Zeven federaties richten samenwerkingsplatform voor duurzamer vervoer op

Start 98ste Salon Auto / Moto / Mobility: Low Emission Mobility Platform zal expertise delen

Zeven grote Belgische federaties gaan intensiever samenwerken om kennis over schone technologieën voor vervoer uit te wisselen en om het gebruik ervan bij particulieren, bedrijven en overheden te vergemakkelijken. Het nieuwe samenwerkingsplatform krijgt de naam Low Emission Mobility Platform (LEMP). Dat kondigen ze samen aan vlak voor de start van het 98ste Salon Auto / Moto / Mobility in Brussel. Het gaat om een initiatief van FEBIAC in samenwerking met AGORIA, COMEOS, FEBEG, RENTA, SYNERGRID en TRAXIO. Door een multidisciplinaire aanpak en het delen van kennis en expertise wil het LEMP streven naar een duurzamer personen- en goederenvervoer door praktische problemen voor gebruikers aan te pakken en zo de doorbraak van groene technologieën te versnellen.

De uitstoot van broeikasgassen door het personen- en vrachtvervoer moet omlaag. Vanaf 2020 mag de gemiddelde uitstoot van de nieuw verkochte auto’s op de Europese markt maximaal 95 gr CO2/km bedragen. De jaren daarna worden zelfs nog strengere criteria van kracht. Ook in ons land verwachten we nu echt de doorbraak van lage- en zero-emissievoertuigen. 

De initiatiefnemers van het LEMP stellen vast dat voor de gebruiker of de eigenaar van een voertuig er vaak nog hindernissen op de weg liggen om de overstap te maken naar nieuwe technologieën, gaande van vragen over het rijbereik, de beschikbaarheid van laad- of tankinfrastructuur tot de financiering, de verwachte kostprijs of levenscyclus van deze voertuigen.      

De betrokken organisaties willen daarom hun verantwoordelijkheid opnemen. De zeven federaties hebben beslist om structurele overlegmomenten op te zetten om hun kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en voorstellen voor verbetering te formuleren. Dat zullen ze doen in werkgroepen die op regelmatige basis samenkomen. Ze hebben de ambitie om begin 2021 een aantal aanbevelingen te formuleren die de groene mobiliteit en transport versnellen. 

“De evolutie naar duurzame mobiliteit komt in een stroomversnelling en we beseffen goed dat dit verder gaat dan louter het voertuig zelf. Het verzekeren van een vlotte energiebevoorrading en -infrastructuur spelen daarbij een sleutelrol. Zowel de gebruikers als de betrokken bedrijven moeten de gekende comfortzone verlaten en dat vereist dat we al die nieuwe aspecten weven tot een robuust web. Dan pas kan de lage-emissiemobiliteit echt van de grond komen. Bovendien is er binnen elk van de zeven organisaties zoveel kennis aanwezig die, als we ze samenbrengen, een richtsnoer kan zijn voor een sterk mobiliteitsbeleid. Daarin willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen.”
Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van FEBIAC

Het platform zal nagaan hoe de ontwikkeling en het gebruik van schone technologieën kan worden gefaciliteerd door obstakels en flessenhalzen uit de weg te ruimen of te omzeilen. Belangrijk daarbij is dat alle nieuwe technologieën betaalbaar blijven, zowel voor particulieren, voor de ondernemingen als voor de overheid.

Prioriteiten voor het LEMP zijn onder andere de uitbouw van een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen, het faciliteren van slim elektrisch laden en het verder ontwikkelen van rijden op waterstof en groen gas. 

“Samenwerken aan een duurzame oplossing voor mobiliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal, zowel van de overheid, de sector als de burgers. Technologie is voorhanden en zal op een positieve manier bijdragen aan een klimaatvriendelijker transport. Daar zijn we van overtuigd. Nu is het aan ons om de uitrol ervan verder te vergemakkelijken en mee te werken aan een positieve manier van denken bij iedereen.”
Bart Steukers, Directeur Context van technologiefederatie AGORIA

 

“De handel wil haar verantwoordelijkheid in dit verhaal niet uit de weg gaan. We kijken daarbij zeker verder dan louter het verduurzamen van het transport maar ook in de uitrol van de publieke laad- en tankinfrastructuur kunnen wij een belangrijke rol spelen. Onze parkings bieden bijvoorbeeld een enorm potentieel voor laadpalen.
Dominique Michel, CEO van COMEOS

