidswetgeving geen dode letter blijft en op het terrein wordt toegepast, ook na afloop van het WK. Verder willen we niet alleen focussen op het lot van gastarbeiders in de bouw (van stadions), maar ook op de zovele mensen die werkzaam zijn als hotel- en huispersoneel, chauffeurs of veiligheidsmedewerkers. Hun rechten zetten we de agenda. We willen er voor zorgen dat na het toernooi het voetbal een blijvende en duurzame rol kan spelen in de regio. Dat is ook wat FIFA wil en zij zijn trouwens zelf vragende partij om met alle betrokken partijen samen voor veranderingen te zorgen.”
Peter Bossaert, CEO van de KBVB
“Tijdens de gesprekken met de KBVB en de FIFA werd vastgesteld dat de neuzen in dezelfde richting wijzen. Vandaag moeten acties concreet vorm krijgen en moet de FIFA haar invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat er een wettelijk erkend en beschermd centrum voor arbeidsmigranten wordt opgericht. Als deze mensen ten volle willen kunnen profiteren van de arbeidshervormingen in Qatar, moeten ze op de hoogte zijn van hun rechten. Het centrum zou deel uitmaken van het nalatenschap van het WK 2022.”
Patrick Vandenberghe, voorzitter ACVBIE ​
“ABVV Bouw stelt dat de verbetering van de werk- en woonomstandigheden van de vele gastarbeiders over alle sectoren heen niet ver genoeg gaan en bovendien duurzaam moeten zijn. Ook na het WK dienen de afspraken verder gerespecteerd te worden en door de internationale vakorganisaties uit de diverse sectoren gecontroleerd te worden. Daarvoor steunen wij, samen met BWI en FIFPro, de oprichting van Centra voor migrantwerknemers. Daar kunnen gastarbeiders voldoende geïnformeerd worden, en kunnen ze vorming en ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is.”
Federaal secretaris ABVV Bouw, Gianni De Vlaminck
“Hoewel Qatar de voorbije jaren belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd om de mensenrechten van arbeiders beter te beschermen, blijven er grote bezorgdheden bestaan over de implementatie en het respecteren hiervan op het terrein. De Qatarese overheid draagt een grote verantwoordelijkheid. Met het WK 2022 in het vooruitzicht, is het essentieel dat de voetbalwereld een actieve rol speelt om verandering te brengen inzake de rechten van de 2 miljoen arbeidsmigranten zonder wiens werk de Wereldbeker 2020 gewoonweg niet mogelijk zou zijn. Het initiatief van de KBVB is dan ook een stap in de goede richting.”
François Graas, verantwoordelijke campagnes en beleidsbeïnvloeding bij Amnesty International Belgique Francophone

Viermaandelijks overleg en webpagina met alle verslagen
Om hun engagement duidelijk te maken zal de KBVB binnenkort een nieuwe webpagina lanceren waar alle verslagen van het overleg- en informatieplatform gedeeld zullen worden evenals de laatste rapporten en cijfers van FIFA, Amnesty International, BWI omtrent de leef- en werkomstandigheden, de mensen-, vrouwen- en LGBTQ-rechten in Qatar en de omliggende landen. Daarnaast werden nieuwe overlegmomenten vastgelegd in december 2021, april 2022 en september 2022.


Pierre Cornez

Press Officer RBFA

Ken Standaert

Ken Standaert

Team Lead/Senior PR Consultant Bepublic Group

 

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be