 

"Gas en elektriciteit zullen binnenkort een fundamentele rol spelen in de decarbonisatie van de transportsector. Samen met de partners van dit initiatief zullen we onderzoeken hoe we deze schone energiedragers kunnen positioneren in het ecosysteem van de groene mobiliteit in België. We willen een drijvende kracht zijn voor voorstellen aan alle betrokken stakeholders.
Marc Van den Bosch, Directeur-generaal  van FEBEG 

 

“Met dit initiatief willen we met de betrokken sectoren onze verantwoordelijkheid nemen om de opschaling van het aantal voertuigen met alternatieve aandrijvingen te vergemakkelijken. We beseffen dat niet alleen de overheid een rol te spelen heeft, maar dat ook privébedrijven hefbomen in handen hebben om bijvoorbeeld infrastructuur te voorzien voor het opladen of tanken van deze voertuigen.”
Frank Van Gool, Directeur-generaal van RENTA

 

“De gas- en elektriciteitsnetbeheerders werken actief aan de energietransitie. Maar we zijn zeker niet de enige. Een slimme combinatie van de systemen voor elektriciteit, gas, warmte en transport kan bijdragen aan een koolstofarme samenleving. Om lage-emissiemobiliteit verder te implementeren en zijn weg naar het grote publiek te laten vinden, is een samenwerking met alle betrokken actoren in verschillende sectoren noodzakelijk. Als Synergrid zijn we dan ook blij om mee onze schouders te zetten onder dit initiatief, dat een première voor België is.”
Bérénice Crabs, secretaris-generaal van SYNERGRID

 

“Dit samenwerkingsplatform sluit perfect aan bij het memorandum van TRAXIO waarbij wij ons als mobiliteitsfederatie scharen achter de vergroening van de mobiliteit. De vergroening vereist een langetermijnplan waarbij wordt ingezet op de uitbouw van de infrastructuur zodat de consument overstapt op groenere vervoersmiddelen. Hier kunnen wij als sector zeker aan bijdragen.”
Didier Perwez, voorzitter van de Raad van Bestuur van TRAXIO

 
 

FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse federatie van de automobiel- en tweewielerindustrie

AGORIA, de Belgische federatie van de technologische industrie

COMEOS, de Belgische federatie van handel en diensten

FEBEG, de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven

RENTA, de Belgische federatie van voertuigenverhuurders

SYNERGRID, de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België

TRAXIO, de Belgische federatie van de autosector en de aanverwante sectorenPerscontacten

FEBIAC: Joost Kaesemans, Directeur Communicatie (joost.kaesemans@febiac.be , +32 476 26 07 95)

AGORIA: Frederik Meulewaeter, External Relations Officer (Frederik.meulewaeter@agoria.be, +32 477 39 75 43)

COMEOS: Hans Cardyn, Head of Communication (hans.cardyn@comeos.be, +32 2 788 05 10)

FEBEG: Stéphane Bocqué, Communication Manager (stephane.bocque@febeg.be, +32 475 75 19 66)

RENTA: Frank Van Gool, Directeur-Generaal (fvangool@renta.be , +32 475 20 52 54)

SYNERGRID: Bérénice Crabs, Secretaris-Generaal (berenice.crabs@synergrid.be, +32 479 65 92 96)

TRAXIO: Pieter Van Bastelaere, Directeur Public Affairs en woordvoerder, pieter.vanbastelaere@traxio.be,  +32 486 30 65 32)

 


 

Ken Standaert

PR Consultant Bepublic

Over Bepublic

Bepublic is onderdeel van PR- en strategisch communicatiebureau Bepublic Group dat organisaties uit België al meer dan 10 jaar begeleidt bij hun communicatie. Journalistieke PR is ons DNA. Onze ervaren consultants helpen bedrijven en organisaties om nieuwsverhalen helder te vertellen. 

Bepublic maakt samen met Bereal, Befirm en Beready deel uit van Bepublic Group. Ontdek alles over het PR- en strategisch communicatiebureau op https://bepublicgroup.be